Het kabinet wil een Green Deal met de samenleving aangaan op het gebied van energie, waarin het accent ligt op energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking. Voor de Green Deal ben ik op zoek naar initiatieven die op zichzelf rendabel zijn maar vanwege bepaalde belemmeringen niet tot stand komen.De verwachting is dat veel van dit soort initiatieven met een duwtje in de rug vanuit de Rijksoverheid wel tot stand kunnen komen. Met het tot stand komen van deze initiatieven wil ik de markt in beweging krijgen. Aan organisaties wordt dan ook verzocht om met voorstellen te komen. Het initiatief van bovengenoemde bedrijven, vertegenwoordigd in de Groene Zaak, is een sprekend voorbeeld. Om de markt in beweging te krijgen, ben ik op zoek naar aansprekende, vooroplopende initiatieven. Ik denk daarbij aan:
• Initiatieven die een bijdrage leveren aan het realiseren van meer energiebesparing en aan hernieuwbaar energiebeleid en die vanuit economisch perspectief aantrekkelijk zijn. Initiatieven die zich bevinden in de
implementatiefase, de toepassingsfase.
• Initiatieven die op kortere termijn tot resultaat kunnen leiden, bij voorkeur al in deze kabinetsperiode.
• Initiatieven die bij voorkeur herhalingspotentieel hebben: vergelijkbare projecten kunnen zonder extra overheidsinterventie van de grond komen.

Brief Minister Verhagen aan 2e kamer, met dank aan Arjen Schamhart van Greenwish voor de tip!