Naam van het project: Oneness Care Solar project

Initiatiefnemer: Thierry de Wijn

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Het Oneness Care Solar project heeft als doel honderden dorpen in India van duurzame energie te voorzien en de lokale bevolking te scholen op gebied van duurzame energie. In 2013 wordt van start gegaan met het introduceren van straatverlichting op zonne energie en opleiden van met name vrouwen uit de dorpen als zonne-ingenieurs. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor de lokale bewustwording rondom de mogelijkheden van duurzame energie.

Het Oneness Care Solar Fund heeft als doel om in de omgeving van de dorpen Solar Farms te installeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van funding door de wereldwijde Oneness beweging die verbonden is met de Oneness University. De rendementen van deze Solar Farms worden middels een eerlijke verdeelsleutel verdeeld tussen de investeerders en de lokale bevolking in de dorpen. Zo wordt de ontwikkeling in de dorpen én de energie voorziening in India duurzaam gestimuleerd. India is ideaal voor deze projecten gezien de hoeveelheid zonne uren, en de gebrekkige energie infrastructuur met regelmatige stroomonderbrekingen.

2. Context

Oneness University (www.onenessuniversity.org) is een toonaangevende organisatie voor bewustzijnsontwikkeling in Zuid India. De organisatie heeft een hoofvestiging ten noordoosten van Chennai. Met miljoenen volgelingen in India en honderdduizenden wereldwijd is er een stevige basis om humanitaire projecten te steunen. Om de lokale ontwikkeling in honderden dorpen in de regio en door heel India te stimuleren is Oneness Care opgericht. Bestaande activiteiten zijn gericht op gemeenschapsontwikkeling, gezondheidszorg, voeding, aanleg van basis infrastructuur en opleiding van de lokale bevolking. Het Oneness Care Solar project is een nieuw project waarmee de energievoorziening in de dorpen duurzaam wordt.

3. Organisatiestructuur

Oneness Care is een Indiase NGO. Voor dit project wordt samengewerkt met de Nederlandse stiching Oneness Awakening for Worldpeace en stiching the Art of Cocreation voor de conceptontwikkeling in Nederland. Op termijn wordt Stichting Oneness Care Nederland opgericht.

Voor het Oneness Care Solar Fund wordt een investeringsfonds opgericht waarvoor de juiste juridische opzet momenteel wordt uitgewerkt.

4. Financiering

Fase 1 van het project te weten de introductie van zonne-energie en opleiding van lokale bevolking wordt vanuit donaties betaald.

Fase 2, Het Oneness Care investeringsfonds richt zich in eerste instantie op deelname door de wereldwijde Oneness beweging. Daarnaast zal dit open staan voor het algemeen publiek. Gezien de trendontwikkelingen van zonne-energie waardoor de rendementen op termijn groeien zal gebruik gemaakt worden van een revolving fund constructie. Hierbij hebben de investeerders van het eerste uur een voorkeurspositie bij de uitkering van rendementen.

5. Professionaliteit

Voor de ontwikkeling van het project wordt gebruik gemaakt van lokale en internationale experts. Lokaal wordt samengewerkt met duurzame energie adviseurs van Auroville Ecovillage. (www.auroville.org) . Voor de ontwikkeling van de Solar Farms zal worden samengewerkt met lokale en internationale experts op dit gebied. Voor de opleiding van de lokale bevolking wordt samengewerkt met het Barefoot College in Noord India (www.barefootcollege.org).

In Nederland wordt voor de opzet van het investeringsfonds samengewerkt met professionals uit de internationale duurzame beleggingsbranche.

6. Aantrekkingskracht

In de eerste fase is het project wereldwijd bekendgemaakt bij de Oneness beweging. De bestaande humanitaire projecten van Oneness Care worden breed gesteund door de Indiase en internationale beweging. Van deze basis wordt bij dit innovatieve project ook gebruik gemaakt.

In Nederland wordt samenwerking gezocht met bestaande NGO’s op gebied van ontwikkelingshulp voor samenwerking en kennisdeling.

7. Exploitatie

De geraamde kosten voor de eerste fase van het project bedragen globaal € 100.000. Hiermee worden in enkele dorpen straatlantarens op zonne-energie geinstalleerd en lokale bevolking opgeleid.

Gestreefd wordt naar een Oneness Care Solar investeringsfonds bij opstart met een minimale omvang van € 4 miljoen zodat de overheadkosten voor opstart het rendement van het fonds niet teveel drukken. Bij gebleken succes kan door nieuwe emissies uitbreiding worden gecreerd. Dit geeft de basis voor ontwikkeling van solar farms met een totale opbrengst van 10 MW.

8. Regio

De eerste projecten zullen worden uitgevoerd nabij de Oneness University en Oneness Temple in het Chittoor district in de deelstaat Andhra Pradesh, India. Op termijn wordt uitbreiding door geheel India voorzien. Het concept is overdraagbaar op andere regio’s in Derde Wereld landen.

9. Energiebron en techniek

De belangrijkste techniek is Pv zonne-energie. Daarnaast kan voor lokaal gebruik voor koken en warm water voorziening gebruik gemaakt worden van zonne spiegels en passieve zonnesystemen voor heet water voorziening.

10. Kennis delen

Na de succesvolle opstart van het project wordt de kennis gedeeld met partnerorganisaties in India en daarbuiten. Daarnaast wordt in Nederland samengewerkt met Stichting Energietransitie Nederland (SETN). Ook Nederlandse NGO’s en ontwikkelingsorganisaties kunnen gebruik maken van de opgedane kennis. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het NCDO (Nederlanse Commissie voor Duurzame Ontwikkeling)

11. Overtuig de jury

Het Oneness Care Solar project en Oneness Care Solar Fund vormen een unieke combinatie van lokale duurzame ontwikkeling gekoppeld aan een innovatief investeringsmodel. Dit model is gebaseerd op oude spirituele wijsheid over evenwichtige investering, waarbij de winst evenredig verdeeld wordt over investeerders, lokale betrokkenen en de natuurlijke omgeving. Tevens geeft dit initiatief betrokken burgers in Nederland en wereldwijd de kans direct te investeren in duurzame ontwikkeling én evenwichtige ontwikkeling in de armste gebieden van India.

Het Oneness Care Solar project brengt innovatie en investeringen in duurzame energie daar waar die het hardst nodig zijn. In een van de armste gebieden van India waar de zon overvloedig schijnt. Het innovatieve investeringsconcept is er op gericht dat er een evenwichtige investeringsformule onstaat die past bij de uitdagingen van deze tijd: Investeren in duurzame energie waar de baten ten goede komen aan de investeerders én de lokale bevolking waar de investeringen worden gedaan. Opleiding van die bevolking completeert het concept en zorgt voor draagvlak en passende oplossingen.Het project geeft investeerders wereldwijd de kans te investeren in een duurzame energie en gelijktijdig aan humanitaire projecten in arme gebieden.

12. Beeldmateriaal