Naam van het project: Xpositron Solar

Initiatiefnemers : Olaf Wit (initiator en voorzitter Xpositron Solar), Jan Martin Caminada (initiator), Dirk van Genderen (initiator en bestuurder Stichting Xpositron), Paul Meijer (initiator en voorzitter Stichting Xpositron)

Categorieën: InnovatieNetwerk – Nieuwe Nuts Award  & ABNAMRO – Mooiste Ondernemersinitiatief Award (reeds operationeel)

1. Beschrijving
Xpositron Solar is de grootste zonne-energiecentrale van Amsterdam en Noord Holland. De zonnecentrale is geïnstalleerd op het dak van Xpositron, een van de grootste Amsterdamse broedplaatsen met kunstenaars, ambachtslieden en ondernemingen uit de creatieve industrie.

2. Doel
Reden voor dit initiatief is dat deze creatieve bedrijven willen produceren op groene stroom en bovendien hebben willen aantonen dat realisatie van een schone energiecentrale op eigen -gebundelde- kracht, zeer goed mogelijk is. Xpositron geeft advies aan anderen die dit voorbeeld willen volgen en wenst dat de status van grootste zonnecentrale van Amsterdam snel overtroffen wordt door nieuwe initiatieven. Hoewel er geen financieel winstoogmerk is, zal door de toegekende SDE subsidie na tien jaar winst gemaakt worden. De opbrengsten zullen worden geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en de verdere verduurzaming van onze broedplaats. Circa 1100 m2 glas in de gevels zal op termijn met winst van de centrale worden vervangen door hoogrendementsglas.

3. Context, planning
Zowel de bestuurders van Stichting Xpositron, alsmede de in haar gebouwen gevestigde creatieve bedrijven hebben het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in hun vaandel staan. Een team van huurders uit Xpositron en het bestuur zijn zelf initiatiefnemer en uitvoerder van dit project. Directe aanleiding was de documentaire “Here comes the Sun” (20 oktober 2008, VPRO’s Tegenlicht). Hierdoor ontstond niet alleen het geloof dat realisatie mogelijk was, maar ook de wil om het te laten slagen. Met een niet aflatend enthousiasme werd onderzocht op welke verschillende manieren er duurzaam energie opgewekt zou kunnen worden. Dit leidde uiteindelijk tot het plan van een zonnecentrale. Met een stevige lening bij de Triodos bank, een subsidie van Senter Novem en een samenwerking met een zonnepanelenleverancier is het Xpositron team erin geslaagd zelf deze centrale te bouwen. De centrale voorziet 54 bedrijven binnen deze broedplaats, waar in totaal ongeveer 100 mensen werken, van 100 % groene stroom. De zon is online in Xpositron, vanaf 1 oktober 2010. De SDE (stimulering duurzame energie) subsidie loopt vanaf januari 2011 t/m december 2024.

4. Organisatiestructuur
De zonnecentrale is bedacht, uitgevoerd en wordt onderhouden door een team van de eindgebruikers zelf. Vier eindgebruikers met een technische achtergrond hebben zich laten bijscholen tot zon-pv-installateur. Zij gaven leiding aan een team van 14 eindgebruikers welke zelf de installatie gebouwd hebben. De leverancier van de panelen verzorgde de eindregie en de controle van de installatie. De centrale is 100% eigendom van Stichting Xpositron en de zeggenschap ligt bij haar bestuur. De bestuurders zijn zelf ook huurders en gebruikers van de broedplaats en de zonnecentrale.

5. Bron
De centrale is een fotovoltaïsche installatie en werkt op (zon)licht.

6. Technische  schets
De installatie bestaat uit 403 panelen met een oppervlakte van 668 m2, op een dakoppervlak van 1500 m2 aan de Elektronstraat in Amsterdam-Westpoort. De in deze panelen opgewekte gelijkspanning wordt d.m.v. 12 grote omvormers omgezet in wisselspanning en is gekoppeld aan de bedrijfsinstallatie van het pand. Hier wordt door de eindgebruikers direct van gebruikt. Het overschot aan opgewekte energie wordt via het net teruggeleverd aan Greenchoice. Op momenten van tekort levert Greenchoice weer aan ons. Er wordt gesaldeerd. Het vermogen van de installatie is 90.000 Wattpiek. De opbrengst is 80.000 kWh/jaar. Door deze installatie zijn we voor 94% zelfvoorzienend en samen met de aanvulling door Greenchoice hebben we 100% groene stroom. D.m.v. besparingen door o.a. ledverlichting proberen we 100% zelfvoorzienend te worden. De zon-pv-installatie draagt zorg voor een besparing van ruim 45.000 kilo CO² uitstoot per jaar en een besparing van bijna 24.000 m³ aan gas per jaar (reductie elektra opwekking).

7. Investering en exploitatie
Xpositron investeerde € 260,000,- wat is geleend bij de Triodos Bank. Na tien jaar is er afgelost en wordt er winst gemaakt. De exploitant, Stichting Xpositron, heeft geen winstoogmerk en zal deze winst herinvesteren in energiebesparende maatregelen en verdere verduurzaming van haar faciliteit.

8. Overtuig de jury
Hoewel dit project met haar 403 panelen slechts de allergrootste zonnecentrale van Amsterdam en Noord Holland betreft… is het ook nog eens het initiatief van de eindgebruikers zelf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en tegelijkertijd navolging stimuleren is het motto; groen produceren en de uitstoot van  CO2 reduceren, nog maar te zwijgen over de reductie t.o.v. kernenergie. Naast alle idealistische uren die zijn geïnvesteerd in onderzoek en planning voorzag het ondernemingsplan in betaalde uren voor de uitvoering van het project. Hiermee was het ook nog eens een werkgelegenheidsproject voor bedrijven/eindgebruikers zelf.

Visueel materiaal

www.xpositron.nl


solar.witid.nl