Naam van het project: Biomassa doe-het-zelf

Initiatiefnemer: De Klik

Categorie: Mooiste Ondernemersinitiatief aangeboden door DOEN

1. Beschrijving

De Biomassa doe-het-zelf, www.biomassadhz.nl is een website waar vragers en aanbieders van biomassa elkaar kunnen treffen. Biomassa gaat over reststromen uit land-, tuin- en bosbouw, groenbeheer en foodindustrie, die kunnen worden gebruikt voor duurzame energieopwekking of biobased producten. Doe-het-zelf staat voor de mogelijkheid van rechtstreeks contact met een wederpartij en het zelf afhandelen van de levering van de biomassa. Lokale toepassing is uitgangspunt, daarom begint de zoekfunctie met informatie op een kaart. Uit de gerealiseerde matches blijkt dat de website nu vooral in een behoefte voorziet van kleinschalige warmteinstallaties (<100 kW) op het platteland en kleinere hoeveelheden houtig materiaal geoogst door groenbedrijven.

Biomassadhz.nl is ontwikkeld als platform voor professionals om een transparante biomassamarkt te creëren. Door een alternatief voor langjarige contracten te bieden blijft zogenaamde cascadering van biomassa (eerst hoogwaardige stof eruithalen en dan pas de rest inzetten voor energie) mogelijk in de toekomst. Naast professionals is de dienstverlening kennelijk ook aantrekkelijk voor particulieren.

2. Context

Het idee voor een website voor vraag en aanbod voor biomassa was al in 2010 ontstaan toen de zoektocht naar lokale houtsnippers voor een warmteproject veel tijd kostte. Een medewerker van een afvalbedrijf gaf mij aan dat mijn plan niets zou worden, omdat afvalbedrijven niets moeten hebben van openheid, omdat dat ten koste zou gaan van hun verdiencapaciteit. Voor mij was toen duidelijk dat een transparante marktplaats juist een win-win situatie zou opleveren. Nadat vorig jaar een vertaalfout in Europese afvalregelgeving werd rechtgezet en veel biomassa voor energietoepassingen niet meer als afval werd aangemerkt, ontstond ook de mogelijkheid om zonder afvalhandelaren als tussenpersoon, of geregistreerde afvalvervoerders aan lokale biomassa te komen. Hierdoor is het doe-het-zelf concept voor biomassa ontstaan. Biomassadhz.nl is eind 2012 als bedrijfsinitiatief gelanceerd.

3. Organisatiestructuur

De Klik is nu een eenmanszaak. Bij groei van de omzet zal de organisatievorm worden omgezet naar een BV. Bij de ontwikkeling en het beheer wordt nauw samengewerkt met andere kleine ondernemers op basis van betaalde kosten en uren of een marge van de toekomstige omzet.

4. Financiering

De innovatie is ondersteund door EMT Radar van Stichting Kiemt. Daarnaast zijn eigen middelen aangewend voor de ontwikkeling. Inkomsten komen uit de abonnementen voor deelname aan het platform. Men kan ook kiezen voor een eenmalige bemiddelingsfee.

5. Professionaliteit

Voor de exploitatie van Biomassadhz.nl wordt alleen met professionals gewerkt. De eigenaren van de biowarmte installaties die houtige stromen via de website hebben gevonden zijn geen professionals. De aanbieders zijn meestal professionals, maar ook particulieren zijn actief.

6. Aantrekkingskracht

Bij de lancering eind 2012 is een persbericht uitgegaan naar diverse kranten en vaktijdschriften en kenniswebsites. Via sociale media wordt geprobeerd steeds nieuwe mensen aan te spreken. Bij bijeenkomsten voor het nieuwe energieakkoord van de SER vraagt De Klik steeds aandacht voor duurzame warmte en lokale biomassa, omdat nieuwe lokale warmteprojecten wel wat meer aandacht kunnen gebruiken. Binnenkort wordt deelgenomen aan een lokale duurzaamheidsbeurs waar zowel bedrijven als particulieren worden verwacht. Om anderen te stimuleren ook te kiezen voor bio-energie op basis van lokale reststromen is in een paar regio’s overleg met groenbedrijven voor samenwerking om het aanbod meer zichtbaar te gaan maken.

7. Exploitatie

Er wordt nog geen winst gemaakt. Alleen van vragers en aanbieders van biomassa voor lokale warmteprojecten kan het project niet bestaan. Indien in de toekomst meer partijen vraag en aanbod van biomassa via de site gaan organiseren voor biobased producten en meervoudige inzet van de biomassa (eerst hoogwaardige stof er uit halen en de resten daarvan pas voor energie inzetten) zullen de exploitatiekosten van het concept worden gedekt.

Voor de gebruikers van de website volgt uit het haalbaarheidsonderzoek dat de kostenbesparing voor tijdsbesparing, vermijden van tussenhandel en goedkoper transport ruim opwegen tegen de kosten voor deelname aan het platform.

8. Regio

Landelijk initiatief. De gerealiseerde matches voor biomassa tot nu toe vonden plaats in Gelderland en Brabant.

9. Energiebron en techniek

Houtige reststromen voor duurzame warmte installaties.

10. Kennis delen

Er worden presentaties gegeven over de mogelijkheden van biomassa voor duurzame energie. Via social media wordt bijgedragen aan discussies, vooral op LinkedIn.

11. Overtuig de jury

Op het platteland zijn kapitaalkrachtige burgers te vinden die te overtuigen zijn van het nut van duurzame energieopwekking, zolang het maar past bij hun buitenleefstijl en hun onafhankelijkheid niet aantast. Verwarmen met hout uit de omgeving past daar goed bij. Men heeft vaak ook genoeg ruimte om het hout te drogen. Lid worden van een lokaal duurzaam energie initiatief past minder bij hun onafhankelijkheid. De innovatieve Biomassa doe-het-zelf heeft al enkele van die mensen bereikt, faciliteert ze en stimuleert anderen door te laten zien waar en wanneer biomassa in de buurt beschikbaar is.

Het doel is in de toekomst een bredere doelgroep te benaderen, maar dit is wat tot nu toe aan lokaal duurzame energieopwekking is gerealiseerd via innovatieve biomassamarktplaats www.biomassadhz.nl.

12. Beeldmateriaal