In aanvulling op het vorige top 5 lijstje: Windcentrale heeft in een campagne van een maand of vijf zo’n 5.500 nieuwe klanten geworven. Die zijn overgestapt naar Greenchoice en hebben een aandeel in de wind gekocht. www.windcentrale.nl