Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 9de inzending P-NUTS Awards 2015: “ZonneWIJde”
Website: http://www.zonnewijdebreda.nl/
Naam inzender: Edwin Waelput
Categorie: Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

Met ons burgerinitiatief de ZonneWIJde willen we:
– zelf zonne-energie opwekken, zonder omkijken en met een prachtig rendement, voor iedereen mogelijk en bereikbaar maken;
– laten zien dat het wel degelijk mogelijk is dat Burgers een grootschalig zonne-energieproject rendabel kunnen initiëren en exploiteren.
– braakliggende terreinen in de stad een duurzame bestemming geven, al is het tijdelijk.

Context en/of korte geschiedenis:

Dit burgerinitiatief is opgezet door Breda DuurSaam om braakliggende terreinen in Breda duurzaam te bestemmen. Een van de varianten was het plaatsen van PV-panelen.
Daarvoor is een rekenmodel opgezet met daarin alle denkbare variabelen.

Uit zeer veel rekenexercities bleek steeds dat het rendement van een grondgebonden, tijdelijke en mobiele PV-installatie ruim boven spaarrente-niveau bleef liggen. Dat was de reden om door te zetten en de ZonneWIJde te ontwikkelen en samen te gaan werken met de Gemeente Breda en Greenchoice.

Organisatievorm:

De ZonneWIJde is een coöperatie die de bestuurder is van de ZonneWIJde BV.’ Wij wilden bij grote voorkeur alleen opereren als coöperatie, echter vond de AFM dat niet goed. Om die reden is er een constructie met een BV gemaakt die bestuurd wordt door onze coöperatie.

Financiering:

Het benodigde geld wordt opgehaald middels crowdfunding én een lening bij een duurzame bank. Wij wilden bij grote voorkeur alleen werken met crowdfunding echter vond de AFM dit niet goed. Zij eisten een deel-financiering met een duurzame bank.

We hebben in november 2014 de SDE+subsidie toegewezen gekregen. Je kunt al instappen vanaf € 25,-, dat is de waarde van een Zonnedeel. 18 Zonnedelen vertegenwoordigen een zonnepaneel met een opbrengst van ca. 215 kWh/jaar.

Professionaliteit:

We hebben in onze cooperatie geen betaalde werknemers, de bestuursleden krijgen een onkostenvergoeding. We produceren 1,6 GWh elektrische stroom per jaar en verkopen die aan Greenchoice.

Aantrekkingskracht:

We hebben nu een aantal informatie-avonden georganiseerd waarbij meer dan 130 bezoekers waren te begroeten. Er is een Facebookpagina en er is een twitteraccount. We werken aan een video-feuilleton.

We zijn geinterviewd door Zie-Breda en Omroep Brabant en hebben zelfs de landelijke TV-gehaald bij Omroep Max. We hebben bijna 140 volgens op twitter en bijna 400 likes op Facebook.

Per vandaag (9 maart 2015) hebben we ca. 430 deelnemer en meer dan € 400.000,- opgehaald/gecrowdfund.

Exploitatie:

We hebben voor de ZonnWIJde een Informatiememorandum opgesteld met daarin een compleet kasstroomoverzicht. Totaal kosten de ZonneWIJde € 3.000.000,- waarvan 50% wordt gecrowdfund en 50% wordt geleend bij een duurzame bank. Die kasstroom levert een rendement op alle Zonnedelen op van gemiddeld 4% tot wel 6%.

De ZonneWIJde produceert 20 jaar lang gemiddeld 1,6 GWh/jaar elektrische energie. Dat is goed voor 100% groene energie voor 450 huishoudens.

Regio:

Nederland – Noord Brabant – Breda – Princenhagenlaan.
Door niet te kiezen voor de postcoderoosregeling maar een model met SDE+ subsidie waaraan iedereen in Nederland kan meedoen. We hebben deelnemers uit de Breda en omgving maar ook uit Utrecht en Leeuwarden!

Energiebron en techniek:

We hebben gekozen voor betrouwbare, betaalbare en eenvoudig te onderhouden PV-panelen die los op de grond worden geplaatst.

Dit mobiele karakter maakt het mogelijk om de gehele installatie te verplaatsen in geval van een ontwikkeling op het terrein van de ZonneWIJde.

Kennisdelen:

De kennis die we opdoen en hebben gedaan gaan we delen in een D.O.E-centrum (Duurzame Ontwikkeling van Energie) wat we met het Onderwijs, de Overheid, de Ondernemers en de Ondernemende burgers aan het opzetten zijn.

Samen met de Gemeente Breda hebben we een aantal onderwijsinstellingen en het Bredase bedrijfsleven bereid gevonden mee te denken bij de ontwikkeling en uitbouw van dit kenniscentrum.

Overtuig de jury:

De ZonneWIJde is een coöperatie die hard aan de weg timmert om te laten zien dat een omvangrijk zonne-energieproject wat door burgers geïnitieerd is wel degelijk rendabel door die ondernemende burgers geëxploiteerd kan worden.

Dat doet de ZonneWIJde door met iedereen en in alle opzichten volledig open kaart te spelen én samen te werken met het Onderwijs, de Overheid en de Ondernemers.

Alle revenuen uit de ZonneWIJde komen ten volle toe aan de deelnemers, dat maakt onze cooperatie aantrekkelijk.