Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 14de inzending P-NUTS Awards: “Samen Zon in Belgisch Park”
Website: http://www.sungevity.nl/belgischpark
Naam inzender: Alexander Quarles van Ufford
Categorie: Mooiste Bewonersinitiatief Award

Beschrijving:

Samen met mijn buurman Erik Schotte (architect bij LIAG) startte ik (destijds adviseur bij het WNF) het initiatief Samen Zon in Belgisch Park. Een duurzaam buurtinitiatief om zoveel mogelijk buurtbewoners te motiveren om over te stappen op zonnestroom. Omdat in één keer veel mensen tegelijk overstappen op zonne-energie, kon onze partner Sungevity een extra voordelig aanbod doen. Het doel was minimaal 30 deelnemers. Dan zou ook onze buurtschool de Willem de Zwijgerschool een compleet zonnesysteem krijgen. En, dat is gelukt! Met 54 deelnemers was het initiatief een groot succes. Fantastisch om te zien dat je als individu echt een verschil kan maken. In totaal heeft initiatief jaarlijks 49.311 kg CO2 emissie vermeden door 93.573 duurzaam opgewekte kilowatt uren zonnestroom per jaar door 424 hoog rendementspanelen (van 280Wp).

Context en/of korte geschiedenis:

In mijn werk bij het Wereld Natuur Fonds werd ik dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van vervuilende energie en klimaatverandering. Terwijl er voldoende schone alternatieven beschikbaar zijn, zoals zonnestroom. Ook Erik heeft in zijn werk als architect veel te maken met nieuwe energieoplossingen. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de maatschappelijke en financiële voordelen van duurzaam leven en wonen. Het viel ons op dat in onze buurt relatief weinig zonnepanelen te vinden waren. Daar wilden we verandering in brengen.

Zo begon onze zoektocht naar een goede aanbieder van zonnestroom. Gaandeweg ontdekten we dat veel van onze buren ook geïnteresseerd waren in het opwekken van eigen stroom. Wat begon als een persoonlijk doel, werd al snel een droom voor de hele buurt.

We benaderden 3 aanbieders van zonnepanelen om een aanbieding te doen voor Belgisch Park. Op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding selecteerden we Sungevity om de campagne Samen Zon in Belgisch Park op te starten. Sungevity ondersteunde het initiatief met een oplopende groepskorting. Als social enterprise wilde Sungevity graag nog meer doen voor de wijk. Daarom besloten ze de buurtschool een compleet zonnesysteem cadeau te doen, bij minimaal 30 deelnemers. Een uniek aanbod waardoor ook kinderen in de buurt werden betrokken bij het initiatief. Om het draagvlak te vergroten, werkten we ook samen met de lokale winkeliersvereniging.

Op de landelijke dag van de Duurzaamheid (8 oktober 2014) lanceerden we het initiatief. Eind oktober hebben wij het Klimaatfonds Haaglanden er van overtuigd om de actie te steunen met een exclusieve bijdrage. Dubbel korting dus voor alle deelnemers! Omdat ook veel inwoners van omliggende buurten geïnteresseerd waren, besloten we de actie uit te breiden tot heel Scheveningen. De actie is inmiddels afgerond en met 54 deelnemers een groot succes.

Organisatievorm:

Vanwege de kleinschaligheid van het initiatief, was een officiële organisatievorm niet nodig. Erik en ik fungeerden als ambassadeurs. Wij waren zelf het aanspreekpunt voor de buurt en onze partner Sungevity. Sungevity ondersteunde ons op het gebied van communicatie en organisatie. Dat is een kostenpost en inspanning die vaak in lokale initiatieven wordt onderschat.

Financiering:

In onze aanbesteding hebben we met de aanbieder afgesproken dat hij de financiering van alle activiteiten voor zijn rekening zou nemen. Het was de investering meer dan waard, dankzij de mooie opbrengst. En op deze manier was subsidie niet nodig. De bijdrage van Klimaatfonds Haaglanden kwam volledig ten goede aan de deelnemers, als korting op de aanschaf van panelen.

Professionaliteit:

Het initiatief zelf heeft geen betaalde medewerkers. Onze bijdrage was de selectie van de meest professionele partner die maximale support zou bieden. Onze partner Sungevity stelde verschillende medewerkers beschikbaar. Dankzij de samenwerking met Sungevity hebben we een zeer professionele campagne kunnen draaien. De marketing afdeling van Sungevity heeft medewerkers met expertise op het gebied van PR, social media, webdesign en communicatie. Zij adviseerden ons en zorgden voor professionele communicatiematerialen waarmee wij de buurt in konden.

Zo waren wij verzekerd van een eenduidige uitstraling en professionele aanpak. Buurtbewoners ervoeren dit als zeer positief, dat hoorden we regelmatig in de buurt. Ik geloof ook zeker dat het professionele karakter van de campagne heeft bijgedragen aan het grote succes.

