Naam van het project: De Energierijke Stad

Initiatiefnemer: Energie-U

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving

In Utrecht e.o werkt Energie-U aan De Energierijke Stad. Dat doen we door projecten op te zetten om energie te besparen en (zelf) op te wekken.

Voor 2016 zijn de doelstellingen
• meer dan 5.000 (actieve) leden / klanten
• een windpark van minstens 10 MW operationeel
• zonne-energiecentrales van minimaal 5 MW samen operationeel
• minimaal 10.000 huishoudens die energie besparen

2. Context

Energie-U is een burgerinitiatief dat is opgericht door 10 inwoners uit Utrecht. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een energie cafe dat de gemeente organiseerde. Sinds de oprichting in najaar 2010 werkt Energie-U intensief samen met het bedrijfsleven en scholen. Bijvoorbeeld bij de de ontwikkeling van een windpark en de realisatie van particuliere en collectieve zonneprojecten. Onze visie is dat een initiatief waar alle soorten mensen en organisaties zich prettig voelen, het meest succesvol zijn.

3. Organisatiestructuur

Op dit moment is Energie-U een vereniging. In 2013 wordt de vereniging omgezet naar een coöperatie. Het windpark is ondergebracht in een BV, aan de organisatievorm achter de collectieve zonneprojecten wordt nu gewerkt.

4. Financiering

De leden betalen 25 euro per jaar voor het lidmaatschap. Daarnaast voert Energie-U een aantal projecten uit waarbij de vorm van financiering zeer verschilt. Het project ‘Zonnestroom voor iedereen” (collectieve zonne-energie) is mogelijk gemaakt door steun van de Rabobank. Particuliere zonneprojecten worden gefinancierd uit bijdragen van particulieren en door een fee vanuit de betrokken installateurs. De ontwikkeling van het windpark wordt gefinancierd uit de bijdrage en investeringen van leden en door bedrijven. Energie besparingsprojecten worden gefinancierd door leden, worden op vrijwillige basis gedaan of in opdracht van derden.

5. Professionaliteit

Het initiatief werkt sinds 2011 met betaalde vrijwilligers voor het adviseren over de plaatsing van zonnepanelen. Op dit moment loopt de werving voor 4 functies.

We zijn bezig met de levering van energie maar leveren nog niet. Wel loopt een kortingsactie bij Greenchoice. We streven niet naar een eigen leveringsvergunning.

6. Aantrekkingskracht

We werken met energieambassadeurs, we organiseren Energie-U cafe’s, we voeren de campagne ‘wijwillenwind’ er zijn 2 websites en we twitteren en facebook-en. We staan regelmatig op braderieën of markten. Vanwege de projecten staan we regelmatig in de lokale bladen. Ook neemt Energie-U regelmatig deel aan workshops, presentaties of debatten.

De ledenwerving is uitdagend tegen de achtergrond van een windproject waar weerstand tegen is. Op dit moment heeft Energie-U 365 leden. Zie voor meer informatie:

wijwillenwind.nu

Energie-U

7. Exploitatie

In 2012 had Energie-U een omzet van 45.000 euro.  In 2013 bestaat de begroting uit ongeveer 175.000 euro, waarvan 120.000 euro in projecten wordt uitgevoerd. Dit is overigens exclusief de ontwikkeling van het windpark, waarvan de financiering van de ontwikkeling via de partners en de BV loopt. Leden hebben gezamenlijk geld ingelegd voor de oprichting van de BV.

8. Regio

Utrecht e.o.

9. Energiebron en techniek

Op dit moment hebben ong 100 huizen zonnepanelen via Energie-U geplaatst. In 2013 hopen we de eerste 2 collectieve wijk gerichte zonnecentrales te plaatsen.

De ontwikkeling van een windpark in Utrecht loopt volop. In de zomer van 2013 zal de structuurvisie vastgesteld moeten worden. Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, zou het windpark in 2015-2016 gerealiseerd kunnen worden. Windpark ‘Weidewind’ moet minimaal 10 MW gaan opleveren.

10. Kennis delen

Al het bovengenoemde wordt door de vrijwilligers van Energie-U gedaan. Daarnaast werken we een aantal keren per jaar mee aan onderzoeken van Hogescholen en Universiteiten. Door de aanwezigheid van zowel ROC’s, Hogeschool Utrecht en de UU is aan mogelijkheden geen gebrek.

11. Overtuig de jury

Energie-U richt zich met het concept van de ‘De Energierijke Stad’ op de Trias Energetica. Zowel besparen als opwekken heeft onze aandacht. Daarmee kunnen we een voorbeeld voor andere initiatieven zijn, die zich wellicht minder breed inzetten.

Een ander aspect dat ons inziens waardering verdient, zijn de tientallen vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Zo gingen afgelopen 2 jaar in de koude winterse nachten onze Nachtfotografen vrijwillig op pad om infraroodfoto’s te maken van de huizen van onze leden. En rondom het windpark leggen tientallen mensen aan omwonenden uit waarom Energie-U het initiatief hiervoor genomen heeft. Dat zijn soms best heftige avonden waar onze vrijwilligers zich inzetten voor de goede zaak van duurzame energie.

Tot slot: We ontwikkelen een groot windpark, midden in het stedelijk gebied. De afstand tussen windpark en omwonenden zijn niet bijzonder klein en de hinder is tot een minimum teruggebracht.
Toch gaat de ontwikkeling helaas, zoals op veel plaatsen, ook hier gepaard met weerstand. Tegelijkertijd is windpark WeideWind in potentie een voorbeeld locatie voor heel Nederland. Als op deze plaats een windpark kan ontstaan, kan het overal. Duurzame opwekking en energiegebruik dicht bij elkaar.

De waardering die uit de P-nuts Award spreekt zou ons zeer steunen bij het enthousiast houden van de politiek voor onze plannen. De realisatie van onze plannen, het windpark in het bijzonder, zou daarmee echt steun in de rug krijgen omdat de Award laat zien dat onafhankelijke mensen, mensen die er verstand van hebben, vertrouwen in Energie-U hebben.

12. Beeldmateriaal