Naam van het project: Het Activate The North pole scholenspel

Initiatiefnemer: EnergiekLeiden, Maya Steenhoven

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Kinderen zijn de toekomst. En meer dan dat: kinderen maken de toekomst. Wat is er dan mooier dan kinderen laten ervaren hoe leuk het in het dagelijks leven is om energie te besparen?

Minder energie gebruiken begint al thuis. Kinderen uit groepen 8 van basisscholen in Leiden doen met het gezin mee aan een gezamenlijke besparing van energie, en duurzame opwekking van energie. Door kinderen thuis te laten ervaren hoe leuk en eenvoudig het is om energie te besparen, dragen ze bij aan de vorderingen op klassikaal niveau. Bovendien ziet het gezin de besparing ook nog eens terugkomen op de energierekening! Dubbele winst dus!

Elke deelnemende klas ziet deze vorderingen terug in de vorm van een game. Die game ziet er als volgt uit: op een online platform kunnen kinderen hun vorderingen en tips bijhouden en delen. Dit levert de klas punten op, waarmee zij hogere levels bereiken. Visueel speelt dit spel zich af op de Noordpool, waar zich aan het begin van het spel slechts één zielig ijsbeertje bevindt. Naarmate de klas hogere levels bereikt, worden meer dieren (en meer vaardigheden in het spel) vrijgespeeld.

De kinderen krijgen een energiemeter mee naar huis, die de energiestand meet. Besparingen per week leveren punten op voor de klas, evenals het uitvoeren van weekopdrachten en het delen van besparingstips. Dit laatste wordt gedaan via een forum op de bijbehorende gamesite, of een sociaal platform. Dit is uiteraard besloten, maar geeft de gelegenheid om de deelnemende klassen kennis uit te laten wisselen. Wie de meeste “likes” krijgt voor zijn of haar tip verdient daar ook punten mee.

Kortom: het spel draait om het “zelf doen”, interactie en uitwisseling, maar vooral om plezier. Energie besparen is gewoon onwijs leuk!

2. Context

EnergiekLeiden is een burgerinitiatief met als doel de energie in Leiden 100% duurzaam, 100% lokaal opgewekt te maken. Op dit moment zijn veel huizenbezitters en –bewoners in Leiden zich nauwelijks bewust van de mogelijkheden betreffende duurzame energie en besparing, de opbrengsten en de voordelen.

3. Organisatiestructuur

Het gaat om een stichting (ANBI) met circa vijftien vrijwilligers. Het doel is om op termijn wel een kleine professionele organisatie (met circa vijf man) te hebben. EnergiekLeiden is een kennisloket en intermediair voor besparing en duurzame energie in Leiden en omgeving en initieert veel projecten om de voordelen van duurzaam energiegebruik te promoten.

De sleutelwoorden hierbij zijn: “fun” en “win-win” (op financieel vlak).

4. Financiering

We zijn op dit moment op zoek naar financiering. De kosten van het project zijn laag, aangezien het ontwerp en de uitwerking van het concept extern (en gratis) wordt aangeleverd.

5. Professionaliteit

De directe uitvoer van het initiatief wordt gedragen door leraren van de basisscholen. Zij zijn degenen die met de kinderen aan de slag gaan, en de informatie overdragen. Het is niet de bedoeling energie te leveren, en dus is er geen vergunning nodig.

6. Aantrekkingskracht

Dit spel heeft potentieel om landelijke bekendheid te genereren. De pilotproject zal in Leiden opgestart worden, maar deze is gemakkelijk uit te breiden naar meerdere steden door heel Nederland. Bovendien heeft het spel bindingsfactoren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van dieren en vaardigheden, die kunnen worden uitgebuit: denk aan bijvoorbeeld de cadeautjes bij Happy Meals of de Superdieren van Albert Heijn.  Bovendien kan de interactie van het spel helpen het uiteindelijk landelijke toegankelijkheid te geven, ook buiten scholen om.

 

Op dit moment is een groep studenten van de Hogeschool Leiden dit project aan het opzetten. Zij doen vooronderzoek onder docenten en ouders om de bereidheid om mee te doen en de invulling van het scholenspel in kaart te brengen. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een papieren (nog geen digitaal concept) opgesteld, waarmee EnergiekLeiden verder aan de slag kan.

7. Exploitatie

De totale kosten komen uit op ongeveer €7000,-  waarin websitebouw (en onderhoud), brochures, verdere spelontwikkeling en meetapparatuur zijn opgenomen.

8. Regio

In eerste instantie mikt EnergiekLeiden op Leiden en omgeving. Dit concept is echter landelijk uitbreidbaar.

9. Energiebron en techniek

Zonnepanelen en algehele besparing van energie binnenshuis. Het gaat dan dus vooral om wat kinderen en ouders zelf bedenken en toepassen in het huishouden.

10. Kennis delen

Klassikaal delen kinderen kennis, maar ook ouders participeren in dit project. Het gaat vooral om het plezier. De opdrachten en uitdagingen moeten ook vooral leuk zijn. Deze zaken leveren weer publiciteit op, zeker als meerdere scholen participeren.

 

Bovendien maken we gebruik van een online-platform, waarop tips en foto’s gedeeld kunnen worden (en ook “geliket”). Dit brengt de kinderen van verschillende scholen samen, gedeeld plezier!

11. Overtuig de jury

Kinderen stimuleren om duurzamer energie te gebruiken kan leiden tot een positieve gedragsverandering waar we allemaal nog jaren plezier van hebben. Echter, duurzame energie is een term waar kinderen negatieve associaties bij hebben. (“Saai…” )

Gamification – het toevoegen van spelelementen aan dagelijkse, saaie zaken – helpt bij het weghalen van deze associaties, en het veroorzaken van deze gedragsverandering. Voor de achtstegroepers is het elke week een uitdaging om op slimmere manieren energie – en dus geld – te besparen. Zo komen ze de week erna weer op een nieuw level!

 

Dit initiatief is interactief, biedt avontuur, en is gericht op de mensen van de toekomst: onze kinderen. Bovendien sluit het aan het meest positieve element van duurzaam energiegebruik: besparing in euro’s. Verreweg het meest overtuigende argument voor ouders.

12. Beeldmateriaal