Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 37ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Tel de Zon”
Website: http://www.solardays.nl/evenement-organiseren/tel-de-zon,http://www.zonnestroomnl.nl/onderzoek/hoe-interpreteer-ik-de-prestatie-analyse-van-mijn-zonnestroomsysteem/
Naam inzender: Saskia ‘t Hart
Categorie: Mooiste Innovatie Award, Mooiste Onderzoek Award

Beschrijving:

In 2014 heeft de Stichting Monitoring Zonnestroom met succes een idee ontwikkeld voor een nieuwe methode van het monitoren van het energetisch functioneren van zonnestroom systemen, namelijk: hulp bieden aan eigenaren van zon-PV installaties bij analyse en interpretatie van gegevens en tegelijk verzamelde data van vele eigenaren gebruiken om algemene trends te ontdekken of generieke uitspraken te kunnen doen.

Door deze Tel de Zon actie hebben we op eenvoudige wijze een indicatie gekregen hoe het in het algemeen met de kwaliteit van particuliere installaties gesteld is in de praktijk. Maar ook de deelnemers wisten door onze feedback hoe het met hun zon-PV systeem gesteld was. Tegelijk werden de inmiddels meer dan 100.000 eigenaren van systemen in Nederland bewuster van de energetische opbrengst van zonnestroom. Dankzij succesvolle communicatie (o.a. via het TV programma ‘Kassa’) werden snel vele eigenaren gevonden die hieraan wilden meedoen en ging er die weken veel aandacht naar de toepassing van zonne-energie.

Context en/of korte geschiedenis:

Het project Tel de Zon is uitgevoerd door de Stichting Monitoring Zonnestroom, een non-profit organisatie die als doel heeft informatie over zonnestroom op een onafhankelijke wijze te organiseren en aan te bieden. Voor de uitvoering van dit project werkt de Stichting Monitoring Zonnestroom nauw samen met de Universiteit Utrecht en Holland Solar.

Organisatievorm:

Tel de Zon vond plaats in de week van de Solar Days, de nationale campagne voor zonne-energie in Nederland. Hierbij zijn een groot aantal organisaties betrokken. Ook dit jaar wordt Tel de Zon georganiseerd. Vanaf mei 2015 kunnen installaties worden aangemeld.

Financiering:

Tel de Zon wordt uitgevoerd door de Stichting Monitoring Zonnestroom met financiële steun van de voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast zijn er partners en sponsors die het project ondersteunen en helpen meer bekendheid te geven aan het project.

Professionaliteit:

Tel de Zon is een project dat deels gefinancierd wordt met externe middelen. Van medewerkers van de Stichting Monitoring Zonnestroom, Universiteit Utrecht en Holland Solar wordt een klein aantal uren vergoed middels financiering door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Deelnemers hebben zich aangemeld via een website, die professioneel is georganiseerd. Na eenmalige registratie en invoeren van gegevens van het zon-PV systeem is slechts nodig dat deelnemers na een week hun opbrengst invoeren.
Analyse van de gegevens vond automatisch plaats, inclusief het genereren van brieven met feedback naar elke deelnemer afzonderlijk.

Aantrekkingskracht:

Tel de Zon had ruim 5000 deelnemers. Dit zijn huishoudens of bedrijven die hun installatie hebben aangemeld en een rapport ontvingen over de prestaties van hun installatie. Tel de Zon is bekend gemaakt door middel van de website, nieuwsberichten en persberichten. Het project heeft veel aandacht gekregen op radio en televisie en online op websites en via sociale media.
Voorbeelden hiervan zijn:
– Twee maal in de uitzending van het televisie programma ‘Kassa!’
– Aandacht in de radio uitzending van ‘Vroege Vogels’.
– Bekendheid via de website van de Solar Days met meer dan 40.000 bezoekers per dag bij aanvang van de Tel de Zon actie.
– Diverse wetenschappelijke presentaties met de resultaten van het onderzoek in binnen- en buitenland
– Vermeldingen op websites en in nieuwsberichten
– Nieuwsbrieven naar 1500 abonnees
– Berichten op Twitter en LinkedIn

Exploitatie:

De Tel de Zon actie is uitgevoerd met een budget van 17.000 euro. Naar schatting heeft zo’n 10% van de deelnemers actie ondernomen door tegenvallende opbrengst, en dit heeft geleid tot een toename van de opgewekte energie van gemiddeld 200 kWh/kWp bij zo’n 500 systemen op jaarbasis.

Regio:

Zon-pv eigenaren uit geheel Nederland hebben meegedaan, getuige ook de kaarten met aangemelde installaties die zijn gemaakt.

Energiebron en techniek:

De inventarisatie richt zich op zonnestroom.

Kennisdelen:

De uitkomsten van het onderzoek zijn openbaar gemaakt en gedeeld met de deelnemers, en andere geïnteresseerden in Nederland. Elke deelnemer heeft individuele feedback ontvangen op het functioneren van zijn systeem. Daarbovenop zijn de onderzoeksmethode en de uitkomsten gedeeld met wetenschappers en andere geïnteresseerden in binnen – en buitenland:
– Deelnemers hebben persoonlijk hun resultaat toegestuurd gekregen.
– Uitgebreide informatie en uitleg over onderzoeksmethode en resultaten op website.
– Europese PV conferentie PVSEC29 (22-26 september 2014, Amsterdam), presentatie dmv poster (winnaar poster award)
– Europese PV conferentie PVSEC29 (22-26 september 2014, Amsterdam), IEA-PVPS Task 13 parallel event, presentatie
– Solar Event (7 oktober 2014, Den Bosch), praatje
– Wereld PV conferentie WCPEC6 (24-28 september Kyoto), praatje (resultaten genoemd in de highlights van de conferentie)
– Twee maal uitgebreid in de uitzending van Kassa! De eerste keer met de aankondiging en de tweede keer met de onderzoeksresultaten en uitleg over het project.

Overtuig de jury:

Een groot aantal particulieren is positief over zonne-energie en denkt er over om een installatie aan te schaffen. Een zonne-energie installatie is echter geen eenvoudig product en daarom helpt het als er positieve berichten zijn over zonne-energie en de opbrengsten hiervan. Het is goed om te laten zien dat er heel veel installaties een goede opbrengst van de zon hebben in Nederland. Mensen met een zonne-energie installatie blijken zeer goede ambassadeurs en buren of anderen in de wijk worden door positieve ervaringen makkelijk enthousiast en schaffen zelf ook een zon-PV systeem aan.

Daarnaast willen wij met Tel de Zon de mensen met een installatie die geïnteresseerd zijn in de opbrengst van hun installatie graag van dienst zijn. Monitoring en een meting van hun specifieke installatie is zeer welkom. Uit de actie is gebleken dat hier grote behoefte aan is. In het algemeen is men niet op de hoogte of verwachte opbrengst in overeenstemming is met werkelijke opbrengst.

Tel de Zon geeft met dit project een stimulans om zonne-energie te installeren en geeft inzicht in prestatie van bestaande installaties aan de eigenaren, en geeft daarnaast op een positieve manier informatie over het belang van kwaliteit van installaties.