Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 34ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Het Groenste Idee van Haarlemmermeer 2013″
Website: http://www.groensteidee.nl
Naam inzender: Gemeente Haarlemmermeer
Categorie: Mooiste Overheidsinitiatief Award

Beschrijving:

Wij willen als gemeente Haarlemmermeer burgers betrekken in onze missie om te verduurzamen en daarbij gebruik maken van hun kennis en ideeën. Daarvoor is Het Groenste Idee van Haarlemmermeer 2013 in het leven geroepen als onderdeel van het programma Ruimte voor Duurzaamheid. Met deze wedstrijd proberen we zoveel mogelijk bewoners, organisaties, instellingen en ondernemers te mobiliseren om aan duurzaamheid te doen en ze te ‘verleiden’ tot het indienen van duurzame initiatieven. We willen de samenwerking bevorderen door niet alleen te praten over duurzaamheid, maar juist door concrete projecten te vertalen in acties onder het motto van ‘Samen doen’.

Context en/of korte geschiedenis:

In september 2011 is de eerste editie van het Groenste Idee van Haarlemmermeer gestart. Hiermee is financiële ondersteuning gegeven aan bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen die zelf concreet willen bijdragen aan het verduurzamen van de directe woon-, werk-, leer- en beleefomgeving in Haarlemmermeer.

Aan financiering was aan subsidies beschikbaar gesteld van maximaal € 75.000,- en aan voorfinanciering een bedrag van maximaal € 100.000,-. Door de vakjury werd een geldprijs uitgeloofd voor het in hun ogen beste groenste idee. Bewoners konden via de e-participatiemodule een stem uitbrengen op hun beste groenste idee. In de eerste editie zijn in totaal 24 ideeën ingediend, waarvan 7 ideeën een geldbedrag hebben gekregen. De ideeën varieerden van ledverlichting bij de hockeyclub tot een speelplaats van de toekomst met zelfvoorzienende energie bij een basisschool.

Om aan dit succes gevolg te geven is een tweede editie gestart in 2013, waarin we het grootser hebben aangepakt met een uitgebreide campagne in het najaar van 2013 om de mensen warm te maken voor het indienen van hun groenste idee. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de mensen zelf hun idee gaan uitvoeren. Wij als gemeente faciliteren daarbij en zorgen voor co-financiering.

Om de campagne ludiek aan te kondigen zijn we gestart met een buzz over windmolentjes op lantaarnpalen, om aandacht te genereren in de media. We brachten het verhaal in de pers van het Green Light District. De gemeente Haarlemmermeer zou als eerste gemeente alle straatverlichting vervangen door verlichting op zonne-energie. Dat trok meteen de aandacht en gaf heel wat commotie. Tot in de landelijke pers aan toe. We wilden er vooral mee uitstralen dat wat het de gemeente betreft geen idee te gek zou zijn.

Organisatievorm:

Het Groenste Idee van 2013 is wederom opgestart vanuit de gemeente Haarlemmermeer. Speciaal aan deze tweede editie was het element crowdfunding; een manier van financieren waarbij een grote groep mensen (de ‘crowd’) individueel een geldbedrag in een project investeert. Als het project aantrekkelijk genoeg is leveren deze kleine bedragen uiteindelijk het vooraf aangegeven geldbedrag op, waarmee het project medegefinancierd kan worden. Om ons in dit specifieke onderdeel te begeleiden en faciliteren hebben we bij aanvang van de tweede editie het crowdfundingbureau One Planet Crowd (OPC) aangehaakt. Dit is een crowdfunding platform speciaal voor duurzame initiatieven.

Financiering:

In totaal was aan geld beschikbaar gesteld een bedrag van € 250.000,-. Onderverdeeld naar € 100.000,- voor ideeën die in aanmerking kwamen voor een subsidie bijdrage en € 150.000,- voor ideeën die in aanmerking kwamen voor een voorfinanciering uit een revolverend fonds. Dit fonds gaat uit van een lening tegen 2% rente, met een terugbetaal periode van uiterlijk 10 jaar. Daarnaast was als één van de voorwaarden voor het verkrijgen van financiering door ons gesteld dat een drempelbedrag van minimaal € 5.000,- via crowdfunding moest worden opgehaald.

Professionaliteit:

De professionaliteit komt met name uit onze eigen pool aan gemeentemensen, gespecialiseerd in benodigde disciplines als communicatie, projectmanagement, financiën, subsidies e.d. Ook werken we met een enthousiaste, innoverende wethouder Duurzaamheid en zijn we zelf bereid om buiten de bestaande hokjes te denken.

