Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 46ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Micro Smart Grid in Ecodorp Boekel”
Website: http://www.ecodorpboekel.nl
Naam inzender: Ad Vlems
Categorie: Mooiste Innovatie Award, Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

Ecodorp Boekel is een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding. We gaan een Micro Smart Grid in ons ecodorp opstarten dat volgens ons kan dienen als een voorbeeld voor toekomstige wijken. Het Micro Smart Grid biedt de mogelijkheid om te experimenteren met vernieuwende energieproductiemiddelen.

Basisprincipes zijn:
– Het dorp bevat accu’s en energieproductiemiddelen, zoals zonnepanelen/windmolens/etc.
– Innovatieve energieproductiemiddelen hebben daarbij de voorkeur.
– Als de zon schijnt, worden eerst alle accu’s volgeladen, voordat we energie sturen naar het net. Daardoor ontlasten we het net op het moment dat er een piek aan aanbod is.
– Als we energie gebruiken, worden eerst alle accu’s leeg getrokken, voordat er energie wordt gehaald van het net. Daardoor ontlasten we het net op het moment dat er een piek aan vraag is.

Context en/of korte geschiedenis:

Het initiatief Ecodorp Boekel is opgestart en wordt beheerd door burgers. Zeven jaar geleden besloot een echtpaar dat ze duurzamer wilde gaan leven. Ze maakten een website met al hun wensen en met de 100 mensen die bij de eerste bijeenkomst kwamen, starten ze een vereniging van ecodorpinitiatieven op (Ecodorp Brabant). Twee jaar geleden kwamen ze in gesprek met de gemeente Boekel voor de aankoop van 6ha bouwgrond voor het bouwen van 35 duurzame woningen. Ze starten een coöperatie op die de grond gaat kopen en de bouwmaterialen. Daarna gaan ze met eigen handen hun energiepositieve woningen bouwen.

Organisatievorm:

De Coöperatie Ecodorp Boekel wordt eigenaar van de grond en de woningen. De bewoners gaan de woningen huren.

Financiering:

De coöperatie heeft startgeld gekregen van de leden (elk lid legt € 5.000 in). De eerste twintig leden komen zo aan startkapitaal van € 100.000 en gaan geld lenen van het Groenfonds van een aantal banken. Daarna gaat de coöperatie een aantal ondernemingen opstarten om het geleende geld terug te kunnen betalen. De eerste twee ondernemingen zijn:

1. De huuronderneming
Elk lid betaalt huur aan de coöperatie waardoor de basisinkomsten verzekerd zijn. Er wordt een wachtlijst aangelegd van geïnteresseerden om te voorkomen dat woningen lang leeg staan.

2. Boomhuttenhotel
Er worden 5 boomhutten ontworpen door erkende en bekende kunstenaars. Deze gaan verhuurd worden, wat kan dienen als extra inkomstenbron.

Professionaliteit:

Er zijn geen betaalde werknemers in de coöperatie. De leden worden zonodig opgeleid met cursussen. De energie wordt geproduceerd en verbruikt door de leden zelf.

Aantrekkingskracht:

Op verschillende manieren heeft Ecodorp Boekel bekendheid gegenereerd:

1. Ecodorp Boekel heeft in 2014 de Experimentstatus gekregen van de Crisis- en herstelwet.
2. Samen met het Ministerie van BZK heeft Ecodorp Boekel een leercirkel opgestart rond de maatschappelijke waarde van ecodorpen in de transitie naar een duurzaam Nederland. Aan de leercirkel doen een aantal ecodorpen en een aantal duurzame organisaties en overheden van verschillende lagen mee. De leercirkel zal resulteren in een kenniscentrum over alle aspecten van duurzaam leven (energie, voedsel, bouwen, enz).
3. Uit 220 projecten in het Duurzame koffertje dat op Duurzame Dinsdag is overhandigd aan het kabinet, zijn 10 projecten geselecteerd die extra ondersteuning kregen. Ecodorp Boekel is er daar eentje van en mocht meedoen aan het EmpoweringPeople programma van het Ministerie van IenM.
4. Er heeft in 2014 een groot artikel over Ecodorp Boekel gestaan in dagblad Trouw en in het magazine Binnenlands Bestuur, dat naar 40.000 ambtenaren en bestuurders gestuurd wordt.
5. We werven leden door maandelijks informatiemiddagen te organiseren.

Exploitatie:

Inclusief installatie verwacht ik dat we uitkomen rond de €3.5/Wp. Dat is voor een systeem inclusief 1kWh batterij opslag per kWp aan PV.

Regio:

We gaan wekelijks rondleidingen door het ecodorp geven en verwachten regelmatig in de publiciteit te komen. Daardoor schatten we in dat het ecodorp bezocht zal gaan worden door mensen uit het hele land.

Later gaan we een kennisbank bijhouden rond het onderwerp Duurzaam leven in het Nederlands en in het Engels.

Energiebron en techniek:

Het Micro Smart Grid is de belangrijkste energietechniek. Door alle huizen te verbinden met elkaar en de opgewekte energie op locatie op te slaan in accu’s en later liefst in waterstof, biedt het de mogelijkheid om experimenten uit te voeren en innovaties in praktijk te brengen.

We gaan ons dus vooral richten op innovaties/experimenten op het gebied van duurzame energieopwekking, het Smart Grid ondersteunt diverse mogelijkheden daartoe.

Kennisdelen:

Onze slogan is dat we een inspirerend voorbeeld willen zijn voor duurzaam leven in verbinding. Alle kennis en ervaring wordt daarom:
– online gedeeld op onze en andere websites;
– verder uitgediept en in praktijk gebracht in workshops op ons terrein en in ons Educatiecentrum;
– getoond in educatieve filmpjes op ons Youtube-kanaal.
Natuurlijk zijn we graag bereid om deze kennis ook te delen binnen netwerken.

Overtuig de jury:

Jeremy Rifkin heeft al bij Tegenlicht uitgelegd dat in de toekomst woningen zullen worden gekoppeld in Smart Grids en onderling stroom uit zullen wisselen. Ze zullen de opgewekte stroom opslaan in waterstof en gebruiken wanneer stroom nodig is. Wij willen een voorbeeld zijn van zijn toekomstbeeld.

Onze woningen zullen meer stroom produceren dan nodig is voor de huizen, zodat we ook stroom kunnen leveren aan elektrische fietsen/motoren/auto’s.

Door het Smart Grid toe te passen, bieden we ook de voorwaarden voor het testen van innovaties op gebied van energieopwekking. Door ons ecodorp open te stellen als een levend laboratorium voor duurzame energie, kunnen we meewerken aan de transitie naar een duurzame energiesysteem.