Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 54ste inzending P-NUTS Awards 2015: “De Groene Reus Cooperatie u.a.”
Website: http://www.degroenereus.nl
Naam inzender: Robert Hemmen
Categorie: Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

De Groene Reus is een energie coöperatie in Almere. Ons doel is zoveel mogelijk woningen en organisaties (non-profit en overheid) te voorzien van zonnestroomcentrales. Hiermee wordt 100% hernieuwbare energie opgewekt en is 100% zero CO2 emissie.

Ons initiatief en idee is de inkoop, financiering, realisatie en beheer van zonnestroomcentrales. Dit idee is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Almere en gaat nu deze maand gerealiseerd worden op het dak van een gymzaal in Almere Poort. Het benodigde geld voor dit project ongeveer EUR 32.000,- is binnen gehaald via ‘crowd funding’ via de eigen leden (60%) en bancaire lening (40%). De groene stroom wordt geleverd achter de meter (salderen/SDE+). Uit exploitatie v/d zonnestroomcentrale worden de kosten gedekt en volgt er een rendement uit voor onze leden van ca. 5% per jaar op een participatie. Elk lid kan maximaal 250 participaties kopen.

Context en/of korte geschiedenis:

De Groene Reus bestaat 3 jaar (opgericht 5 april 2012). Het initiatief is opgericht door burgers en heeft zich ontwikkeld tot een professionele(re) organisatievorm.

Wij hebben nu 100 leden en eind 2015 willen wij 1.000 leden hebben. Wij gaan vanaf mei 2015 eigen groene energie leveren via coöperatieve productiemaatschappij DE Unie. Onze strategische peilers voor 2015 zijn:
1) Ledenwerving en verkoop van participaties;
2) Energielevering onder eigen label;
3) Financiering, realisatie en beheer van zonnestroomcentrales op minimaal 4 daken. Er is nu een intentieverklaring getekend voor een 2e grote zonnestroomcentrale van 360.000 kWh op het dak van een grote middelbare school in Almere Buiten (Oostvaarders College). SDE+ is toegekend voor 15 jaar.

Organisatievorm:

Coöperatieve vereniging met een eigen exploitatie BV (aandelen zijn 100% in handen van coöperatie).

Financiering:

Onze eerste zonnestroomcentrale van 30.000 wp is voor 60% gefinancierd door eigen vermogen van leden en voor 40% met geld van ING Bank (groencertificaten=lage rente) met looptijd van 10 jaar. De gemeente Almere is de afnemer van de 100% groene stroom voor 15 jaar.

Onze tweede zonnestroomcentrale van 400.000 wp (360.000 kWh) zal deels gefinancierd worden door eigen vermogen van leden (30%) en participatiemaatschappij DE-on (20%)(Provincie Flevoland) en bancaire lening (50%) voor 10 jaar. Na 10 jaar zal de zonnestroomcentrale voor 100% eigendom zijn van De Groene Reus.

Professionaliteit:

Zodra deze initiatieven gerealiseerd zijn, dan zit er voldoende geld in de exploitatie om directeur en enkele medewerkers betaald aan het werk te zetten. Onze ambitie is tientallen zonnestroomcentrales te realiseren waarmee De Groene Reus een gezonde exploitatie krijgt en een professionele organisatie kan worden met betaalde krachten.

De afnemers van de groene stroom in geval van de zonnestroomcentrales zijn overheidsinstellingen, scholen, gezondheidscentra en ziekenhuizen. Onze leden profiteren financieel mee van deze projecten.

De afnemers van de groene energie via DE Unie (onder onze eigen label De Groene Reus) zijn particulieren, organisaties en bedrijven.

Aantrekkingskracht:

Wij worden vaak geïnterviewd in allerlei media (recent nog Lifestyle Magazine met oplage van 10.000 lezers). Daarnaast gaan wij dit voorjaar een grote marketingcampagne starten on- en offline om onze naamsbekendheid te vergroten en onze proposities onder de aandacht te brengen (ledenwerving, energiecontracten en participaties).

Momenteel ‘teren’ wij op 100 leden, maar dat is te weinig. We zijn nu ook in gesprek met gemeente Lelystad, Dronten en Zeewolde om lokale coöperaties (vertegenwoordiging) op te zetten en lokaal meer leden te werven in deze gemeentes.

Exploitatie:

Een zonnestroomcentrale van 30.000 wp kost ca. EUR 31.500,- investering. Dit levert grofweg EUR 3.400,- per aan bruto inkomsten op 25 jaar lang.

Een zonnestroomcentrale van 400.000 wp kost ca. EUR 400.000,- investering. Dit levert grofweg EUR 50.000,- aan bruto inkomsten per jaar op 25 jaar lang.

Verkoop van energiecontracten levert ca. EUR 50,- marge op (gas/elektriciteit) per lid/klant. Wij mikken op 500 energiecontracten eind 2015. Dat zou dus EUR 25.000,- omzet op.

De inkomsten uit verkoop van participaties wordt gezien als eigen vermogen en is bedoeld om te investeren in zonnestroomcentrales (dus niet bedoeld voor exploitatie).

Regio:

De Groene Reus richt zich als coöperatie op het geografische gebied van Flevoland (zuid- en oost). Daarmee zijn vier grote steden ontsloten, namelijk Dronten, Zeewolde, Lelystad en Almere.

Mocht dit initiatief een groot succes worden, dan kan het idee v/d zonnestroomcentrale makkelijk gekopieerd worden naar andere steden, provincies en zelfs landen.

Energiebron en techniek:

De zonnestroomcentrale bestaat uit zonnepanelen, omvormers, bevestigingsmaterialen en bekabeling. Daarnaast zoeken wij wel manieren om zoveel mogelijk panelen te leggen op zo’n groot mogelijk oppervlak met een zo’n groot mogelijk rendement tegen zulke laag mogelijke kosten. Efficiëntie, rendement en kostenbeheersing spelen een belangrijke rol in de realisatie en exploitatie v/e zonnestroomcentrale.

Als er technieken zijn om meer rendement te genereren dan omarmen wij die graag. Daarnaast zouden wij graag zien dat zonnepanelen liefst lokaal geproduceerd worden. Dat levert lokale werkgelegenheid op en minder CO2 uitstoot met vervoer via China (wat nu op grote schaal gebeurt).

Kennisdelen:

Onze kennis delen wij met andere coöperaties, met onze leden, banken, scholen en gemeentes.

Wij leren ook weer van andere succesvolle coöperaties als Texel Energie, DE Unie, EcoPower, Lochem Energie, etc.

Overtuig de jury:

Wij zouden de P-NUTS Award 2015 moeten winnen omdat ons inititief bottom-up (gedragen door bewoners/leden), zich technologisch bewezen heeft, een financieel stabiel rendement geeft, afnemers volledig ontzorgt met inkoop, realisatie, financiering en beheer van zonnestroomcentrales, bijdraagt aan een flinke reductie van CO2 emissie, schaalbaar is, bijdraagt aan verbetering van lokale werkgelegenheid en economie en last but not least bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van veel gemeentes om in 2022 energieneutraal te zijn.

En natuurlijk ons filmpje: http://degroenereus.nl/over-de-groene-reus