Naam van het project:  Factor 30

Initiatiefnemer: Cas Horst

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

“Factor 30: uw duurzame energie winkel plaatst de eerste commerciële PV installatie met Herman de stroomverdeler op het dak van VVE de Volharding te Wageningen.”

Het is initiatief is ontstaan vanuit een vraag vanuit de VVE, deze wilde een PV installatie voor de appartementen maar liep tegen technische cq juridische bezwaren aan. Het doel van het initiatief is een oplossing te bieden op technisch en juridisch vlak voor de levering en verdeling van zonne stroom naar de individuele appartementen binnen de VVE. De gevonden oplossing was Herman de stroomverdeler.

2. Context

Het initiatief lag bij Factor 30 en de VVE de Volharding, Factor 30 is de project eigenaar en heeft dit opgetuigd met o.a. Lens energie , de eigenaar van Herman de Stroomverdeler. Advies is ook ingewonnen bij de stichting zonne energie Wageningen.

3. Organisatiestructuur

FACTOR 30 is een BV met een externe financierder/aandeelhouder. Deze financierder heeft zelf ook een bedrijf ter verduurzaming van bedrijfspanden en er is dus een duidelijke kruisbestuiving. op technisch en commercieel vlak.

4. Financiering

de klant heeft het systeem vanuit de VVE gefinancierd, tevens hebben de individuele gebruikers de subsidie aangevraagd voor zonne energie. Factor 30 heeft het systeem scherp aangeboden aan de klant want heeft hier belang in om de eerste te zijn binnen Nederland en had een vastgesteld budget voor de levering.

5. Professionaliteit

Wij hebben 2 betaalde werknemers in dienst, installatie wordt uitgevoerd door commerciële derden.

6. Aantrekkingskracht

Wij zijn de eerste in Nederland die het systeem commercieel hebben weggezet. Over 1 week, als alles bewezen goed functioneert, zullen we persberichten uitsturen naar de media, ook zullen we via social media hier gehoor aan gaan geven.

7. Exploitatie

De investering voor het systeem bedroeg 17000 euro , de opbrengsten zijn 5635 KW met een opbrengst van ca 1296 euro per jaar.

8. Regio

Gemeente Wageningen, Ede , Renkum, Arnhem.

9. Energiebron en techniek

De energie bron is de zon, het betreft een PV installatie van 24 PV panelen van 245 WP, gekoppeld aan een SMA omvormer die Herman de stroomverdeler aanstuurt. De stroom wordt verdeeld aan de hand van de oppervlaktes van de individuele appartementen.Op afstand is de Herman te monitoren en in te stellen.

10. Kennis delen

De kennis wordt o.a. gedeeld met de stichting zonne energie Wageningen, en diverse VVE’s en vastgoed beheerders uit de regio. de opgedane bevindingen en rendementen zullen worden gecommuniceerd op de website van Factor 30.

11. Overtuig de jury

In Nederland is het plaatsen van PV systemen voor VVE,s nog een groot probleem, juridisch en technisch. Factor 30 is een van de eerste winkels voor duurzaamheid in Nederland en wil dmv van laagdrempeligheid en kwaliteit duurzame energie aan de man brengen. Het optuigen van zo’n systeem vergt veel voorbereiding en gesprekken met bewoners van appartementen en de besturen van de VVE’s . De P-Nuts Award zal ons helpen de VVE’s te kunnen overtuigen van de zin en onzin van zonne energie op appartementen in de regio. Door onze winkel (eind dit jaar meerdere locaties) staan we midden in de samenleving en brengen we duurzaamheid dicht bij de consumenten.

12. Beeldmateriaal