Naam van het project: Leidse Zonnemunten voor Leiden Cultuurstad

Initiatiefnemer: Maya van der Steenhoven

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Leiden wordt de pilot locatie van een nieuwe duurzame lokale munt in Nederland. Het doel van deze munt is tweeledig. Leidse culturele instellingen krijgen de mogelijkheid hun investeringswens in zonnepanelen te realiseren en de introductie van een duurzame lokale munt versterkt de lokale economie.

Stel je voor, jij, als inwoner van Leiden, legt voor 250 euro in voor zonnepanelen op het dak van de Lakenhal en je krijgt daar 300 Zonnemunten (ter waarde van 300 euro) aan toegangskaartjes voor voorstellingen, optredens en musea voor terug. Je krijgt 3 jaar de tijd om die 300 Zonnemunten te besteden. Zo krijgt de Lakenhal tijd om een gedeelte van de investering terug te verdienen en ontstaat er dus de benodigde financiële ruimte voor de Lakenhal die ze nu missen om zonnepanelen te plaatsen.

Het wordt nog interessanter als jij die Leidse Zonnemunt ook kan besteden bij winkels en misschien wel de gemeente. En verdienen natuurlijk! Door bijvoorbeeld duurzame producten en diensten te kopen. Via een loyalty scheme (zoals bijvoorbeeld airmiles) kunnen bedrijven Leidse Zonnemunten aanbieden voor het kopen van duurzame producten en diensten bij hun bedrijf of instelling. Op deze manier stimuleert de Leidse Zonnemunt duurzaam gedrag en versterkt zij de lokale economie.

2. Context

Leiden, Cultuurstad, stad van ontdekkingen, heeft de ambitie uitgesproken een duurzamere stad te willen zijn. Bij een aantal culturele instellingen in Leiden leeft inmiddels de vraag om de energie die zij verbruiken duurzaam op te wekken. Een groep enthousiastelingen op het terrein van duurzaamheid en lokale munten (waaronder betrokkenen bij EnergiekLeiden en Qoin) zag hierin de uitgelezen mogelijkheid om op een creatieve manier geld bij burgers vrij te maken om culturele instellingen te helpen hun duurzame energiewens te realiseren door de ontwikkeling van een duurzame lokale munt. Met de groeiende aandacht voor duurzame energie en duurzaam gedrag bij de inwoners, bedrijven, en woningbouwcorporaties in Leiden moet de Leidse Zonnemunt een succes kunnen worden.

Het initiatief komt van onderaf, vanuit een aantal personen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een duurzame lokale munt. Leiden lijkt een mooie plek om zo’n munt te realiseren. Hierbij zullen zoveel mogelijk burgers, bedrijven, (overheids)instellingen als ook lokale banken betrokken worden. De Leidse Zonnemunt is van iedereen!

3. Organisatiestructuur

Er is nog geen organisatiestructuur. Betrokkenen van onder andere EnergiekLeiden (een platform van lokale partijen met als doel Leiden en de regio zo snel mogelijk energie-neutraal te maken) en Qoin (een serviceprovider voor community currencies – innovatieve complementaire geld-instrumenten – die deze currencies ontwerpt, implementeert, ondersteunt en beheert) als ook andere geïnteresseerden hebben elkaar gevonden rondom de Leidse Zonnemunt. Wanneer het project verder tot uitvoering gebracht wordt zal naar de juiste organisatiestructuur gezocht worden. Aannemelijk is dat het project voorlopig in de uitvoeringsfase wordt ondergebracht bij EnergiekLeiden.

4. Financiering

Voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van het initiatief wordt momenteel naar fondsen gezocht. De financiering van de zonnepanelen op de daken van culturele instellingen die mee willen doen zal door de inwoners van Leiden op zich worden genomen. Tegelijkertijd onstaat er door het gebruik van de Leidse Zonnemunt een nieuwe geldstroom die door inwoners en culturele instellingen, met op termijn ook deelname van het bedrijfsleven, in stand wordt gehouden.

5. Professionaliteit

Het initiatief steunt momenteel op een aantal (onbetaalde) initiatiefnemers met name uit de duurzaamheids- en lokale munten hoek. Wanneer het iniatief van de grond komt zullen een aantal culturele instellingen in hun eigen energie kunnen voorzien.

6. Aantrekkingskracht

Om de zonnepanelen te financieren zal het initiatief op zoek gaan naar inwoners die hieraan mee willen helpen. Dit kunnen mensen zijn die regelmatig culturele instellingen bezoeken maar ook mensen die dit als een mogelijkheid zien om zowel bij te dragen aan een duurzame energieopwekking als kennis te willen maken met culturele instellingen. Op termijn, met de uitbreidingspakketten richting het bedrijfsleven via loyalty schemes, hopen we alle inwoners van Leiden te bereiken.

7. Exploitatie

De kosten voor het ontwikkel- en uitvoeringstraject zijn nog niet inzichtelijk. Momenteel zetten verschillende mensen zich hier in hun eigen tijd voor in. Voor wat betreft de kosten en opbrengsten van het plaatsen van de zonnepanelen zullen burgers de kosten nu financieren. Hun investering wordt door de culturele instellingen terugbetaald via het op langere termijn beschikbaar stellen van toegangskaartjes bij verschillende culturele instellingen ter waarde van de initiële investering plus een opslag.

8. Regio

In eerste instantie Leiden. Als deze pilot goed loopt dan kan het model door andere steden en regio’s worden overgenomen.

9. Energiebron en techniek

Zonne-energie.

10. Kennis delen

De pilot in Leiden zal een model gaan vormen voor burgers, instellingen en bedrijven in andere steden/regio’s die willen investeren in duurzame energie maar de financiering van bijvoorbeeld zonnepanelen niet makkelijk rond kunnen krijgen. Door burgers terug te betalen in een eigen munt die lokaal uitgegeven kan worden, wordt zowel de relatie tussen burgers en instellingen/bedrijven op het terrein van duurzaamheid als de lokale economie versterkt. Ook deze beide laatste concepten zullen actief worden uitgedragen via websites, advies e.d. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de Leidse Zonnemunt zal gebruik worden gemaakt van ervaringen opgedaan bij andere energy currencies projecten binnen Europa en van de beschikbare kennis van de New Economics Foundations. Er zal ook aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven in Rotterdam, de Achterhoek, en “Bedrijf zoekt Buur”.

11. Overtuig de jury

Wij willen dat Leiden Cultuurstad, stad van ontdekkingen, ook een duurzame stad wordt. Duurzame energievoorziening draagt hier aan bij. En wat is nu mooier dan dat de Leidse culturele instellingen hierin een belangrijke rol spelen?! Maar zij gaan dit niet alleen doen. Dit moet ook een initiatief worden voor en door de inwoners van Leiden. Dit initiatief verbindt daarom burgers, (overheids)instellingen, lokale banken en bedrijven waarin zij gezamenlijk het gebruik van duurzame energie realiseren met behulp van de Leidse Zonnemunt. Via uitbreidingspakketten kan de Leidse Zonnemunt de lokale economie versterken EN duurzaam gedrag stimuleren. Het initiatief draagt op termijn dus bij aan duurzaamheid zowel op sociaal, ecologisch als financieel terrein. De ontwikkeling van een duurzame lokale munt is in elke stad en regio mogelijk. Dit project zal als dusdanig een aanzet vormen voor lokale duurzame munten over heel Nederland.

Met de Leidse Zonnemunt naar een Cultuurstad die Energiek Duurzaam is! Jij doet toch ook mee?!

12. Beeldmateriaal