Eversheds Faasen: “Deelnemers aan projecten waarbij lokaal energie uit zon of wind wordt opgewekt, moeten zich soms aan de wet onttrekken. De huidige wetten en regels zitten projecten in de weg. Daarom richten de kleine opwekkers van duurzame energie volgende maand een vereniging op om Den Haag te bewegen de regels te veranderen. Een grote hindernis is de energiebelasting. Wie zonnepanelen op het eigen dak legt en de stroom direct het eigen huis in leidt, heeft doorgaans geen probleem. Die energie is gratis. Maar komen de panelen op het dak van het gezamenlijke flatgebouw of op de boerenschuur van de buurman, dan moet de stroom eerst het net op en moet er btw en energiebelasting over betaald worden.”

Wij P-NUTS-ers zijn het er niet mee eens dat we ons aan de wet moeten onttrekken. In de wet staat m.i. nergens dat op schone energie belasting geheven moet worden. Deze onduidelijkheid in de wet kan worden geinterpreteerd als hierboven, maar wij denken dat het beter is om het als ‘rentmeesters van de aarde’ te interpreteren dat er geen belasting nodig is. Wij stellen dus voor geen energiebelasting meer te betalen aan energiebedrijven. Doorzon in Leeuwarden, Windvogel en Triple I-S doen al aan een dergelijke constructie. Doe mee! mail pauline@newnrg.nl