Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 19de inzending P-NUTS Awards: “Energie in de Merenwijk”
Website: http://www.wijzijnom.com
Naam inzender: Marc Koene
Categorie: Mooiste Bewonersinitiatief Award

Beschrijving:

Organiseren van collectief particulier opdrachtgeverschap voor Naar-nul-op-de-meter-verbouwingen in de Merenwijk in Leiden, waarbij het comfort van de woningen verbetert, de energiekosten voor eigenaren minimaal gelijk blijven en op z’n best lager worden.

Context en/of korte geschiedenis:

Energie in de Merenwijk maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk Wij zijn 0M! Het netwerk brengt lokale initiaitieven samen, die in hun wijk of buurt huizen van particuliere eigenaren zo ver mogelijk naar Nul-Op-De-Meter willen brengen. Hiervoor wordt het geld dat bewoners nu aan hun energierekening kwijt zijn ingezet.

Energie in de Merenwijk is een project van 12 bewoners uit één buurt in de Merenwijk. De huizen zijn allemaal van een zelfde type, gebouwd in 1974. Van dit type woning staan nog 400 andere huizen in de Merenwijk. Die vormen de inzet voor het vervolg van het project in het najaar van 2015.

Het project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Lokale Initiatieven van de gemeente Leiden en de steun van Duurzaam Leiden, de lokale aanjager van duurzaamheid in de stad.

Organisatievorm:

Het initiatief heeft nu nog een projectvorm, waarin de bewoners zonder financiële verplichtingen deelnemen. Voor de uitvoeringsfase wordt gezocht naar een organisatievorm die het beste past bij collectief particulier opdrachtgeverschap.

Financiering:

Het project Energie in de Merenwijk wordt mogelijk gemaakt door de kennis en inbreng vanuit het landelijke netwerk Wij zijn 0M! en door een financiële bijdrage van de gemeente Leiden. Die fianciële bijdrage wordt ingezet voor bouwtechnische ondersteuning voor de bewoners over de huidige kwaliteit van de woningen en de opties om de huizen vergaand te verbeteren, liefst zo ver mogelijk naar Nul-Op-De-Meter. De bouwkundig adviseur, Ariane Lelieveld, is één van de 23 lokale initiaiefnemers uit het netwerk 0M!. Ook worden diverse communicatieactiviteiten uit het budget betaald, gericht op het werven en enthousiasmeren van nieuwe bewonersgroepen in de Merenwijk en in Leiden.

Professionaliteit:

Het project is een bureninitiatief en zet professionele krachten in voor bouwkundig advies en communicatie over het project.

Aantrekkingskracht:

De voornaamste wervende kracht van het initiatief is gelegen in onderlinge contacten tussen buren in de wijk. De eerste twaalf deelnemers zijn geworven met buurtcontacten, door aan te bellen. Voor de vervolgactiviteiten wordt ook weer vooral ingezet op de contacten van de huidige deelnemers in de wijk. Deze persoonlijke contacten wordt ondersteund met berichten via sociale media (twitter en een community page op facebook) en een website (via wijzijnom.com). Deelnemers en belangstellenden ontvangen daarnaast een nieuwsbrief over voortgang van het project.

Exploitatie:

Het project heeft een begroting van ruim € 21.000

Regio:

De kracht van de Wij zijn 0M! aanpak is gelegen in de kracht van buurten en de onderlinge contacten van buren. Daarom richt Wij zijn 0M! in de Merenwijk zijn energie vooral op het werven van deelnemers in de Merenwijk. Via een zwaan kleef aan werkwijze worden ook initiatieven in andere buurten en wijken in de regio Leiden gestimuleerd.

Energiebron en techniek:

Het initiatief richt zich op alle technieken die naoorlogse woningen naar Nul-Op-De-Meter brengen, dus warmteisolatie en ventilatietechnieken, zuinige elektrische apparaten en domotica, en duurzame energieopwekking op woningniveau zoals zonnecollectoren en PV. Het project is er ook op gericht om niet zelf alle kennis over duurzame technieken te verzamelen, maar aanbieders in de markt uit te dagen om met integrale oplossingen en concepten te komen, waaruit de bewoners dan weer een keuze kunnen maken.

Kennisdelen:

Het netwerk Wij zijn 0M! is een open source gemeenschap, waarin kennis en ervaringen gedeeld worden. Onderzoeken en instrumenten die vanuit de middelen van 0M! ontwikkeld worden komen ter beschikking van alle deelnemers van het netwerk. Dat geldt dus ook voor de kennis en ervaringen die in het project Energie in de Merenwijk worden opgedaan.

Overtuig de jury:

Wij zijn 0M! en Energie in de Merenwijk vormen een spannend avontuur en zakelijk project in één. De kracht is gelegen in een gezamenlijke benadering van energiebesparing voor huizen van een zelfde ontwerp, maar met behoud van de individuele keuzes en wensen van bewoners. Bovenal draait het in het project om buurtkracht. Buren hebben veel gemeen en schenken elkaar makkelijk vertrouwen, wanneer de individuele keuzevrijheid gehouden blijft. Zo wordt ook de buurt er sterker van.