Naam van het project: Gestuurde kustverdediging

Initiatiefnemer: Piet van Noort

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Onze kust wordt met zandsuppleties onderhouden. “Zacht waar het kan hard waar het moet” zegt Den Haag. Omdat er met deze manier van werken problemen zijn voor natuur en milieu is bekend. De zandsuppleties wil men sterk vergroten om de kust weer aan te laten groeien. Werken met de natuur noemt men dit. Met het vermeerderen van zandsuppleties worden ook de CO² uitstoot en de schade aan de natuur vergroot. Een gestuurde kustverdediging kan deze problemen voorkomen en er zelfs winst voor brengen. Met een gestuurde kustverdeding is het zelfs mogelijk om de recreatie en het opwekken van schone energie te verbeteren. Kost de kustverdediging nu per jaar € 60 miljoen en wordt er 150.000 ton CO² uitgestoten, een gestuurde kustverdediging kan dit halveren.

2. Context

Door het lezen van de boeken van dr. Henk Schoorl, die de stroming rond Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland heeft onderzocht, wil ik zijn voorstel voor de hele Nederlandse kust voorstellen. Het integraal invoeren van een gestuurde kustverdediging geeft voordelen voor natuur, milieu, recreatie, zoetwateropvang en het opwekken van schone energie. Het Kennemerstrand is een voorbeeld en de Eijerlandsedam op Texel is het geslaagde voorstel van dr. Henk Schoorl.

3. Organisatiestructuur

Inspraak bij de invulling van de laatste zwakke schakels van ons land was het beging van mijn strijd tegen verspilling en vernietiging. Inmiddels is er een Burgercomité (praatgroep) ontstaan van een aantal personen. Onze eerste actie was vragen stellen aan provincie, waterschap en gemeenten en we noemde ons toen DCCM. Nu is dit dus Burgercomité Kustveiligheid DCCM afkomstig uit Petten aan Zee, Groet en Warmenhuizen.

4. Financiering

Tot nu toe zijn alle gemaakte onkosten door de leden zelf betaald. Voor onze eerste openbare lezing hadden we een sponsor die zaalhuur en koffie heeft betaald. We hebben geen betalende leden of klanten.

5. Professionaliteit

Niet van toepassing

6. Aantrekkingskracht

Doormiddel van reacties en vragen richting overheden aangevuld met wat stukjes in de media proberen we ons idee te verspreiden. Met discussie via Twitter, LinkdIn en Feesboek en internet pagina’s. Voor het vierde jaar is dit voorstel wederom aanvaard bij de initiatieven voor een duurzamer samenleving Duurzame Dinsdag.

Informatie via:

7. Exploitatie

Zandsuppleties (12 miljoen kuub) kosten per jaar nu € 60 miljoen. Er wordt 150.000 ton CO² uitgestoten. Binnen 10 jaar zijn de aanlegkosten en alle raporten betaald door de besparing op zand. Ik verwacht dat deze bedragen in de toekomst gehalveerd kunnen worden. Rijkswaterstaat houdt nu per jaar bijna € 2 miljoen euro over op de zandaanvulingen rond de Eijerlandsedam. Als er op dit kleine stukje kust bijna € 2 Miljoen bespaart wordt wat zou dit betekenen voor de hele Nederlandse kust. Met een gestuurde kustverdediging kunnen parkeergarages als strekdam gebouwd worden. Parkeerinkomsten en CO² besparing omdat er minder files zijn bij strandbezoek dragen bij aan een betere leefomstandigheid.

8. Regio

De Nederlandse kust en de Wadden eilanden

9. Energiebron en techniek

Internet

10. Kennis delen

Via internet, zie de volgende websites:

11. Overtuig de jury

Omdat we strijden voor een betere kustverdediging die natuur en milieu ontziet en honderden miljoenen belastingeld goedkoper is dan de huidige werkwijze. Daarnaast is met dit voorstel de opvang van zoetwater te vergroten en kan er schone energie opgewekt worden op de sturingselementen door het plaatsen van een windmolen op de kop van het sturingselement.

12. Beeldmateriaal