Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 69ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Hoom”
Website: http://www.maakjehuishoom.nl
Naam inzender: Ron de Graaf
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Ondernemersinitiatief Award, Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

De missie van Hoom is “Samen op weg naar energieneutraal wonen”. Dit kan in kleine stapjes of in grote stappen. Of het nu gaat om het isoleren van de woning of het opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Hoom richt zich op particuliere woningen, inclusief particuliere verhuur. Hierbij legt Hoom actief de verbinding met lokale partijen om duurzaam wonen mogelijk te maken

Context en/of korte geschiedenis:

Energiebesparing komt voor steeds meer bewoners op het netvlies. En toch wordt door veel bewoners de stap niet gemaakt om daadwerkelijk maatregelen te nemen. Bewoners vinden het enerzijds complex om tot goed inzicht en keuze uit maatregelen te komen. Anderzijds is er veel wantrouwen over de kwaliteit van de uitvoering.

Hoom biedt de bewoners de onafhankelijke informatie en instrumenten, zodat zij zelf uit volle overtuiging tot een keuze kunnen komen. En dan niet eenmalig transactiegericht, maar vanuit een lange termijn relatie. Hoom heeft als overtuiging dat zij deze relatie alleen op kan bouwen in nauwe interactie met lokale initiatieven. Daarnaast door via een uniek kwaliteitssysteem zowel een voor- als een nameting te doen.

Organisatievorm:

Hoom is een zelfstandig bedrijf (BV) met als aandeelhouder netwerkbedrijf Alliander. Zij levert geen energie. Hoom wil een landelijke coöperatie worden met als eigenaren de deelnemende lokale coöperaties. Op dit moment voert Hoom al samen campagnes uit met een aantal coöperaties (e.g. DeA en Amsterdam Energie). Als tussenstap naar een landelijke coöperatie is er een interactieve tafel met een nog grotere groep coöperaties (ook Lochem Energie, Thermobello, Reggestroom, BRES), waarin de ervaringen besproken worden.

Financiering:

Alliander investeert in Hoom. Er is geen sprake van overheidssubsidie. Hoom werkt toe naar een kostendekkend verdienmodel, samen met lokale initiatieven. Het verdienmodel van Hoom bestaat uit de vergoeding die de bewoner betaalt voor de dienst die Hoom levert. Het uitgangspunt hierbij is dat de bewoner bij Hoom (inclusief de vergoeding aan de uitvoerende bouw- en/of installatiepartij) niet duurder uit is dan indien zij zich direct tot de uitvoerende partij richt.

Professionaliteit:

Hoom heeft betaalde werknemers. Zij wordt voor haar diensten betaald door de bewoners. Hoom is de contractpartij, waarbij op de factuur inzichtelijk wordt wat voor de Hoom dienst in rekening gebracht wordt en wat voor de uitvoerende bouw- en installatiepartijen.

Aantrekkingskracht:

Hoom werkt samen met lokale initiatieven aan wijkcampagnes en heeft hierbij een geschikte aanpak gevonden. Het aanbod aan bewoners is maatwerk. Hoom heeft op dit moment nog geen leden. Op dit moment zijn er meer dan 100 bewoners, waarvan de woningen verduurzaamd zijn. Hoom werkt op dit moment aan het systematiseren van de processen om wijkcampagnes in heel Nederland te gaan starten.

Exploitatie:

Hoom werkt toe naar een kostendekkend verdienmodel. Hoom bestaat qua backoffice uit een vaste kern van zo’n 15 mensen. Daarnaast heeft zij samenwerkingsovereenkomsten met de lokale coöperaties die hieruit ook menskracht en/of middelen financieren.

Regio:

Hoom kiest ervoor om stap voor stap op basis van praktijkervaring en opgebouwde samenwerkingen uit te breiden. Hoom is begonnen in de Metropool Regio Amsterdam en is recent gestart in Gelderland. Dit jaar komen er andere regio’s bij. Uiteindelijk zal er een landelijke dekking zijn.

Energiebron en techniek:

In principe alle energiebesparende en –opwektechnieken in de woning. Hoom is voortdurend op zoek naar innovatieve technieken die zij aan de bewoner kan aanbieden.

Kennisdelen:

Hoom leert samen met de lokale partners waarmee ze aan de slag is. Daarnaast wordt er in een periodieke interactieve tafelsessies met een groep coöperaties kennis gedeeld. Ook worden er nieuwe ideeën besproken. Verder levert Hoom bijdragen aan regionale (bijv. Gelderse Community of Practise) en landelijke netwerken (HierOpgewekt).

Overtuig de jury:

De praktijk wijst uit dat alleen top down of alleen bottom up wat betreft energiebesparing niet werkt. Er is momentum voor een aanpak waarbij de kennis van de lokale situatie gecombineerd wordt met de kennis van een professionele back office. Hoom pioniert samen met lokale coöperaties en werkt met een unieke aanpak die full swing uitgewerkt zal worden de komende jaren.