Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 23ste inzending P-NUTS Awards: “Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.”
Website: http://www.almeersewind.nl(per1aprilonline)
Naam inzender: John van Diepen
Categorie: Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

Almeerse Wind wil het stroomverbruik van Almere, de Filmwijk in het bijzonder, in één klap vergroenen. Dat wil zij bereiken door eigen windturbines in het buitengebied van Almere te plaatsen, eigendom van zoveel mogelijk Almeerders.

Context en/of korte geschiedenis:

Het wijkbestuur van de Filmwijk heeft zich ten doen gesteld om de wijk (10.800 inwoners; 4.250 woningen) per 2022 energieneutraal te hebben. Daartoe zijn door wijkbewoners de projectgroepen Energiebesparing, Mobiliteit en Duurzame Opwekking in het leven geroepen. Laatstgenoemde is uitgegroeid naar een nieuwe energiecoöperatie: Almeerse Wind.

Organisatievorm:

Op 16 februari 2015 zijn de statuten notarieel gepasseerd en is Almeerse Wind de organisatie die het draagvlak voor windenergie gaat vergroten, Almeerders deelgenoot gaat maken van haar coöperatie, medio 2015 de wederverkoop van groene windstroom via de Duurzame Energieunie gaat oppakken en de eerst twee of drie turbines gaat ontwikkelen.

Financiering:

Voor de financiering van het windpark is veel geld nodig. Het geld dat nodig is om de plannen te maken is hoogrisicokapitaal, omdat in deze fase tot financial close nog niet zeker is of het park er wel of niet zal komen.

REScoopNL, waarvan we onlangs lid zijn geworden, ondersteund ons bij het aantrekken van dat kapitaal. De ledenwerving start in april 2015; financiële deelnemingen door leden volgen wanneer de plannen voor ons eigen windpark richting financial close komen. Tussentijds kan, in de aanloop naar onze eigen elektriciteitsfabriek, en vanaf medio 2015, alvast groene windstroom via Almeerse Wind van de Duurzame EnergieUnie worden betrokken, al dan niet met een ‘aandelenspaarsysteem’ voor onze eigen turbines.

Professionaliteit:

Naast risicodragend kapitaal is ook kennis van windenergie benodigd. Ook daarvoor vallen we terug op REScoopNL, naast professionele partijen die mogelijk participeren in overige turbines. Dat kan het geval zijn wanneer we een park bouwen dat groter is dan het aantal turbines dat wij kunnen financieren.

Aantrekkingskracht:

Lid worden van Almeerse Wind doe je niet voor jezelf. Je wordt lid van Almeerse Wind omdat je:
* een bijdrage wilt doen voor een schonere wereld voor je kinderen en kleinkinderen
* productie en handel in stroom gezamenlijk lokaal in handen wilt nemen
* zeggenschap wilt hebben in waar de winsten – in Nederland gemiddeld een half miljoen per turbine gedurende de draaitijd – lokaal aan worden besteed.

Wat ook leuk is: onze stroomfabriek kan je aanraken. Hij staat vlakbij, misschien wel op de route naar je werk of tante. En als het eens een beetje guur weer is begin je je dag toch net iets vrolijker. Niet voor niets is ons credo: onze wind, onze molens, onze stroom!

Meedoen kan met of zonder eigen vermogen; ook als tientjeslid en/of stroomafnemer ben je volwaardig lid met hetzelfde stemrecht als leden die – in latere fase – een aandeel in ons windpark willen kopen.

De prijs van onze stroom is heel belangrijk; onze stroom is niet duurder dan andere groene stroom. Het streven van de overheid is om groene stroom voor de consument een paar procent goedkoper te maken dan grijze stroom. Alleen op die manier zullen er partijen zijn die durven investeren om groene opwekinstallaties. Om dat te bereiken draait de overheid aan de twee knoppen die haar ter beschikking staan: de belasting- en subsidieknoppen. Grosso modo zou groene stroom vier procent goedkoper moeten zijn dan grijze stroom; de fiscaal vrije voet. Dat is ongeveer € 40 per huishouden per jaar, voor de eigenaar van het park. En dat zijn wij :-).

Exploitatie:

De subsidies voor wind op land zijn gebaseerd op efficiënte turbines; er wordt geen gemeenschapsgeld weggegooid aan inefficiëncy. De huidige generatie turbines hebben een vermogen van rond de 3 megaWatt en kosten circa € 1,35 miljoen per MW opgesteld vermogen. Afhankelijk van de locatie is de opbrengst goed voor 2.200 à 2.500 huishoudens per turbine. Dat is een investering van ongeveer € 2.000 per huishouden. Veel minder dan de investering die zonnepanelen vergen (ongeveer € 5.000 per huishouden). Maar de stroom die ze produceren is voor de consument ongeveer even duur, dankzij het belasting- en subsidiesysteem van de overheid.

Regio:

Almeerse Wind heeft een aantal locaties buiten de bebouwde kom in onderzoek. Deze locaties vallen binnen de zoeklocaties uit het – thans nog voorlopige – windbeleid van de Gemeente Almere.

Energiebron en techniek:

Almeerse Wind richt zich uitsluitend op windenergie, uitsluitend door en voor Almeerders. Dat doen zij met de meest efficiënte turbines, op maat naar de locatie te ontwerpen.

Kennisdelen:

De statuten en notulen van de algemene vergaderingen van Almeerse Wind worden via www.almeersewind.nl openbaar gemaakt. Daarnaast deelt Almeerse Wind kennis via en middels lidmaatschap van www.rescoop.nl en www.duurzameenergieunie.nl. Ook proberen we bijdragen te leveren aan bijeenkomsten en zijn we ten zeerste bereid om te sparren met andere wind-coöperaties, al dan niet in wording.

Overtuig de jury:

Wij gaan voor lokaal draagvlak. We denken daarvoor een goed verhaal te hebben en staan te trappelen om begin april 2015 de aftrap voor de ledenwerving te gaan doen. Onder het motto “de eerste klap is een daalder waard” zou een podiumplaats, dus publiciteit, op dit moment zeer welkom zijn.