Naam van het project: Het Nieuwe Landgoed SEVENTH

Initiatiefnemer : SEVENTH Projectenbureau bv

Categorie : Nieuwe Nuts – Mooiste Idee Award 

1. Beschrijving Project

“Anders leven” is het centrale thema voor het Nieuwe Landgoed Seventh dat gestoeld is op de filosofie “The Other Way of Living” van Hendrik van der Ham, nodig in de wereld van vandaag die vraagt om meer duurzame oplossingen. Van der Ham vindt vooral dat de mens daarbij vergeten wordt, dat is ten slotte de vervuiler en vooral als hij ziek wordt, niets kan doen  enmedicamenten moet nemen. Het niets kunnen doen en de medicamenten zijn schadelijk voor ons milieu.

Het landgoed kent delen die intensief gebruikt worden en delen met veel natuur & rust voor ondermeer retraite. Innovatieve gebouwen, een groot practisch nut met o.a. de functies dagrecreatie, buiten en binnen, tijdelijk verblijf, herstellen enwonen. Er zijn ook winkels met als dragend thema natuur & gezondheid. En er is plaats voor conferentie en lezingen, onder andere over innovaties bij bouwen, milieu & energie, zorg en landbouw. Een plek om samen iets te bereiken; cocreatie.

Gezond blijven is een kunst. Er wordt preventief gescand en behandeld, naast het geven van informatie over gezondheid. Daarnaast is nazorg hier van groot belang. Onderzoek voor zorg en landbouw. Biologische landbouw. Kunst en cultuur binnen in en rondom de gebouwen. Energie opwekking voor eigen gebruik en voor derden.

Met andere woorden is SEVENTH een plaats om anderen de ruimte te geven, om zodoende vandaag al samen te werken aan een duurzamere wereld van morgen. Wij willen de uitvinders van nieuwere manieren van energieopwekking bijstaan en het mogelijk maken dat deze voor iedereen wereldwijd toegankelijk wordt.

2. Doel

Bij het initiatief staat cocreatie centraal. Samen zoeken naar het zichtbaar maken van een andere manier van samenzijn en leven, die meer duurzaam is voor de omgeving zonder aan luxe in te hoeven boeten. Mensen en groepen die met Seventh Service (interne organisatie die mensen letterlijk de ruimte geeft) samenwerken hebben een eigen business , veelal geheel kostendekkend. Door de multifunctionele indeling en manier van werken, die bij The Other Way of Living hoort en zelfvoorzienendheid van Seventh met biologisch (streek)voedsel

en duurzame energie (powerfarm), heeft het Nieuwe Landgoed Seventh niet alleen een bouwkundige bestendigheid van meer dan 100 jaar en een energie- en CO2 neutraal gebouw, maar ook een onbelastende werking voor de mensen, groepen en de omgeving in het algemeen. En als het over energie gaat, de “Powerfarm”, dan is dit de uitgebreide Nieuwe Nutsvoorziening van morgen, die vraagt om reserveringen op de langere termijn.

3. Context, planning

Samen komen we tot een samenleving die meer past bij de behoeften van vandaag, de behoeften van de mens, groepen daarin en het milieu en de natuur. Veelal leven we maar raak en beleven we alleen trends, maar als we kijken naar de dag van morgen zijn er andere manieren van opwekking van energie en manieren van gebruik nodig. Bij de manieren van gebruik horen

cocreatie en onthaasten. Voor beiden is het van belang om meerdere functies te integreren in een gebouw dat we nu nog het gebouw van de toekomst kunnen noemen. Daarbij mag het gezond houden van de mens niet ontbreken. Er is meer vraag naar gezonde gebouwen in een natuurlijke omgeving, met meerdere functies aanwezig, te gebruiken naar believen. En door de functie van cocreatie kunnen alle functies en samenwerkende organisaties met elkaar worden geïntegreerd, en kan voor een wijde omgeving iets worden gedaan voor de gezondheid van de mens. Klanten voor Seventh Health komen uit de regio en omliggende ziekenhuizen. De verschillende aangeboden functies zorgen voor een werkbetrekking van ca 400 medewerkers. Er wordt gesproken met een locatie en we richten ons op realisatie in 2014.

