Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 33ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Duurzaam Hoonhorst-Houtgestookte dorpsCV”
Website: http://www.duurzaamhoonhorst.nl
Naam inzender: Antje Kingma
Categorie: Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

Het door middel van een houtgestookte dorpskachel verwarmen van gemeenschapsgebouwen in het dorp zoals de kulturhuslokatie bij de sport, de school en op termijn ook de kroeg. De houtsnippers voor de kachel komen van lokaal bedrijf, waar bewoners hun snoeiafval brengen. Snippers worden gedroogd mbv warmte van compost. Kortom: in Hoonhorst zitten we er groen, gezond, gemeenschappelijk lekker gezellig warmpjes bij: voor Hoonhorst-door Hoonhorst.

Context en/of korte geschiedenis:

Hoonhorst is in 2010 verkozen tot het duurzaam dorp van Overijssel en kreeg een budget van de provinicie voor het uitvoeren van een groot aantal projecten om te komen tot een werkelijk duurzame gemeenschap. Hoonhorst heeft vrijwillig allerlei zaken opgepakt en uitgevoerd. Zie voor een leuk (maar niet volledig) overzicht op www.duurzaamhoonhorst.nl

In Hoonhorst werd tegelijkertijd een kulturhusconcept ontwikkeld, waarbij allerlei activiteiten worden samengebracht onder een viertal daken. 1 ervan is de Potstal, de lokatie bij de sportvelden. Het oude gebouw voldeed niet meer, de bomen groeiden in het dak…. Het dorp heeft met man en macht gewerkt en uiteindelijk een prachtige nieuwbouw gerealiseerd. Onder de Postal is door Duurzaam Hoonhorst een kelder geplaatst met daarin een houtgestookte CV.

Er ligt een warmtenetje naar de basisschool een paar honderd meter verderop. De dorpskachel verwarmt dus de Potstal en de school. Het plan om ook de kerk ermee te verwarmen bleek technisch en praktisch niet haalbaar vanwege infiltratiekraten en riolering in het beoogde tracé van het warmtenet. Het ligt wel in de planning dat het café, ook onderdeel van het kulturhus met bibliotheek en andere voorzieningen, op termijn nog wel zal worden aangesloten.

Tot zover is het een gewoon verhaal, hoewel…zelfs vinden we het al best bijzonder dat een klein dorp dit alles weet te bedenken, uit te werken en te realiseren. Geheel in eigen beheer.

Echt bijzonder is dat de houtsnippers die gebruikt worden voor de CV afkomstig zijn van Hoonhorster bodem. Onder het motto “de helft voor het dorp, de helft voor de kosten” verzamelt, snippert en droogt het plaatselijke groenrecyclingsbedrijf het door de inwoners gebrachte snoeiafval zodat het geschikt is voor de dorpsCV.

uit onderzoek bleek dat de Hoonhorster bodem genoeg biomassa heeft om de dorpsCV warm te houden. Maar wetende dat er -naar de toekomst kijkende- meer liefhebbers voor de Hoonhorster houtopstanden zullen zijn, zijn met omringende landgoederen convenanten afgesloten waarbij zij vrijkomende snoeiafval aan Hoonhorst beschikbaar stellen. Vrijwilligers helpen bij het verzamelen hiervan.

Duurzaam Hoonhorst is een 100% burgerinitiatief. Met een open blik voor de wereld om haar heen. Samen kom je het verst dus natuurlijk spelen ook overheden, bedrijfsleven en andere organisaties bij de projecten een rol. Zo ook bij de houtgestookte dorpsCV en haar kringloop. Maar Hoonhorst was en is in de lead. En heeft CV en warmtenet in bezit en beheer.

Organisatievorm:

Duurzaam Hoonhorst is een stichting. Op dit moment, nu een groot aantal grote en kleine projecten gerealiseerd zijn, bezinnen we ons op de meest passende organisatievormen voor al wat Hoonhorst heeft en doet.

Financiering:

Duurzaam Hoonhorst heeft de prijs die zij in 2010 won handig geïnvesteerd. Een deel is gebruikt om projecten te financieren, een deel is gebruikt om projecten aan te jagen en een deel is gebruikt voor projecten die geld genereren. De houtgestookte dorpsCV is daar 1 van. De gebruikers (school en Potstal) betalen een passende vergoeding voor de geleverde warmte.
Daarnaast zijn er nog inkomsten van zonnepanelen installaties die huishoudens huren van DZHH, en zijn er nog wat inkomsten.

Professionaliteit:

Duurzaam Hoonhorst levert met de dorpsCV warmte aan de Potstal en de school. Hoewel eenvoudig van de buitenkant is e.e.a. buitengewoon professioneel georganiseerd en formeel vastgelegd.

Aantrekkingskracht:

Duurzaam Hoonhorst heeft geen leden. Als echt burgerinitiatief staat het elke inwoner vrij zijn haar steentje bij te dragen aan hetgeen wonen, werken en leven mooi(er) maakt in en om Hoonhorst. Duurzaam Hoonhorst staat open voor elk idee, plan of ….. en helpt daar graag mee. Het draagvlak is bijzonder groot, dat staat wel vast ;-)

Voor onze visie verwijzen we graag naar onze site www.duurzaamhoonhorst.nl (onderste balk)

Exploitatie:

Euro’s en kwh’s zijn niet onze dagelijkse taal in het dorp, maar uiteraard hebben we die cijfers beschikbaar. Nu aanleveren is lastig, maar natuurlijk zijn op verzoek alle details en ins- en outs te verkrijgen. Want zoals gezegd: Duurzaam Hoonhorst is professioneel in al haar zaken.

Regio:

Hoonhorst, liggende in de gemeente Dalfsen, provincie Overijssel.

Energiebron en techniek:

- warmte uit compostering droogt de snippers (innovatieve techniek)
– houtgestookte Cv
– warmtenet

Kennisdelen:

In het dorp. In de gemeente. In de provincie. En ver daar buiten….. Verbaal, papieren verhaal en digitaal. We vertellen en delen graag alles wat we weten, doen, meemaken en vinden.

P-Nuts lijkt ons 1 van de mooie kanalen om anderen te inspireren en te laten zien dat waar anderen van dromen in Hoonhorst veelal al werkelijkheid is.

Overtuig de jury:

https://www.youtube.com/watch?v=TlBQLlr3xLY

Gaan we met dit idee de wereld redden? Of de energiemarkt veranderen? Welnee, maar de Hoonhorster dorpsCv laat zien dat het de kleine zaken zijn die het ‘em doen. Visie, eenvoud, efficiëntie en aktie! Denk breed, handel concreet is niet voor niets ons motto.

Hoonhorst met haar houtgestookte dorpsCv, haar warmtenet en de kringloop van haar snippers laat zien hoe eenvoudige ideeën -hoewel natuurlijk wel ingewikkeld- gewoon zelf uitgevoerd kunnen worden. Door bewoners, door het dorp zelf. Zelf het heft in handen hebben als dorp betekent meer dan een niet-Hoonhorster zich voor mogelijk houdt.

Het kan wel. Dat laten we graag weten. En zien.