http://www.ademhouten.nl/projecten ADEM Houten streeft ernaar om op eigen kracht én op Houtens grondgebied duurzame energie op te wekken; groene stroom en gas als streekproduct! Daarom hebben we de kansen die hiervoor in ons mooie gebied aanwezig zijn in beeld gebracht. De mooiste kansen die het grondgebied van de gemeente Houten biedt zullen we daarbij dankbaar benutten….

1. Waterkrachtcentrale in de stuw bij Hagestein
2. Biogas-installatie met vergister en gasmotor
3. Duurzaam wonen en rijden in Schalkwijk
4. Zonne-energie

en http://www.zonopnoord.nl/ :

Het basisidee kent 4 elementen

  • gezamenlijke energieopwekking door verschillende huishoudens
  • op centrale locaties in een wijk of buurt
  • waarbij de opgewekte stroom ten goede komt aan de deelnemers
  • energie die opgewekt wordt, wordt door het netwerkbedrijf verrekend met de energierekening van de deelnemers.