Naam van het project: PV-privé, een vijfstappenplan voor werkgevers

Initiatiefnemer: Fokke Postma

Categorie: Mooiste Overheids/instellingsinitiatief

1. Beschrijving

In 2015 ligt er 50 Megawatt (MW) aan zonnestroom in Fryslân en 8 MW in Leeuwarden. Dat is de ambitie van de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Vooral voor kleinverbruikers zijn zonnepanelen een goede investering. Eén van de projecten om dit doel te realiseren is PV-privé. In april 2012 startte de gemeente Leeuwarden PV-privé. Meer dan 100 medewerkers kochten samen ruim1.000 zonnepanelen. Begin 2013 volgden de provincie Fryslân en verschillende gemeenten. De ervaringen van de gemeente Leeuwarden en de provincie zijn in een handreiking verwerkt. Met dit vijfstappenplan kunnen werkgevers snel en eenvoudig een zonnepanelenactie opzetten voor hun medewerkers. De handreiking wordt actief aangeboden aan geïnteresseerden.

De aanschaf van een set zonnepanelen is vaak een flink bedrag. Met PV-privé profiteren medewerkers in vaste dienst en met een eigen woning van verschillende voordelen. Zo schiet de werkgever het bedrag voor in de vorm van een renteloze lening of voorschot. De medewerker betaalt dit via het salaris over een bepaalde periode terug. Verder neemt de organisatie de medewerker het regelwerk uit handen. De werkgever regelt de contracten en organiseert een collectieve inkoop. Hoe meer medewerkers meedoen, hoe hoger de collectiviteitskorting uitvalt. PV-privé moet uiteindelijk 12.500 zonnepanelen opleveren.

2. Context

De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân hebben een flinke ambitie voor zonnestroom. Zonnestroom is een onderdeel van de energiemix. Doelgroepen zijn kleinverbruikers, agrariërs en grootverbruikers. Voor alle doelgroepen hebben we een plan van aanpak met doelstellingen opgesteld. Eén van de projecten voor de doelgroep kleinverbruikers is PV-privé. Het initiatief van PV-privé lag bij de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân.

3. Organisatiestructuur

Voor het opzetten van PV-privé binnen de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân is een klein projectteam samengesteld. De interne projectleider coördineert het project. Hij coördineert en stemt af met projectteam en de directie. HRM/P&O-adviseur, financieel adviseur, ICT-medewerker en communicatieadviseur nemen deel in projectteam en voeren ieder een deel van de werkzaamheden uit. Voor het verspreiden van de handreiking PV-privé is de communicatieadviseur van de Samenwerkingsagenda Slim met water en energie verantwoordelijk.

4. Financiering

De werkgever schiet het aankoopbedrag van zonnepanelen voor in de vorm van een lening of voorschot. Er is dus geen sprake van subsidie. De medewerker betaalt dit bedrag via het salaris in (maandelijkse) termijnen terug. Bijvoorbeeld over een periode van drie jaren.

De precieze kosten voor een organisatie hangen af van het aantal medewerkers dat meedoet en de prijs van de leverancier. In de volgende berekening gaan we uit van de ervaringen van Leeuwarden. In Leeuwarden is het gemiddelde investeringsbedrag van medewerkers € 3.500 euro. Er maken 100 medewerkers gebruik van de afbetalingsregeling. Het totale investeringsbedrag komt dan uit op €350.000.

5. Professionaliteit

Voor de uitvoering van PV-privé is de inzet van eigen medewerkers nodig.

6. Aantrekkingskracht

De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân hebben een handreiking gemaakt. Opgedane kennis en ervaringen zijn hierin verwerkt. Met deze handreiking kunnen werkgevers een zonnepanelenactie in de eigen organisatie opzetten. Deze handreiking brengen we actief onder de aandacht. De volgende middelen hebben we ingezet:

  • - handreiking PV-privé + flyer
  • - persbericht
  • - mailing contacten provincie en gemeente
  • - verspreiden flyers via bestuurders, directie en andere betrokkenen
  • - tweets
  • - adviesgesprekken voor geïnteresseerde werkgevers
  • - artikelen in ondernemersbladen

7. Exploitatie

De kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat meedoet aan PV-privé.

8. Regio

Bedrijven en organisaties in Fryslân.

9. Energiebron en techniek

Zonnepanelen zijn de belangrijkste energiebron.

10. Kennis delen

De opgedane ervaringen gebruiken we in een nieuwe versie van de handreiking PV-privé. Zie ook Aantrekkingskracht

11. Overtuig de jury

PV-privé is een eenvoudige en doelmatige manier om particuliere woningeigenaren te enthousiasmeren voor zonnepanelen. Belangrijke barrières voor het kopen van zonnepanelen worden weggenomen. De werkgever wordt door de werknemer gezien als een betrouwbare boodschapper. De werkgever beschikt over de kennis en kan de medewerkers ontzorgen. En ze biedt een financiële regeling. Het wegnemen van de meeste barrières, gekoppeld aan de voordelen zorgt voor grote animo voor zonnepanelen.

PV-privé is binnen iedere organisatie en bedrijf toe te passen. Voor de overheid geldt dat zij een voorbeeldfunctie heeft. Dat geldt voor de organisatie, maar ook voor de medewerkers. Niet alleen de medewerkers van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn ambassadeur. Ook de deelnemers van andere organisaties en bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat deze ambassadeurs een voorbeeld zijn voor hun netwerk.

PV-privé stelt kennisdelen centraal. Naar de medewerkers, maar ook naar andere bedrijven en organisaties. De ervaringen van bedrijven en organisaties met een PV-privé actie nemen we mee in toekomstige versies van de handreiking.

12. Beeldmateriaal

Handreiking zonnepanelen