Naam van het project: Energie Coöperatie NoordseVeld

Initiatiefnemer: Richard en Susanne Ton

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief Award

1. Beschrijving

Energie Coöperatie NoordseVeld is opgericht in augustus 2011. De coöperatie levert groene energie aan klanten (bijna 100) en heeft 55 leden, waarvan in het afgelopen jaar 27 zonnepanelen op het dak hebben laten plaatsen. Doelstellingen: zoveel mogelijk lokaal, zoveel mogelijk groen en energie besparingsadviezen geven. Deze adviezen worden gegeven via de EnergieWinkel, die op 1-2-2013 gestart is. Nu nog een repaircafé! En een eigen energiebedrijf (NLD)! Lokatie: Kop van Drenthe. Initiatiefnemer van Drentse KEI (Koepel Energie Initiatieven)

2. Context

Burgerinitiatief, ontstaan uit een EnergieWerkgroep op verzoek van DorpsBelangen Langelo in 2010. Advies gevraagd aan AEC (Ameland)

3. Organisatiestructuur

Er is gekozen voor een coöperatie met een bestuur van 6 vrijwilligers, waarbij vanuit het bestuur het initiatief is genomen tot oprichting van Coöperatie Drentse KEI.

4. Financiering

De twee oprichters hebben in eerste instantie de kosten zelf betaald: akte van oprichting, notariskosten, drukwerk van brochures, aanmeldformulieren enz. Daar is later een subsidie van € 1000,- van de gemeente voor gekomen, die de meeste kosten dekte. Verder kan men lid worden door een certificaat van € 50,- te kopen. Inmiddels zijn er bijna 100 klanten, die energie afnemen en 55 leden, die één of meerdere certificaten bezitten.

5. Professionaliteit

Er zijn geen betaalde werknemers; alles is vrijwilligerswerk. Totdat er in Noord Nederland een eigen energiebedrijf gestart wordt, mogelijk samen met Grunneger Power en Enerzjy Koöperaasje Fryslan, krijgen de bijna 100 leden hun energie geleverd door Greenchoice.

6. Aantrekkingskracht

Er wordt regelmatig bericht in de lokale kranten; er is een brochure huis-aan-huis verspreid en bij de start in 2011 is deelgenomen aan de Jaarbeurs van het Noorden.
Dagblad van het Noorden besteedt ook aandacht aan Energie Coöperatie NoordseVeld.
Op de website www.ecnoordseveld.nl gaan wij actief nieuws verspreiden.

7. Exploitatie

Kosten tot nu toe bedragen ongeveer € 2000,- Daar staan de opbrengsten (deel van de winstmarge van energieleverancier) tegenover die ongeveer € 7000,- bedragen.

8. Regio

We bestrijken de gemeente Noordenveld e.o. Dat wil zeggen de dorpen Roden, Peize, Norg en vele kleinere kernen en ook mensen die uit de omliggende dorpen mee willen doen, zoals Leek, Tolbert enz.

9. Energiebron en techniek

Onze klanten nemen groene stroom en gas af van Greenchoice (vnm. zonnestroom uit Nederland). Daarnaast motiveren wij onze leden om zonnepanelen te laten plaatsen. Met de winst willen wij in de toekomst grotere projecten (zon op grote schuren) gaan financieren.

10. Kennis delen

Via Natuur en Milieufederatie Drenthe in Assen hebben wij veel contact met andere initiatieven in Drenthe en weten elkaar te vinden voor informatie. Onze voorzitter geeft presentaties over Energie Coöperatie NoordseVeld in dorpen in én buiten de gemeente. En andere coöperaties in oprichting mogen gebruik maken van onze statuten. Ook kan iedereen informatie krijgen via email en in de EnergieWinkel in Roden.

11. Overtuig de jury

Energie Coöperatie NoordseVeld is de eerste coöperatie in Drenthe met klanten, die energie afnemen. En eigenlijk moet elke coöperatie die tegen de verdrukking in doorgaat deze award krijgen.

De EC Noordseveld verbindt burgers, gemeente en bedrijven om zoveel mogelijk lokaal te handelen, heeft zich verbonden met een lokaal platform, stelt zich open met een EnergieWinkel, geeft allerlei advies via website, nieuwsbrief, facebook, linkedin, twitter etc. Kortom, hier en nu, denk na, en kies voor samen groen i.p.v. zaken doen.

12. Beeldmateriaal