Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 24ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Energieke Sportverenigingen”
Website: http://www.zeeuwsklimaatfonds.nl/nieuws/project-energieke-sportverenigingen-van-start
Naam inzender: Ad Phernambucq
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award

Beschrijving:

Duurzame energiehuishouding voor sportverenigingen bewerkstelligen.

Context en/of korte geschiedenis:

Sportverenigingen hebben moeite om financieel rond te komen. Inkomsten uit subsidies en sponsoring staan al jaren onder druk. De energiekosten vormen een belangrijk deel van de begroting. Zeker bij kleinere verenigingen gaat rond een kwart van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld op aan energiekosten. Energiebesparing en zelf energie opwekken staan sterk in de belangstelling bij sportclubs.

Het Zeeuws Klimaatfonds, de gemeente Borsele en twaalf sportverenigingen werken samen om een slag te maken voor een duurzame energiehuishouding. Alle deelnemende sportverenigingen gaan actief aan de slag met een eigen energie coördinator en een plan van aanpak. In de zomer van 2015 worden alle accommodaties voorzien van zonnepanelen (stroom) en zonnecollectoren (warm water). Bedrijven ondersteunen met adviezen.

Een onderlinge wedstrijd (Wie betrekt zijn leden op de leukste manier bij het project?) bepaalt wie er straks en feestje mag vieren.

Organisatievorm:

Het gaat om een samenwerking van 12 sportverenigingen, een gemeente (Borsele), het Zeeuws Klimaatfonds (stichting) en enkele bedrijven (advies en installatie). Samen vormen ze een projectorganisatie onder leiding van het Zeeuws Klimaatfonds en de gemeente.

Financiering:

De investeringen in zonnepanelen en zonnecollectoren worden gedaan vanuit een investeringsfonds voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (ingesteld door de gemeente).
De verenigingen betalen jaarlijks 3,75% van het investeringsgedrag aan het fonds, voor een periode van 15 jaar. Panelen en collectoren worden gezamenlijk ingekocht.
Verenigingen kunnen extra geld ‘verdienen’ door het laten uitvoeren van lichtscans bij hun sponsoren.

Professionaliteit:

Er is hier geen sprake van een betaalde medewerkers of levering aan klanten.

Aantrekkingskracht:

Voor dit initiatief zijn 15 verenigingen direct benaderd. Twaalf daarvan doen mee aan het project. Sportverenigingen van buiten de gemeente haken aan, als gevolg van voorlichtingsbijeenkomsten, georganiseerd door het EnergieServicepunt Zeeland; een provinciaal samenwerkingsverband van het Zeeuws Klimaatfonds, Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en de energie coöperatie Zeeuwind.

Exploitatie:

De investering in zonnepalen, collectoren en LED-(veld)verlichting bedraagt rond € 250.000

Regio:

Het project is (als pilot) gestart en in uitvoering in de gemeente Borsele (Zeeland). De uitrol vindt plaats in de provincie Zeeland.

Energiebron en techniek:

Een combinatie van zonnepanelen, zonnecollectoren, LED (veld) verlichting, bewegingsmelders, IR-warmtepanelen, 4D-boarding (boarding die kan kantelen en PV panelen bevatten) en online monitoring.

Kennisdelen:

Belangrijk onderdeel van het project is een ‘cursus’ voor vrijwillige energie coördinatoren. In een vijftal bijeenkomsten (en excursie) worden kennis en ervaringen (bv van zelfscans, verbeteropties) gedeeld. Resultaten worden (straks) gemonitord en gedeeld.

Voor deelonderwerpen organiseert het EnergieServicepunt Zeeland specifieke bijeenkomsten. Specifiek aandachtpunt vormt de veldverlichting, waarover ervaringen worden gedeeld.
Het Zeeuws Klimaatfonds en ZMf delen de ervaringen met dit project in landelijke netwerken.

Overtuig de jury:

‘Energieke sportverenigingen’ koppelt belangrijke maatschappelijke uitdagingen en spelers: sport en energie. Vrijwilligers in sportverenigingen werken samen met gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven om tot resultaat te komen en weten daarbij hun leden te betrekken. Het ene initiatief roept het volgende op.