Aantrekkingskracht:

Om het draagvlak van Samen Zon in Belgisch Park te vergroten, werkten we samen met diverse partijen. Denk aan de buurtschool, winkeliersvereniging en lokale media. Daarnaast verstuurden we brieven naar buurtbewoners en organiseerden we diverse informatie activiteiten. De kracht van dit initiatief en het recept voor succes ligt in de herhaling van de boodschap en multimediale benadering.

- Brieven aan buurtbewoners
Tijdens de actie verstuurden we op verschillende momenten brieven aan de buurtbewoners. Erik en ik schreven de eerste brief om onze buren op te roepen om mee te doen. Sungevity verstuurde de volgende brieven met meer informatie over het aanbod en de samenwerking met Klimaatfonds Haaglanden.

- Samenwerking winkeliersvereniging
De winkeliersvereniging ondersteunde ons initiatief door de campagne te promoten onder haar leden. Winkeliers in Belgisch Park werden gevraagd om posters op te hangen en flyers uit de delen. We kregen veel positieve reacties van winkeliers. De meeste winkeliers hadden de posters hangen en deelden de flyers ook actief uit onder de klanten.

- Samenwerking Willem de Zwijgerschool
De buurtschool was actief betrokken bij het initiatief omdat zij bij voldoende deelnemers een compleet zonnesysteem cadeau kregen. De school motiveerde de ouders via hun eigen communicatiekanalen zoals de nieuwsbrief en social media, om mee te doen met de actie. Bovendien stelde de school de aula beschikbaar voor de informatieavond. De kinderen hebben via dit project over zonnestroom geleerd, en hebben hun ouders gemotiveerd om mee te doen. Het was fantastisch om vanuit de monden van een 7 en 9 jarigen bij de uitreiking van het zonnesysteem te horen hoe ze dit project hebben ervaren.

- Samenwerking Sungevity
Sungevity ondersteunde ons bij alle promotiewerkzaamheden. Zo maakten zij de website en hielpen ze bij contacten met de media. Bovendien vroegen zij klanten die in de buurt woonden, het initiatief te delen met vrienden en kennissen.

- Samenwerking lokale media
Een belangrijke partner was de lokale media. Wegener Pers, Haagsekust Media, Scheveningsche Courant en De Scheveningen Bad Gazet besteedden regelmatig aandacht aan Samen Zon in Belgisch Park. Deze publiciteit was onmisbaar en verhoogde de naamsbekendheid van het initiatief. Het resultaat: bijna 20 artikelen over Samen Zon in Belgisch Park.

- Samenwerking Klimaatfonds Haaglanden
We waren ontzettend blij toen Klimaatfonds Haaglanden besloot ons initiatief te steunen. De bijdrage was natuurlijk geweldig voor de deelnemers. Maar dat een semi-overheidsinstelling ons initiatief wilde steunen, bevestigde dat we goed op weg waren. Bovendien creëerde het meer cachet voor het initiatief.

- Informatieavond en open dak
Eind oktober organiseerden we een informatieavond in de Willem de Zwijgerschool. Een spannend moment omdat we niet precies wisten hoeveel mensen eropaf zouden komen. De zenuwen waren nergens voor nodig, want wat een opkomst! De zaal zat bomvol geïnteresseerden. Sungevity gaf meer informatie over het proces en beantwoorde vragen van aanwezigen. In november werden de zonnepanelen bij Erik geïnstalleerd. Hiervoor hebben we alle buurtbewoners uitgenodigd. Zo konden ze live zien hoe een installatie in zijn werk gaat en eventuele vragen stellen aan ons en medewerkers van Sungevity.

En resume: het initiatief was uitermate succesvol, mede dankzij de samenwerking met onze partners. Toen we begonnen, wisten we niet wat de konden verwachten. Gaandeweg ontdekten we dat het echt aansloeg en durfden we steeds groter te dromen. Geweldig om te zien dat onze dromen uitkwamen.

Omdat Samen Zon in Belgisch Park zo’n groot succes was, heeft Sungevity besloten om in heel Nederland soortgelijke acties te ondersteunen. Sungevity roept ambassadeurs op om zich aan te melden. Onder de noemer Samen Solar wil Sungevity bijdragen aan de verduurzaming van zoveel mogelijk Nederlandse wijken.

Exploitatie:

Kosten
De totale kosten voor Samen Zon in Belgisch Park waren €19.000. Dit zijn kosten voor promotieactiviteiten (drukwerk, website, media partnership) en alle kortingen. Onze eigen kosten waren beperkt tot veel uurtjes inzet.

Opbrengst:
Dankzij de campagne is er 118 kWp (aan zonnepanelen geïnstalleerd in Belgisch Park. Een geweldig resultaat! In totaal vermijdt ons initiatief jaarlijks 49.311 kg CO2 emissie door 93.573 duurzaam opgewekte kilowatt uren zonnestroom per jaar door installatie van 424 hoog rendementspanelen (van 280Wp).

