Naam Project: Duurzame energie is een impuls voor de eilandeconomie!

Initatiefnemer: Texel Energie

Categorie:  InnovatieNetwerk- Mooiste Nieuwe Nuts  en KNHM – Mooiste Burgerinitiatief

1. Beschrijving Project

TexelEnergie is een kleinschalig energiebedrijf dat duurzame stroom en duurzaam gas levert aan particulieren en bedrijven op Texel en – zoals wij dat op Texel zeggen – ‘aan de overkant’. TexelEnergie is een coöperatie –voor en door leden. Inmiddels zijn er ruim 2500 leden, en loopt eind 2009 ruim 10% van de elektriciteitsvraag en 10% van het gasverbruik op Texel via TexelEnergie.

2. Doel

De doelen zijn drieledig:

1. inkoop van duurzame energie ten behoeve van onze leden

2. opstarten van productie van duurzame energie op Texel

3. werken aan vermindering van (fossiel) energieverbruik

Onze argumenten waarmee we leden werven, zijn de volgende. Kiest u voor TexelEnergie dan:

  • stimuleert u de Texelse economie en werkgelegenheid
  • investeert u in uw eigen bedrijf
  • spaart u het milieu.
  • heeft u al uw energiezaken overzichtelijk op één factuur
  • bespaart u op uw energiekosten
  • doet u zaken met een kleinschalige energieleverancier op uw eigen eiland
  • houden we zoveel mogelijk van de € 30 miljoen die we op Texel jaarlijks aan energielasten uitgeven, op Texel en in onze eigen economie

Lid worden van TexelEnergie kost € 50,-. Behalve korting op de energieprijs krijgt men daarvoor ook 1 aandeel TexelEnergie. En is men dus mede-eigenaar van dit Texelse bedrijf! Leden hebben stemrecht (ongeacht het aantal aandelen slechts 1 stem) en op termijn recht op dividenduitkering over hun aandeel(aandelen).

Initiatief van onder op

TexelEnergie is in 2007 opgericht door een groep Texelaars die behoefte had aan een eigen Texelse energieleverancier. Een leverancier die op een duurzame manier werkt en waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Texelse economie en aan de werkgelegenheid op het eiland. Een energiemaatschappij dichtbij, ‘waar je de mensen nog kent’ en waarop je kunt vertrouwen. De organisatievorm is zeer bewust een coöperatie. Leden kunnen invloed uitoefenen. De ledenvergaderingen worden toto nu toe door meer dan 100 leden bezocht.

TexelEnergie ziet zichzelf als particulier instrument om de gemeentelijke ambitie om in 2020 als eiland energiezelfvoorzienend te zijn, mee te realiseren.

TexelEnergie koopt de groene energie nu nog in van andere producenten. Inmiddels zijn we druk aan het onderzoeken hoe we zelf energie op het eiland kunnen gaan produceren, samen met bestaande en nieuwe lokale ondernemers. Denk daarbij aan:

Zonne-energie. Texel heeft de meeste zonuren van Nederland. In 2010 worden de eerste daken volgelegd met PV-panelen (zie verderop)

Windenergie. Tijdens de ledenvergadering van mei 2009 heeft een meerderheid van de leden gestemd voor een nadere verkenning van implementatie van windenergie op Texel. TexelEnergie is betrokken bij diverse initiatieven en wordt door ‘overkantse’ ontwikkelaars gezien als belangrijke lokale partij die voor draagvlak kan zorgen..

Opwekking uit biomassa. Bijvoorbeeld het gebruik van hout- en snoeiafval voor de productie van warmte en stroom. Zie foto’s en voorbeeld hieronder. Daarnaast is TexelEnergie betrokken bij plannen van Texelse ondernemers voor Biovergisting en warmtelevering.

Getijde-energie. Bijvoorbeeld in het Marsdiep, waar dagelijks enorme hoeveelheden water in en uitstromen. TexelEnergie is betrokken bij een haalbaarheidssstudie en een daarop volgende praktijkproef.

