Naam van het project: 6 passiefwoningen Borne

Initiatiefnemer: Stichting Woonbeheer Borne

Categorie: Mooiste Overheids/instellinginitiatief

1. Beschrijving

Bouwen zoals bewoners wensen en de maatschappij dat vraagt.

2. Context

Tegen de trend in van “zo energie-ónzuinig als ‘Het Bouwbesluit’ toelaat” heeft St. Woonbeheer Borne 6 woningen gerealiseerd die voldoen aan het keurmerk Passief Bouwen (EPC 0,06 – 0,08)

Geheel in tegenstelling tot de landelijke malaise in de bouw waren alle 6 huizen dan ook al al lang voor de oplevering verhuurd. Woonbeheer Borne bouwt duidelijk volgens bewonerswensen.

Zo heeft Woonbeheer veel van haar huurwoningen in Borne in de afgelopen jaren gerenoveerd naar een ‘groen’ energielabel, veelal voorzien van een (huur-)zonneboiler en AL haar huurwoningen zijn inmiddels voorzien van een energielabel.

Woonbeheer Borne: zo goed als betaalbaar, zo energiezuinig als haalbaar.

Tijdens de Bouwbeurs 2013 ontvingen Woonbeheer Borne en Oude Lenferink Bouw bv de landelijke PassiefBouwen Award 2012 voor deze 6 passiefwoningen. Het juryrapport spreekt boekdelen:

“Zonder uitspattingen en met gedegen vakmanschap is hier een project gerealiseerd dat uitstekend past in een mooi samenwerkingsproject op weg naar extreem lage energiegebruiken met vergroting van wooncomfort.

Wederom laat een woningbouwcorporatie zien dat ze uitstekend ook goed nieuws kunnen brengen”.

3. Organisatiestructuur

Stichting Woonbeheer Borne.

4. Financiering

Gewoon een solide woningbouwcorporatie, zonder stoomboot of derivaten. Financiering uit eigen middelen. Subsidie mij niet bekend. Een Stichting KENT geen leden, de huurders zijn haar klanten.

5. Professionaliteit

Elke van de 6 woningen is zelfvoorzienend. Er zijn geen werknemers.

6. Aantrekkingskracht

De 1e prijs in de PassiefAward naar Twente?… Waar ligt dat?… Tussen de Sallandse Heuvelrug en Duitsland, dames en heren! In Twente werken een aantal partijen in de (sociale) verhuursector samen aan dit soort projecten. De uitstraling is landelijk, navolging (helaas) weinig of niet

7. Exploitatie

Moet u de de St. Woonbeheer Borne vragen. Ik weet alleen wat van duurzaam en energie-arm bouwen.

8. Regio

Woonbeheer Borne; gemeente Borne. Partners in het initiatief: Twente.

9. Energiebron en techniek

AA) de niet gebruikte energie
BB) de zon

10. Kennis delen

Samenwerkingsverband telt 6 woningcorporaties in Twente.

11. Overtuig de jury

Niet lullen maar poetsen.

12. Beeldmateriaal