Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 52ste inzending P-NUTS Awards 2015: “3×3 wordt 10″
Website: http://3x3wordt10.nl/nl/pages/home
Naam inzender: Wim van Dijk
Categorie: Mooiste Idee Award

Beschrijving:

Het doel van het project is om basisschool kinderen uit groep 7 en 8 en hun directe omgeving op een bijzondere manier kennis te laten nemen van techniek en duurzaamheid. Daarbij worden ook jongeren van het eerste leerjaar VMBO ingeschakeld die daardoor ook kennis nemen van effecten van bouwkwaliteit op duurzaamheid en het toepassen van beschikbare controle instrumenten.

Context en/of korte geschiedenis:

De ontstaansgeschiedenis is een combinatie van factoren:
– Stimuleren van bewustwording duurzaamheid
– Kosten van energie verbruik
– Promotie techniek op basisscholen niet gericht vanuit een bepaalde vakdiscipline, maar met moderne techniek die belangstelling voor de techniek kan bevorderen en daarmee ook de keus
– Het zichtbaar maken van energie verlies
– De ervaringen van bovengenoemde die de kinderen ook naar de thuissituatie mee kunnen nemen.
– Wanneer de bewustwording aanleiding voor ouders is om ook over te gaan tot het uitvoeren van energie besparende maatregelen is dit ook economisch interessant voor marktpartijen. Vooropgesteld is dat dit niet het primaire doel is.

De uitvoering:
Het programma bestaat uit een lesdag. ’s-morgens wordt de theorie behandeld via een lesprogramma die via het digibord beschikbaar is. Ook is er een lesboekje over “ Geheimen van isolatie”. In de middag wordt praktisch met warmte camera’s gewerkt.

Voor een klas zijn er een aantal warmte camera’s beschikbaar waarmee de leerlingen in hun omgeving kunnen bekijken waar er energieverlies optreedt en wat bijvoorbeeld isoleren betekent. Dit wordt gedaan onder begeleiding van de eerste jaar VMBO leerlingen, omdat men ook buiten de school onderzoek doet. Ook kunnen de camera’s meegenomen worden voor de thuissituatie.

Het is een initiatief van twee ondernemers die in de praktijk ondersteund worden door een directeur van een VMBO school.

Organisatievorm:

De organisatie structuur is eenvoudig en heeft geen juridische status. We zijn met 4 deelnemers de werkgroep. Twee ondernemers, directeur van de VMBO school en project coördinator.

Financiering:

Het programma wordt gefinancierd door de ondernemers en in tijd door de betrokken personen. Voor het project is een bijdrage gekregen van het OTIB (opleidingsfonds installerende bedrijven) in de vorm van aanschaf van 60 camera’s en tegemoetkoming in de kosten van de project coördinator voor 1 jaar. Ook hebben zij het boekje in de reeks “geheimen van“ een boekje uitgegeven over de geheimen van isoleren.
In de opstart fase is ook de Avans Hogeschool betrokken geweest bij de ontwikkeling van het lesprogramma voor de digibord toep

Professionaliteit:

geen toepassing

Aantrekkingskracht:

Om bekendheid te generen zijn we op zoek naar partijen die relaties hebben met duurzaamheid en onderwijs. Zo zijn er contacten met Enexis (hun schoolprogramma van zon krijg je energie) Urgenda (duurzaamheid), manpower (het onderwijs voor de toekomst). En deelnemen aan deze Award!

Exploitatie:

Er is een exploitatie begroting gemaakt om het project landelijk uit te rollen. Hiervoor moeten financiers worden gezocht. Zie in de bijlage de begroting.

Regio:

Nederland

Energiebron en techniek:

nvt

Kennisdelen:

Het is juist de bedoeling dat de ervaringen door de toepassing worden verrijkt en gedeeld. Wij proberen ook nieuwe technologieën te ontwikkelen die ook gebruikt kunnen worden. Zo zijn we bezig met ultrasoon toepassing voor kierdichting van (nieuwbouw ) gebouwen.

Overtuig de jury:

Het is bijzonder dat ondernemers en schooldirecteur hun maatschappijvisie hebben kunnen omzetten in een idee die bijdraagt aan bewustwording over duurzaamheid en techniek in het basisschool onderwijs. Zie ook dit enthousiasme in de youtube film via: http://youtu.be/Bo3sm3k1fCw