Meer dan 700 sportverenigingen, -stichtingen en intermediairs vroegen subsidie aan voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Het budget van zes miljoen euro voor 2016 is daarmee uitgeput.

Sourced through Scoop.it from: www.utilities.nl

in 2017 komt waarschijnlijk weer subsidiemogelijkheid bij ministerie VWS