De vasthoudendheid van minister Kamp in het Energiedebat lijkt lovenswaardig. Maar het stelselmatig afwijzen van alternatieven doet het Energieakkoord geen goed.

Sourced through Scoop.it from: www.energieoverheid.nl

Wanneer zal minister Kamp inzien dat er al vele alternatieve zijn voor fossiele energie?