Naam van het project: Duurzaam Dorp Diemen

Initiatiefnemer: Markus Schmid

Categorie: Rabobank Mooiste Burgerinitiatief Award

1. Beschrijving

Het doel is om duurzaamheid van de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Diemen te bevorderen. Om dit te realiseren is een vaste energie werkgroep, een moestuin en diverse ad hoc werkgroepen.

2. Context, planning

Enkele inwoners hebben elkaar gevonden via o.a. het klimaatstraatfeest en hebben de handen ineen geslagen om duurzaamheid breder onder de aandacht te brengen. Het initiatief is gestart als klimaatnetwerk en in 3 jaar tijd gegroeid tot ruim 100 actieve bewoners van Diemen.

3. Organisatiestructuur

Er is geen formele organisatie. Er wordt gewerkt vanuit een netwerk structuur. Wel zijn er enkele werkgroepen en gaat alles op basis van vrijwilligheid en vrijblijvend.

4. Financiering

Er zijn geen betalende leden of klanten wel incidentele bijdragen van de gemeente voor acties.

5. Professionaliteit

Duurzaam Dorp Diemen heeft geen betaalde werknemers, geen bestuur en geen leden. De organisatie draait alleen op vrijwilligers en deelnemers op vrijwillige basis.

6. Aantrekkingskracht

Iedereen in de gemeente is welkom om zich aan te sluiten, maar er wordt niet actief geworven. Elk jaar komen er enkele tientallen deelnemers bij en vallen er enkele af.

7. Exploitatie

N.V.T.

8. Regio

Duurzaam Dorp Diemen richt zich voornamelijk op Diemen

9. Energiebron en techniek

Tot op heden zijn enkel eigen installaties van de deelnemers en contacten gerealiseerd . Zo heeft de gemeente na suggestie van Duurzaam Dorp Diemen besloten tot PV op het dak van een sporthal. Verder willen gemeente en Duurzaam Dorp Diemen samen windturbines realiseren in de gemeente.

10. Kennis delen

Alle informatie wordt gedeeld met alle deelnemers. Kennis van deelnemers wordt gebruikt en gedeeld binnen de gemeente. We werken samen met diverse andere organisaties waar onder De Windvogel en doen mee aan diverse andere initiatieven. Er wordt veel gebruik gemaakt van moderne IT en social media.

11. Overtuig de jury

Duurzaam Dorp Diemen is een voorbeeld van de nieuwe economie. Niet meer gebaseerd op geld maar op samenwerking en delen. Duurzaam Dorp Diemen is er voor de deelnemers en de deelnemers helpen elkaar. Dit stimuleert tevens de samenhang binnen de straten, wijken en hele gemeente.

12. Beeldmateriaal