Er ligt nu een stapel aan meningen en ideeën. Hoe nu verder?

“We hebben in de energiedialoog een inbreng ontvangen uit heel veel verschillende hoeken. Van milieuorganisaties, maar ook van klimaatsceptici. We hebben als Rijk natuurlijk ook een eigen inbreng. Ik wil nog deze kabinetsperiode alle uitkomsten omzetten in beleidsplannen, via een energieagenda.”

Sourced through Scoop.it from: www.trouw.nl