Naam van het project: Zonnepanelen voor medewerkers op een dak van Waternet

Initiatiefnemer: Enna Klaversma

Categorie: Mooiste Idee Award

1. Beschrijving

Het doel van het initiatief is het plaatsen van zonnepanelen voor mederwerkers van Waternet op een dak van Waternet. Veel medewerkers van Waternet zijn milieubewust en willen graag hun steentje bijdragen aan groene energie productie. Echter, niet iedereen heeft een (geschikt) eigen dak voor de plaatsing van zonnepanelen, bijvoorbeeld omdat ze in een huurhuis wonen of een dak hebben dat richting het Noorden staat. Waternet beheert vele daken, bij bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringen, gemalen en drinkwaterproductielocaties. Het idee is om een of meerdere daken van Waternet te gebruiken voor de plaatsing van zonnepanelen voor medewerkers. De medewerkers investeren in de panelen en ontvangen jaarlijks een vergoeding voor de geproduceerde energie. Waternet heeft geen kosten, maar moet wel de daken beschikbaar stellen.

2. Context

Waternet is de uitvoerende organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam en houdt zich bezig met de hele watercyclus. De jonge medewerkers van Waternet (onder de 35) hebben zich verenigd in “Jong Waternet”. Een jaar geleden heeft Jong Waternet een duurzaamheidswedstrijd onder de medewerkers gehouden. Iedereen kon zijn duurzame initiatief inzenden, waarbij de hoofdprijs naast een duurzaam etentje de uitvoer van het initiatief was. Het winnende initiatief (uit 30 inzendingen) was “Je eigen zonnepaneel op een Waternetdak”. Jong Waternet is vervolgens aan de slag gegaan om dit initiatief tot uitvoer te brengen. Inmiddels is er goedkeuring van de directie en is er een dak geselecteerd. Nu moet er een coöperatie worden opgericht en een contract worden opgesteld voor het officiële gebruik van het dak. Hopelijk kunnen medewerkers daarna echt lid worden van de coöperatie en kunnen voor de zomer de panelen daadwerkelijk geplaatst worden.

3. Organisatiestructuur

Op dit moment wordt het initiatief getrokken door Jong Waternet en de winnaar van de duurzaamheidswedstrijd. Het doel is echter om binnenkort een coöperatie op te richten waar medewerkers van Waternet lid van kunnen worden. Deze coöperatie zal worden opgericht door Zon op Nederland. De leden van de coöperatie kunnen vervolgens investeren in één of meerdere zonnepanelen die op een dak van Waternet geplaatst worden. De coöperatie ontvangt de opbrengst van de energie van deze zonnepanelen van Waternet en verdeeld deze onder de leden.

4. Financiering

Het onderzoek vóór de coöperatie opgericht kan worden (selectie geschikt dak, opstellen contracten voor officiëel gebruik van dit dak etc) wordt betaald door Waternet in de vorm van tijd voor de medewerkers die het initiatief trekken. Op het moment dat de coöperatie opgericht is, zal de rest van het project betaald worden uit de contributie van de leden en de investering die zij doen in de zonnepanelen. Uiteindelijk verdienen zij hun ingelegde geld weer terug uit de winst van de zonnepanelen. Er is geen subsidie.

5. Professionaliteit

Het initiatief heeft geen betaalde medewerkers. Nu wordt er nog geen energie geproduceerd, maar zodra dat wel gebeurt, wordt deze energie geleverd aan Waternet. De leden van de coöperatie ontvangen vervolgens de financiële opbrengst van de geleverde energie.

6. Aantrekkingskracht

Op het moment dat de coöperatie opgericht is zal hij actief gepromoot worden onder de medewerkers van Waternet. Er zal een informatiebijeenkomst worden waar alle medewerkers voor uitgenodigd worden. Daarnaast zal het Intranet van Waternet gebruikt worden voor verspreiding van informatie. De verwachting is dat er 50 tot 100 mensen geïnteresseerd zijn in lidmaatschap van de coöperatie.

7. Exploitatie

De verwachte investering zal rond de € 1.400,- per kWp liggen. De opbrengst van 1 kWp is ongeveer 960 kWh. Rekening houdend met de vaste lasten voor de coöperatie (lidmaatschap, verzekering, onderhoud) wordt de terugverdientijd voor de deelnemers ongeveer 15 jaar. Dit is vrij lang, maar de verwachting is dat de geïnteresseerde Waternetters mee doen omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden en niet omdat ze winst willen halen.

De reden dat de terugverdientijd vrij lang is, is dat het tarief dat Waternet betaalt voor de ingekochte energie laag is (lage energiebelasting door het hoge gebruik). De huidige Nederlandse salderingsregels zorgen ervoor dat de financiële opbrengst van de geproduceerde energie daardoor ook laag is.

8. Regio

Werknemers van Waternet worden bediend, en zij wonen veelal in Amsterdam, Utrecht en omstreken. Het dak dat waarschijnlijk gebruikt gaat worden voor het initiatief ligt bij rioolwaterzuivering De Ronde Venen (Mijdrecht).

9. Energiebron en techniek

De energiebron zijn photovoltaïsche zonnepanelen.

10. Kennis delen

De coöperatie wordt opgericht door Zon op Nederland. Zij richten op andere plekken vergelijkbare coöperaties op, waarbij onze kennis gebruikt kan worden. Daarnaast heeft Waternet, naast dit Jong Waternet initiatief, ook eigen ambities met zonnepanelen. Voor deze ambities is de opgedane kennis ook erg nuttig. Als laatste zal de opgedane kennis tijdens een informatiebijeenkomst gedeeld worden met de medewerkers van Waternet. Zij kunnen de kennis gebruiken om indien mogelijk op hun eigen dak zonnepanelen te plaatsen.

11. Overtuig de jury

“Zonnepanelen voor medewerkers op een dak van Waternet” moet een P-NUTS award winnen omdat het een initiatief is door medewerkers, voor medewerkers, van een grote organisatie, waarbij er duurzame energie geproduceerd wordt. Door de groene ‘vibe’ die door het initiatief ontstaat zullen medewerkers van Waternet nog milieubewuster worden en ook zelf meer duurzame energie produceren of energie besparen.

12. Beeldmateriaal