Naam van het project: Noordhollandse Energie Coöperatie ua. “Schone energie van eigen bodem

Initiatiefnemer: Particulieren, ondernemers en gemeenten

Categorie InnovatieNetwerk – Nieuwe Nuts Award & KNMH-Mooiste Burgerinitiatief Award

1. Beschrijving Project

Stelt u zich eens voor…

Een onafhankelijk energiebedrijf die zich inzet voor het algemeen belang: “schone energie van eigen bodem van en voor de regio”. Een onafhankelijke, schone en betaalbare energievoorziening voor de toekomst. Overstappen is doodeenvoudig en veilig: de impact gigantisch.

De Energie Coöperatie levert sinds de zomer van 2010 100% lokale groene stroom aan particuliere en zakelijke klanten, aan woningcorporaties en aan Verenigingen voor Eigenaren. Ook ondersteunt de Energie Coöperatie lokale initiatieven.

Buiten de levering van energie onderscheidt de Energie Coöperatie zich ook als energiebedrijf waar je mede-eigenaar van kunt worden.

2. Doel

Het doel van de Energie Coöperatie is het versnellen van verduurzaming in Noord-Holl

 

and. Alles draait om waarde toevoeging aan de duurzame keten. Dat betekent: levering van lokale duurzame energie, het aanbieden

van kennis en diensten en het realiseren van nieuwe duurzame productie. Het coöperatieve leveringsbedrijf staat en levert energie, de diensten zijn in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en ook met productie (oa. zon) worden stappen gem

aakt.

De Energie Coöperatie werkt regionaal aan het creëren van draagvlak, het opbouwen van een netwerk en het verzamelen van middelen voor investeringen in duurzame projecten. De Energie Coöperatie heeft warme banden met gemeenten, bedrijven, particulieren en particuliere initiatieven.

Dit alles maakt de Energie Coöperatie in toenemende mate een onafhankelijk (kennis)netwerk voor de provincie. Iedereen kan bijdragen en iedereen moet kunnen profiteren. We zijn van en voor de regio werkzaam.

De Energie Coöperatie heeft een winstoogmerk. Winsten worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame productie. De aandeelhouders van de coöperatie zijn haar leden. Zij ondersteunen de doelstellingen en het alloceren van de winsten in nieuwe productie.

 

3. Context, planning

De Noordhollandse Energie Coöperatie is tot stand gekomen om handen en voeten te geven aan de klimaatdoelstellingen in Noord-Holland. In 2007 is een convenant getekend in Noord-Holland Noord om in 2030 een 50% duurzame regio te hebben. Een verklaring tekenen is een ding, hier uitvoer aan geven iets heel anders. In juni 2009 is de Energie Coöperatie opgericht als middel dit mede te realiseren.

Sinds de zomer van 2010 levert de Energie Coöperatie gas en 100% lokale groene stroom aan particulieren en zakelijke klanten. We zijn begonnen met een kleine groep enthousiaste koplopers. Deze koplopers hebben een belangrijke rol gespeeld in het vereenvoudigen van het aanmeldingsproces en de communicatie. Dit is succesvol verlopen. Vanaf oktober 2010 tot maart 2011 heeft de Energie Coöperatie ruim 500 nieuwe klanten mogen verwelkomen.

De klanten komen bijna allemaal uit Noord-Holland. De klanten stappen over vanwege: het lokale sympathieke karakter, de lokaal opgewekte duurzame energie en de concurrerende prijs. Ook zijn enkele vooruitstrevende burgemeesters en wethouders overgestapt.

Een niet te onderschatten prestatie is het verkrijgen van een eigen leveringsvergunning elektriciteit in 2010 van de Energiekamer.[1] Dat maakt de Energie Coöperatie het kleinste onafhankelijke schone energiebedrijf van Nederland.

4. Organisatiestructuur

De organisatievorm betreft een coöperatieve structuur. Het eigendom van de organisatie ligt dus bij alle leden gezamenlijk. Alle leden gezamenlijk maken de ledenvergadering uit, een afvaardiging daarvan de ledenraad. De ledenraad kiest jaarlijks het bestuur. De Energie Coöperatie kent drie ledencategorieën:

 1. Particulieren: dit zijn onze betrokken klanten en particuliere ambassadeurs
 2. Kennisleden: met deze duurzame bedrijven zijn we continu in gesprek hoe we onze ambities gaan waarmaken en de organisatie mbt oa. de diensten invulling geven
 3. mvo-partijen: dit zijn gemeenten en organisaties die een ambassadeursrol vervullen voor de Energie Coöperatie.