Energie uit warmwaterlagen. Texel heeft warme waterlagen in de diepe ondergrond. TexelEnergie is betrokken bij een haalbaarheidsstudie en is (mede)aanvrager van de Mijnwet-concessie die hiervoor nodig is.

 

Voorbeelden productie-initiatieven februari 2010

In de afgelopen maanden is Staatsbosbeheer druk bezig geweest met het reguliere uitdunnen van de Dennen (Texel).

In de Texelse Courant kon men al lezen dat de stammen via schip afgevoerd werden naar de vaste wal. Een deel van de versnipperde boomkronen blijft daarentegen op Texelse bodem. Zij zullen t.z.t. door onze coöperatie worden omgezet in Texelse energie! Samen met de woningcorporatie Woontij wordt de enige blokverwarming op Texel (93 woningen) gerenoveerd en straks gestookt op biomassa (houtsnippers uit de Texelse bossen dus). Er wordt tevens gewerkt aan opwekking van elektriciteit uit houtsnippers.

Zon

TexelEnergie is bezig met de realisatie van 4 grote PV systemen.

De systemen komen op grote daken , de geproduceerde stroom word geleverd aan de leden.

Verder is het de bedoeling dat de leden kunnen mee liften op het inkoop voordeel van de grote systemen.

De lokale installateurs verenigd in 1 BV zullen de systemen gaan monteren en onderhouden.

Het aantal te installeren Wp bedraagt 175.000 Wp, de totale investering € 528.750,-. Het gaat om ongeveer 2000 m2 geïnstalleerd vermogen met een verwachte totale opbrengst van 161.500 kWh per jaar. Dit is ongeveer gelijk aan 46 huishoudens met een gemiddeld gebruik van 3500 kWh per jaar. De verwachte CO2 reductie is 95.000 kg/ per jaar.

Samenvattend:

TexelEnergie is een echt Texels bedrijf

Gevestigd op het eiland, met een kantoor in Den Burg waar we zelf de telefoon aannemen. Of waar de klant gewoon even langs kan komen aan de balie. TexelEnergie staat voor goede persoonlijke en bereikbare service, door mensen van wie men de gezichten kent.

TexelEnergie stimuleert de Texelse economie

Nu ‘verdwijnen’ tientallen miljoenen euro’s jaarlijks van het eiland naar energiemaatschappijen elders in Nederland of het buitenland. Door lid te zijn van TexelEnergie houden we dat geld in de Texelse economie!

TexelEnergie zorgt voor nieuwe banen

TexelEnergie gaat zelf energie gaan produceren op en rond het eiland, samen met Texelse ondernemers. Een aantal plannen is al heel concreet. In andere gevallen laat de uitvoering nog even op zich wachten: om energie te kunnen produceren moeten we eerst flink investeren en dat kan pas als we voldoende klanten/leden (dus inkomsten) hebben. Zodra we op grotere schaal kunnen gaan produceren, betekent dat een extra impuls voor de Texelse economie en werkgelegenheid. Ook voor banen die er nu nog niet veel zijn op het eiland, zoals voor hoger opgeleide technici.

Leden zijn eigenaar van hun bedrijf

TexelEnergie is een coöperatie, voor en door leden. Voor € 50,- is men lid met één aandeel. Als aandeelhouder is men mede-eigenaar van TexelEnergie en beslist men mee over het beleid. Zodra er winst wordt gemaakt kan er dividend worden uitgekeerd. Overigens hoeft men niet per se lid te zijn om energie van TexelEnergie af te nemen; dan geldt wel een hoger tarief voor de energie.

Reactie van een tevreden klant:

Een aanspreekpunt op het eiland, bereikbaar via een deur, (in tegenstelling tot de digitale snelweg) alleen daarvoor zou je al klant worden bij TexelEnergie!

Zie de foto’s op deze link: http://www.opgewekt.nu/?p=1524