Daarbij hebben we, waar we expertise tekort kwamen, de hulp ingeschakeld van het crowdfundingsbureau en een marketingbureau. Voor het beoordelen van de ingezonden ideeën, met een oogst van een kleine 50 ideeën, hebben we een deskundig vijfkoppig jury gevraagd. Om de ideeën beter in de markt te zetten hebben we ervoor gekozen om van alle ideeën low-budget filmpjes te laten maken. Deze staan op onze website van Het Groenste Idee.

Aantrekkingskracht:

Het Groenste Idee van Haarlemmermeer is een begrip geworden in onze regio. Het heeft succes gehad en daar gaan we het komend jaar met een derde editie gevolg aan geven.
Ook het aspect van crowdfunding is succesvol gebleken. Na de bekendmaking van de winnaars, afgelopen voorjaar, zijn we meermalen benaderd om ons verhaal te doen over de combinatie van overheid en crowdfunding. We worden daarin gezien als een pionier op dit gebied en vertellen graag ons succesverhaal. Crowdfunding zien we als een mooie manier om als gemeente burgerinitiatief te stimuleren en te faciliteren.

Exploitatie:

Uiteindelijk zijn er vier winnaars uit de editie van 2013 gekomen. Daarvan hebben er drie gebruik gemaakt van de subsidie pot en één van de voorfinanciering tegen lagere rente. Vanuit de subsidiepot van € 100.000,- is iets meer dan de helft gebruikt. Van de pot aan voorfinanciering van €150.000,- een vijfde deel.

De vier winnaars hebben aan opbrengsten (in CO2-reductie):
– de groenste tuin: 0,2 ton CO2-reductie/ jaar op basis van vermeden transportkilometers voor vervoer van voedsel
– ‘Kipster’, kippen houden is een eitje: 100 ton CO2-reductie op basis van CO2 uitstoot industrieel versus lokaal biologisch ei
– de elektrische bolderkar: 2 ton CO2-reductie door vermeden autokilometers
– zonnestalling voor elektrische vervoersmiddelen bij kinderdagverblijf Boshoeve: 1 ton CO2-reductie door vermeden autokilometers.

Regio:

We hebben ons vooral gericht op onze eigen regio; de Haarlemmermeer. Maar de wedstrijd stond ook open voor anderen buiten onze regio. Een van de winnaars is zelfs afkomstig buiten de gemeente. We willen een drijfveer en voorbeeld zijn voor andere gemeentes om dit idee over te nemen, om zo onze verduurzamingsmissie te bereiken.

Energiebron en techniek:

De ingediende ideeën moesten aantoonbaar bijdragen aan CO2-reductie en/of energieopwekking. Omdat dit vooral op kleine schaal is vonden we het ook ja zo belangrijk dat de ideeën zichtbaar zijn en belevingswaarde hebben. De winnende ideeën met een elektrische bakfiets voor de BSO en de groenste tuin voor en door bewoners zijn daar hele mooie voorbeelden van. Deze ideeën zijn ook opschaalbaar op andere plekken in onze gemeente en zorgen voor meer sociale cohesie.

Kennisdelen:

Met de website www.groensteidee.nl zijn we op het internet te volgen. Ook via onze eigen site www.haarlemmermeer.nl onder de portal Duurzaamheid delen we onze kennis met iedereen.
Waar we kunnen laten we op landelijk niveau van ons horen. Zo hebben we via HIER opgewekt ons initiatief zichtbaar gemaakt. We hebben een workshop gegeven op het najaarscongres van Divosa. We zijn geïnterviewd door bureau Douw en Koren voor het boekwerk crowdfunding voor gemeentes. Voor crowdfundingssessies worden we gevraagd ons verhaal te vertellen en onze ervaringen te delen.

Overtuig de jury:

Het zou toch geweldig zijn als iedereen, consument en bedrijf, zegt: ‘ik wil duurzame producten kopen, want duurzaamheid loont, nu al’! Vanuit die gedachte hebben wij als gemeente het Groenste Idee van Haarlemmermeer opgezet. Goede energiebesparende ideeën van onze inwoners, van bedrijven en instellingen mogen niet verloren gaan. Ze zijn het waard om uit te worden gevoerd. Daarom willen wij ons initiatief meer bekendheid geven. In de hoop dat meer gemeentes het idee oppakken en er mee aan de slag gaan. Wij zijn in ieder geval overtuigd en gaan door in 2015 met een derde editie! Het zou mooi zijn als we bij de start daarvan aangeven dat we hiervoor een P-NUTS Award hebben gekregen.