Naam van het project:  Grootschalige zonne-energie bij 124 huurwoningen van de Woningstichting in de wijk Haverlanden (Wageningen)

Initiatiefnemer: De Woningstichting/Stichting Zonne-energie Wageningen

Categorie: Mooiste Overheis/instelling Award

1. Beschrijving

De Woningstichting, met 5100 woningen de grootste vastgoedeigenaar in Wageningen, biedt haar huurders in de Haverlanden, Kennedyweg en Churchillweg de mogelijkheid om dakvullende PV systemen op hun woning te plaatsen. De Woningstichting neemt, zonder enige subsidie, de gehele investering voor haar rekening en regelt de plaatsing van de
zonnepanelen. De helft van de investering wordt via een huurverhoging doorberekend aan de huurder. Het voordeel van de besparing op de energierekening dankzij de zonnepanelen is geheel voor de huurder. Deze besparing is groter dan de huurverhoging, waardoor de totale maandlasten van de huurder lager worden. Via een waarborg garandeert de Woningstichting bovendien dat de huurders er financieel niet op achteruit gaan, mocht de energieopbrengst van de panelen onverhoopt tegenvallen. De Woningstichting is eigenaar van de panelen en blijft dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Zie ook het nieuwsbericht hierover

2. Context

De Woningstichting is partner van Stichting Zonne-energie Wageningen. In de zomer van 2011 is het idee onstaan om dakvullende PV systemen aan te bieden als onderdeel van het reguliere grootonderhoud van de woningen in de wijk Haverlanden. Het groot onderhoud is momenteel volop aan de gang. In maart 2013 worden de eerste woningen uitgerust met zonnepanelen. In het najaar van 2013 zal het overgrote deel van de woningen uitgerust zijn met zonnepanelen.

De Woningstichting is in dit project ondersteund v.w.b. PV expertise en communicatie richting de huurders door Stichting Zonne-energie Wageningen.

3. Organisatiestructuur

Het betreft een investering door de Woningstichting.

4. Financiering

De investering wordt door de Woningstichting betaald. De helft hiervan wordt d.m.v. een vrijwillige huurverhoging doorbelast aan de huurder. Er is geen sprake van subsidie.

5. Professionaliteit

Het PV project is onderdeel van het regulier grootonderhoud van de Woningstichting.

6. Aantrekkingskracht

Doordat de toestemming van de huurder voor de zonnepanelen en de huurverhoging nodig is, is de communicatie richting de huurders zeer belangrijk voor het slagen van het project. Het is tot nu toe erg succesvol in het overtuigen van de huurders om (vrijwillig) voor zonnepanelen te kiezen.

7. Exploitatie

Het gaat om salderen achter de meter bij eengezinswoningen.

8. Regio

124 huurwoningen in de wijk Haverlanden te Wageningen

9. Energiebron en techniek

Zon PV

10. Kennis delen

Stichting Zonne-energie Wageningen verzorgt samen met de Woningstichting de kennisdeling van de opgedane ervaring van het project, zodat andere woningcorporaties van de opgedane ervaringen gebruik kunnen maken. Kennisdeling is een van de expliciete doelen van Stichting Zonne-energie Wageningen. Zie o.a. de Kennisbank van de Stichting op de website.

11. Overtuig de jury

De Woningstichting is de uitdaging aangegaan om zonder enige susbidie dakvullende PV systemen aan te bieden in het kader van het grootonderhoud van 124 eengezinswoningen, om zodoende een grote stap te zetten de verduurzaming van hun vastgoed. De Woningstichting neemt, zonder enige subsidie, de gehele investering in zonnepanelen voor eigen rekening, berekent slechts de helft daarvan door aan de huurder terwijl de besparing op de energierekening toekomt aan de huurder. Bovendien garandeert de Woningstichting dat de huurders er niet financieel op achteruit gaan door een financiële waarborg.

De spin-off van dit project is groot. Bij het grootonderhoud van een andere wijk dat nu in voorbereiding is, zal PV wederom als standaardoptie worden aangeboden!! Daarnaast wordt deze regeling sinds kort ook voor individuele huurders aangeboden die buiten groot onderhoud zonnepanelen willen laten plaatsen. Doordat door dit project PV een onderdeel van het reguliere proces van de woningcorporatie is geworden, is het interne draagvlak binnen de woningcorporatie voor PV en verduurzaming bovendien sterk gegroeid.

Het idee is uitrolbaar naar alle andere woningcorporaties in Nederland. Door de uitrol van dit idee en de ervaringen, kan heel veel opschaling van PV in Nederland worden bereikt.

12. Beeldmateriaal

Woningstichting – Folder Zonnepanelen op uw woning – juli 2012

Stad Wageningen 18 juli 2012 – Zon levert lagere huur