Naam van het project: Spoorzone P.V.

Initiatiefnemer : VolkerWessels DEC B.V.

Categorie:  ABN AMRO – Mooiste Ondernemersinitiatief Award

1. Beschrijving
Op de sheddaken van de historische NS-werkplaats te Tilburg heeft VolkerWessels DEC B.V. (‘DEC’) een PV-installatie van 189 kWp gerealiseerd. Het systeem wekt jaarlijks 160.000 kWh op, genoeg om 45 huishoudens te voorzien van elektriciteit.

DEC ontwikkelde het systeem en nam hierbij de investering voor haar rekening. Gedurende een periode van 15 jaar verzorgt DEC de financiële en technische exploitatie. De gemeente Tilburg treedt gedurende de exploitatieperiode op als afnemer van de opgewekte zonne-energie.

2. Doel
Doelstelling is realisatie van duurzame decentrale energievoorziening. Voor de realisatie is aangehouden dat het project financieel aantrekkelijk moet zijn voor de betrokkenen partijen. Dit heeft gerealiseerd in marktconforme elektriciteitstarieven voor de gemeente als afnemer en een marktconform projectrendement voor realisatie en beheerkosten voor DEC.

3. Context, planning
DEC heeft, als projectontwikkelaar van duurzame energie-infrastructuren, de missie om duurzame opwek en afname van energie te realiseren. Een belangrijke factor die het initiatief in Tilburg in een stroomversnelling heeft gebracht is toekenning van subsidie voor opwek van zonne-energie (PV).

De Gemeente is de hoofdafnemer van opgewekt elektriciteit, welke vervolgens gebruikt wordt door een veelvoud van ondernemers en organisaties die zich (tijdelijk) vestigen in de evenementenhal.

Per 22 maart 2011 is de zon PV-installatie aangesloten op het net en levert het energie aan de standhouders in de evenementenhal.

De gemeente heeft een mogelijkheid om de installatie op termijn over te nemen en in eigenbeheer te krijgen.

4. Organisatiestructuur
Voor dit project is een nieuwe juridische entiteit “Spoorzone PV C.V.” opgericht. Het eigendom van de PV installatie is hierin ondergebracht en is voor 100% bezit van VolkerWessels. DEC is hier beherend vennoot van. Hiermee heeft DEC de verantwoordelijkheid voor de financiële en technische exploitatie. Op de installatie is een recht van opstal gevestigd en is een contract gesloten ten behoeve van afname van opgewekte elektriciteit. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om, na 15 jaar, het juridisch eigendom van de installatie te krijgen.

5. Bron
De elektriciteit wordt opgewekt door conversie van zonne-energie in elektriciteit met behulp van photovoltaïsche cellen (PV).

6. Technische schets
De zonnepanelen zijn geplaatst op de shed daken van “hal 92” (in totaal 16 sheds), een oorspronkelijk industriële hal. De hal wordt voorlopig gebruikt voor allerlei evenementen. Vanwege de zuidelijke oriëntatie en de gunstige hellingshoek vangen ze vrijwel perfect zonlicht. Het systeem is (gedeeltelijk) te zien als je er met de trein voorbij rijd (van Tilburg naar Den Bosch/Eindhoven).

In totaal liggen er op het dak 890 zonnepanelen. Het gezamenlijk vermogen van de zonnepanelen is gelijk aan 189 kWp. Dit vermogen levert ongeveer 160.000 kWh per jaar op. Dit is gelijk aan het verbruik van 45 gemiddelde Nederlandse huishoudens. De CO2 besparing is ongeveer gelijk aan 62.800 kg per jaar.

7. Investering en exploitatie
De exploitant van de installatie is DEC, als beherend vennoot van de “Spoorzone PV C.V.”. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor technische performance van de installatie, onderhoud, check’s, monitoring en bemetering

8. Overtuig de jury
De realisatie van dit zon PV project is innovatief en noemenswaardig omdat het aangeeft wat er allemaal mogelijk is wanneer publiekprivate samenwerking opgezocht wordt.

Dit project is (financieel) mogelijk geworden doordat DEC en de gemeente stabiele overeenkomsten gevonden hebben waarbij voordeel voor alle partijen behaald wordt:

 • De gemeente:
  • Installatie van PV-projecten, als bijdrage van duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente
  • Ervaring van succesvolle publiekprivate samenwerking, als (mogelijke) basis voor toekomstige projecten in het kader van gemeentelijke duurzaamheiddoelstellingen (Spoorzone ontwikkeling Tilburg)
  • Gunstige investerings-opbrengsten balans: geen investering, wel duurzame energie
  • De koopoptie op de installatie geeft de gemeente de mogelijkheid om vaste activa op te nemen in een (op te richten) lokaal energiebedrijf.
 • DEC
  • Bijdrage aan bedrijfsmissie om duurzame energieopwekking te realiseren
  • Ervaring met succesvol publiekprivate samenwerking
  • Gunstige investerings-opbrengsten balans: verlaagd investeringsrisico door energie-afnamecontract met solide partner

Visueel materiaal
Meer informatie kunt u vinden op: www.tilburgspoorzone.nl en www.dec-energy.nl