4. Organisatiestructuur

Seventh Projectenbureau bv werkt de formule verder uit, trekt partners aan en werkt samen met een sociaal geëngageerde ontwikkelaar en bouwer aan de realisatie van Seventh. In eerste instantie in Nederland, omdat de initiatiefnemer een Nederlanderis. Naast de initiatiefnemer, o.a. verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de formule, werken in deze organisatie een heel aantal deskundigen op het gebied van programma van eisen, design, financiën, constructie en installatie. Adviezen op bouwkundig, constructief en installatie gebied zijn ingewonnen bij TU Eindhoven en ETH Zurich. Er is een bouwteam geformeerd en een Raad van Advies in het leven geroepen. Op dit moment wordt gewerkt aan een Commissie van Aanbeveling. Initiatiefnemer is Hendrik van der Ham (1964), opgegroeid in de binnenvaart, dgo van een reclame- en marketingbureau, schrijver van een aantal boeken over psychologie, dgo van BRIDGES2000 bv (bouwt en verhuurt bijzondere bruggen) en dgo van Seventh. Seventh heeft een holdingstructuur met verschillende werkmaatschappijen. De organisatieopzet zal voor andere locaties in andere landen gelijk zijn.

5. Bron

Als energiebronnen hebben we zonne-energie, zuurte-energie, warmtewisselaars, biovergister en lake-energie te gebruiken, naast Tesla’s methoden van opwekking.

6. Technische schets

Veel specialistische adviezen zijn nodig op gebied duurzaam ontwikkelen en exploiteren (Nieuwe Nuts Seventh). Het duurzame basisprincipe is zelfvoorzienend, met lage tot geen schadelijke emissies en zo min mogelijk fossiele brandstoffen.

De zonne-energiecentrale kan aan de zuidzijde van het volume worden geïnstalleerd. Een belangrijk onderdeel van het energieconcept is een

gecombineerde warmtepompinstallatie voor verwarming, koeling en ventilatie. Ventileren gaat met behulp van natuurlijke luchtdrukverschillen van onder de piramide naar de top (via vier toegangen, hoofdniveau en atrium), waarbij we warmtewisselaars gebruiken. De lucht gaat halverwege via de biofilterwanden geplaatst in de Serre, tussen facade en gevel.

Door veel natuurlijk lichtinbreng, onder andere door heliostaten en 8 lichtkanalen wordt lucht gefilterd in hart van het gebouw en natuurlijk licht in het hart gebracht. Zonder voldoende daglicht raakt ons lichaam in de war. De ultraviolette en vooral de blauwe bestanddelen van daglicht zijn van belang om de mens in een gebouw gezond te houden. Bovendien draagt het daglicht bij aan comfort en energiebesparing omdat er minder kunstlicht nodig is.

7. Investering en exploitatie

Voor de financiering werkt Seventh Projectenbureau bv samen met Zwitserse banken. Deze banken zijn bereid een lening van 225 miljoen te verstrekken. Exploitatie: Er is een goed rendement op geïnvesteerd vermogen voor de investeerders. Seventh wordt met partners en gedeeltelijke verhuur.

8. Overtuig de jury

Seventh staat voor een ideale manier van wonen, werken, recreëren en gezond zijn en naast deze ideale manier is zijn bij uitstek de plaats om nieuwe energievormen te implementeren, onder de aandacht te brengen en de exporteren (ten slotte wordt Seventh in 10 landen wereldwijd gebouwd). Door de

multifunctionaliteit wordt het milieu minder belast en kan meer effectief gewerkt worden. Nieuw Landgoed Seventh is het landmark voor een duurzame wereld, waar producten en de mens een plaats krijgen. SEVENTH is de NUTS plek van morgen…, waar met cocreatie de wereld verandert.

Met andere woorden is SEVENTH een plaats om anderen de ruimte te geven, om zodoende vandaag al samen te werken aan een duurzamere wereld van morgen. Wij willen de uitvinders van nieuwere manieren van energieopwekking bijstaan en het mogelijk maken dat deze voor iedereen wereldwijd toegankelijk wordt.

Visueel materiaal:

www.theotherwayofliving.com

Inschrijving