Naam van het project: Microferm

Initiatiefnemer: VOF Kleizen

Categorie: ABN AMRO – Mooiste ondernemersinitiatief Award
1. Beschrijving

Middels een kleinschalige op boerderijniveau pure mestvergisting installatie, de Microferm, wordt mest omgezet in energie. Middels dagverse mest wordt methaan emissie (23 x sterker broeikasgas dan CO2) en ammoniak vrijwel voorkomen. Hierdoor blijft de energie in de mest en middels de Microferm wordt de op eigen erf vrijgekomen biomassa, namelijk de mest, zeer efficiënt in duurzame energie omgezet. Ten opzichte van windenergie wordt 4 x meer CO2 vermeden en is daarmee het meest duurzame biomassa systeem. De Microferm biedt de boer de mogelijkheid om eigen duurzame energie op te wekken en de mest op te waarderen.

2. Doel

De Microferm biedt boeren de mogelijkheid om eigen duurzame energie in de vorm van elektriciteit en warmte op te wekken uit eigen biomassa die vrijkomt op de boerderij, namelijk de mest. Middels deze techniek hoeft de boer geen extra gewassen te telen voor vergisting nog producten van buiten af aan te voeren. De na gisting vrijkomende mest heeft een betere bemestende waarde en kan kunstmest vervangen. Dit is mogelijk doordat de stikstof gemineraliseerd is en ziektekiemen/onkruidzaden zijn gedood.

3. Context, planning

In Nederland komt 70 miljoen ton drijfmest per jaar vrij, waarvan jaarlijks maar ca. 1.5 miljoen ton wordt ingezet voor covergisting. 80% hiervan is rundveemest en 85% daarvan wordt reeds op eigen land afgezet. In Nederland zijn meer dan 2.600 boerenbedrijven die voldoende dagverse mest hebben en daarmee direct in aanmerking komen voor het vergisten van alleen dagverse mest. Hierdoor kan alleen al 25% van de Nederlandse CO2 reductie gehaald worden, hoeft niet geïnvesteerd te worden in peperdure CO2 opslagsystemen, wordt aan de bron daadwerkelijk CO2 bespaard en duurzaam energie opgewekt. Tevens is het niet nodig om energie in te kopen uit het buitenland en dit geld uit Nederland te laten vloeien. Wanneer de in Nederland vrijkomende mest wordt vergist kan 1.8 miljard m3 aardgas equivalent per jaar worden geproduceerd uit duurzame bron.

4. Organisatiestructuur

VOF Kleizen (vader Gerrit, moeder Marian en zoon Philip Kleizen)

5. Bron

Alleen mest

6. Technische schets

Per Microferm wordt max. ca. 5600 ton/j dagverse drijfmest dagelijks enkele malen vanuit de stal afgevoerd naar de Microferm. Hier wordt op een efficiënte wijze en in een zeer korte tijd (8 – 10 dagen) biogas gevormd. Dit kan worden verbrand in een WKK, waarmee ca. 400.000 kWhe (elektriciteit) en ca. 500.000 kWht (warmte) wordt gegenereerd. De warmte wordt gebruikt voor het proces en ca. 200.000 kWht kan voor verwarmen van stallen/installaties/huis in gezet worden. Na aftrek van eigen elektriciteit gebruik op de boerderij blijft gemiddeld nog elektriciteit over voor ca. 150 huishoudens. Ook is het mogelijk in plaats van een WKK het biogas op te waarderen tot ca. 130.000 m3 aardgas of als brandstof voor voertuigen (BLG).

7. Investering en exploitatie

Investering 300.000,= tvt ca. 10 jaar, is 1e installatie en draait 1 jaar. Meer in opdracht, maar focus is voornamelijk in Duitsland, omdat duurzaamheid bij wet geregeld is en de vergoeding hoger is.

8. Overtuig de jury

Deze Nederlandse vinding zorgt ervoor, dat de boer een onafhankelijke energieneutrale ondernemer en tevens energieleverancier wordt met een product die altijd gratis voor handen is op eigen bedrijf.

 

Visueel materiaal