14 Founding members: “We gaan de decentrale duurzame energiehuishouding uitbreiden en versterken”

Utrecht, 13 juni 2011- Op vrijdag 17 juni wordt e-Decentraal opgericht. e-Decentraal staat voor een nieuwe trend in energieland: steeds meer energiegebruikers wekken hun eigen energie op en maken onderling afspraken over levering en afname van energie. Zo zijn al honderden initiatieven ontstaan. Die bundelen nu hun krachten om initiatieven sneller en sterker van de grond te krijgen en een effectieve spreekbuis naar de pers, politiek en rijksoverheid te zijn.
In Nieuwspoort zal de Vereniging Federatie Decentrale Duurzame Energie Nederland worden opgericht.

Aansluitend vindt een perspresentatie plaats. Lokale partijen, particulieren, bedrijven en instellingen nemen steeds vaker hun energiehuishouding in eigen hand. De initiatieven schieten heel precies in op lokale kansen en mogelijkheden. Daardoor kunnen zij duurzame energie tegen een acceptabele prijs leveren en zetten zij een onomkeerbare transitie naar een duurzame energiehuishouding in gang. De komst van slimme netten speelt in op deze trend en het heeft geleid tot discussies over het afschaffen van belasting op zelf opgewekte energie.

Meer tempo maken
Het bruist van ambities en enthousiasme. Toch gaat het realiseren van de initiatieven niet altijd even gemakkelijk. Wet- en regelgeving bieden voor de initiatieven geen soelaas omdat deze is ingericht naar het klassieke model van een centrale energievoorziening. Ook de financiering van de initiatieven is niet eenvoudig. Met de financiële instellingen en de overheid gaat e-decentraal aan de slag om de financiering te vergemakkelijken en om de wet- en regelgeving aan te pakken.
Een aantal koplopers is er in geslaagd succesvolle projecten te realiseren. Veel andere initiatieven kunnen daar weer van leren. Ook dat wordt een van de taken van e-Decentraal: kennis delen en professionaliseren van de initiatieven zodat het levensvatbare ondernemingen worden.

Initiatiefnemers vinden elkaar
Na een aantal bijeenkomsten met de initiatiefnemers nemen veertien partijen het voortouw om e-Decentraal op te richten. Deze Founding Members zijn allemaal betrokken bij decentrale duurzame energie-initiatieven. Vanuit verschillende aanvliegroutes herkennen zij elkaar in dezelfde belangen en hindernissen. Door samen te werken, kennis te delen en een gezamenlijke lobby op te zetten, is het mogelijk een stap verder te komen. Dan komen decentrale duurzame energie-initiatieven sneller en sterker van de grond en ontstaat er een effectieve spreekbuis naar de pers, politiek en rijksoverheid.
De Founding members zijn: Greenchoice, Triodos Bank, ODE (Organisatie voor Duurzame Energie), DE-Koepel, Cogen Nederland, Alliander, De Windvogel, Zonvogel, DEPW (de Projectgroep duurzame energie projectontwikkeling woningbouw), Energie Combinatie Wieringermeer, ReLocal, Wetering Verbetering, Pauline Westendorp, Eversheds Faasen.

Wat gaat e-Decentraal doen?
Vooropgesteld: decentrale initiatieven blijven decentrale initiatieven.
e-Decentraal gaat geen werk uit handen nemen. Uit talrijke gesprekken met initiatiefnemers is gebleken dat er vooral op het gebied van financiering, wet- en regelgeving, kennisdeling en bewustwording knelpunten worden ervaren. Rond die thema’s zijn werkgroepen samengesteld die een aanbod ontwikkelen waaraan de leden behoefte hebben.

Voorlopig bestuur
De vereniging wordt geleid door een voorlopig bestuur:
• Bart Jan Krouwel (voorzitter, mede-oprichter en eerste directeur van de Triodos Bank en laatstelijk directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Rabobank Nederland)
• Rob van Rees (Greenchoice)
• Peer de Rijk (ODE)
• Ron de Graaf (Alliander)
• Maartje Romme (Wetering Verbetering)
Het bestuur gaat snel aan de slag, zodat de decentrale initiatieven al dit najaar lid kunnen worden en een bestuur kunnen kiezen.

Voor meer info: www.e-decentraal.com