 

Het huidige bestuur betreft een oprichtingsbestuur bestaande uit drie personen:

 • Enno Brommet, vertegenwoordiger van de particuliere leden
 • Fred Gardner, vertegenwoordiger van de kennisleden
 • Frans Kramer, vertegenwoordiger van de mvo-leden

 

Daarnaast zijn drie adviseurs bij het bestuur betrokken:

 • Jan Glaubitz, voormalig directeur Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
 • Loek Veldman, voormalig financieel directeur van de HVC
 • Vera van Vuuren, programma manager van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Operationeel bestaat de organisatie uit:

 • Rolf Heynen, directie en drijvende kracht van de organisatie

Organisatie

 • Een lokale, vriendelijke en professionele klantenservice
 • Communicatie adviseur

 

 

5. Bron

100% lokale stroom dmv de Bio-energiecentrale in Alkmaar.

6. Technische schets

De Energie Coöperatie heeft in haar opstart gekozen om eerst zelfstandig een leveringsorganisatie op te bouwen, alvorens aan de slag te gaan met projecten. Een partner als de HVC heeft de Energie Coöperatie ondersteund in haar opstart waar nodig.

Om snel aan de slag te kunnen gaan met het leveren van energie levert de Energie Coöperatie stroom van de HVC totdat het over kan stappen op eigen productiecapaciteit. De stroom is volledig afkomstig uit de Bio-energiecentrale (BEC) uit Alkmaar. De bron van de stroom betreft afvalhout dat niet recyclebaar is. Zelfs de spaanplaatindustrie kan niets met dit hout. Het betreft zogenaamd type B hout. De rookgasreiniginginstallatie van deze BEC is bovendien de beste in Nederland van alle bio-energiecentrales.

Het gas van de Energie Coöperatie is regulier gas, aangezien echt groen gas nog niet op voldoende schaal beschikbaar is. De Energie Coöperatie kiest er in deze fase expliciet voor haar gas niet te vergroenen.

7. Investering en exploitatie

Om invulling te kunnen geven aan de ambities van de Noordhollandse Energie Coöperatie hebben verschillende partijen geïnvesteerd in de Energie Coöperatie. Deze investeringen verschillen van: kennis en tijd tot kapitaal. De investeerders lopen ook uiteen: van de particuliere leden, particuliere investeerders, tot bedrijven en partners. Daarnaast hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord ook voor een aanmoedigingsbijdrage gezorgd. Gezamenlijk hebben de partijen enkele tonnen geïnvesteerd om de organisatie van de grond te krijgen.

8. Overtuig de jury

Wij dromen voor Noord-Holland een schone, betaalbare en onafhankelijke energievoorziening met veel lokale initiatieven. Schone energie van en voor de Noord-Hollanders.

Het draait in de energietransitie niet alleen om de (betaalbare) technologie, maar juist ook om de manier van organiseren. Hoe maken we in de brede zin van het woord, duurzaamheid, begerenswaardig voor een breder publiek dan alleen de ‘believers’ en hoe laten we deze burgers participeren.

Door het opbouwen van een onafhankelijke coöperatieve leveringsorganisatie zijn wij in staat om burgers en bedrijven rechtstreeks te beleveren en om lokale initiatieven te ondersteunen in (terug)levering. Lokale initiatieven willen en kunnen vaak, ivm de schaal, geen eigen leveringsorganisatie opzetten. Deze initiatieven richten zich het liefst op lokale binding, lokale informatie overdracht en lokale participatie in projecten. Wij gaan deze zoveel mogelijk, en waar mogelijk ontzorgen.

De Noordhollandse Energie Coöperatie als versneller voor de regio door te fungeren als regionaal platform. Niet alleen voor burgers, maar ook voor ondernemers en overheid.

Als een van de koplopers, zeker qua organisatiemodel, zien wij het krijgen van de P-Nuts Award als een bevestiging en aanmoediging van de door ons ingeslagen weg.

 

Noordhollandse Energie Coöperatie ua.

“Schone energie van eigen bodem