Jan Rotmans: Transities mislukken vaker dan dat ze slagen. Als geprobeerd wordt alleen van binnen uit de gevestigde macht (regime) te transformeren, dan is dit tot mislukken gedoemd.  Per slot zet een kalkoen zichzelf ook niet op het kerstmaal.

http://janrotmans.blogspot.com/2011/08/staat-van-de-energietransitie-in.html

Sinds 2001 is geprobeerd de energietransitie van de grond  te krijgen … Na 1o jaar is het resultaat: zoals bekend zijn we vorig jaar weer van 4,2 % duurzame energie naar 3,8 % teruggegaan. We lopen in Europa in de achterste linies mee te hijgen…..