De P-NUTS Awards zijn goed opgepakt in de media, zowel regionaal als in de vakpers, zoveel positieve aandacht naar de inzenders is fantastisch!