20110625_Geen groen idealisme in autarkisch Duits dorpje_1

Geen groen idealisme in autarkisch Duits dorpje_2

Dank aan Jeroen Nagel voor dit document!