Regio:

Het initiatief begon in de wijk Belgisch Park in Scheveningen. Vanwege het grote succes besloten we halverwege om de actie uit te breiden tot heel Scheveningen.

Daarnaast konden buurtbewoners ook familieleden en vrienden aandragen. Ook vrienden van Belgisch Park profiteerden van het exclusieve aanbod om voordelig over te stappen op zonnestroom. Zolang ze maar in Nederland woonden. Op deze manier wilden we iedereen een beetje ambassadeur maken. Het motiveerde deelnemers om erover te praten met vrienden en familie om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de mogelijkheden van zonnestroom.

De bijdrage van het Klimaatfonds was uitsluitend beschikbaar voor inwoners van Scheveningen.

Ons succesrecept is nu aangepast en wordt door lokale initiatiefnemers, met steun van Sungevity, onder de naam “Samen Solar” als ‘hyperlocal’ programma uitgerold naar 20 andere locaties in Nederland in 2015. Op dit moment lopen campagnes in Ypenburg, Leidscheveen, Zeist en Amstelveen. Ons initiatief blijkt zeer geschikt om te repliceren.

Energiebron en techniek:

Het initiatief richtte zich volledig op zonne-energie, 100% duurzame stroom. Wij merken aan onszelf en de buren dat de deelnemers nu ook beter gaan nadenken over hun eigen energieverbruik, en open staan om meer stroom te besparen. Misschien moeten we daar een vervolg buurtactie voor optuigen…

Kennisdelen:

Via onze partner Sungevity wordt de opgedane kennis ook gedeeld in nieuwe buurtinitatieven. Het was voor ons allemaal de eerste keer dat we zo’n buurtinitiatief organiseerden. Daar hebben we veel van geleerd. Gaandeweg ontdekten we allerlei verbeterpunten. Aan het eind hebben we ook een uitgebreide evaluatie gedaan. Deze kennis deelt Sungevity weer met ambassadeurs van andere buurtinitiatieven. Natuurlijk is elk initiatief weer anders, maar we kunnen veel van elkaar leren.

Overtuig de jury:

Samen Zon in Belgisch Park verdient de P-NUTS Award omdat het een unieke samenwerking is tussen lokale organisaties, bewustwording creëert over duurzame energie in de buurt, reproduceerbaar is en écht een verandering te weeg kan brengen in de buurt.

Samen Zon in Belgisch Park gaat verder dan voordelig overstappen op schone stroom. De samenwerking met de Willem de Zwijgerschool en winkeliersvereniging Belgisch Park maakt het initiatief innovatief en uniek. Doordat de school actief is betrokken bij Samen Zon in Belgisch Park, heeft het project ook duidelijk een sociaal aspect. Dankzij de gezamenlijke inspanning van de buurt om over te stappen op zonnestroom, krijgt de school de mogelijkheid om eigen schone stroom op te wekken. Daarnaast werden buurtbewoners gemotiveerd om elkáár te enthousiasmeren voor zonnestroom omdat de korting hoger werd naarmate meer buurtbewoners meededen.

Wij zien veel innovatie in Nederland vanuit consumenten die het heft in eigen handen nemen. Consumenten die buren en buurten motiveren om gezamenlijk in actie te komen, spullen te ruilen (Peerby), centrale voorzieningen zoals energie te verdringen door zelf of in de buurt stroom op te wekken (Vandebron), of in dit geval, zelf en samen met de buurt schone stroom op te wekken. Dit type innovatie komt niet vanuit een laboratorium, maar vanuit de buurt die op een hele praktische en creatieve manier de kracht van de buurt combineert met maatschappelijke krachten (de school die bereid was haar communicatiekanalen in te zetten om ouders te motiveren over te stappen op zonnestroom), commerciële krachten (Sungevity die de deelnemers een collectieve korting gaf, een gratis zonnesysteem doneerde aan de buurtschool bij meer dan 30 deelnemers en bovenal ondersteunde bij het ontwerp, de uitvoering en communicatie rondom Samen Zon in Belgisch Park), redactionele krachten (Wegener Pers, Haagse Kust Media en huis aan huis blad De Scheveningen-bad Gazet die aandacht aan dit initiatief schonken), bestaande duurzame initiatieven (stichting Klimaatfonds Haaglanden die bereid was om een financiële bijdrage te leveren aan deelnemers) en de middenstand (winkeliersvereniging Belgisch Park die hielp het initiatief zichtbaar te maken door in-store promotie). Het mobiliseren van al deze maatschappelijke krachten in de buurt, gecombineerd met de multimediale aanpak maakt dit een succesvol recept. dat ook gemakkelijk implementeerbaar is in andere wijken. Zo kunnen we vanuit lokale initiatieven, landelijk een duurzame energietrend in gang zetten. Als individu kun je een groter verschil maken dan je denkt…

Zie ook dit filmpje ter ondersteuning: https://vimeo.com/113034248