Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 21ste inzending P-NUTS Awards 2015: “Burgerwindturbine Neer”
Website: http://www.zuidenwind.org
Naam inzender: Hans Tacq
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Coöperatie Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

Zuidenwind wil een impuls geven aan duurzame energie in Limburg, door duizenden huishoudens in Limburg te voorzien van schone elektriciteit.

Context en/of korte geschiedenis:

In Windpark Neer zijn 3 jaar geleden al 4 windturbines gebouwd. De vijfde molen was ook al gepland, maar kon toen nog niet worden gebouwd. Nu wel, en de coöperatie Zuidenwind heeft de gelegenheid gekregen om dit project te mogen realiseren. Omdat de jonge coöperatie Zuidenwind met 100 leden nog geen ervaring had met het realiseren van dit soort projecten heeft zij via REScoopNL steun gekregen van coöperaties De Windvogel en Meerwind, die al veel langer bestaan en in het recente verleden wél nieuwe windmolens hebben gebouwd.

Organisatievorm:

De drie coöperaties Meerwind, Zuidenwind en De Windvogel hebben samen op 15 januari 2015 de BV “Exploitatie Burgerwindturbine Neer” opgericht. Deze BV bouwt de windturbine en gaat deze exploiteren. Zuidenwind heeft het grootste belang in de BV, namelijk 50% van de aandelen. De Windvogel en Meerwind hebben ieder 25% van de aandelen.

Financiering:

De windturbine wordt gefinancierd door leningen van de coöperaties aan de BV. Samen brengen de coöperaties ongeveer €1 miljoen eigen vermogen in; het resterende bedrag, ongeveer €2 miljoen wordt van de bank geleend. De voorzitter: “Omdat Zuidenwind momenteel nog maar honderd leden heeft, is het waarschijnlijker dat De Windvogel en Meerwind met hun grote ledenaantallen (3300 en 1061) meer kapitaal inbrengen in het project. Als Zuidenwind in de toekomst zo groeit dat zij voldoende leden en kapitaal heeft, kan zij de investeringen van de andere coöperaties overnemen en is de windmolen volledig gefinancierd door de Limburgse coöperatie.“ Mocht er behoefte zijn om later ook de aandelen van de BV over te nemen en dus het volledig eigendom dan wordt bij de overdracht gekeken naar de waarde van de aandelen op dat moment.

Professionaliteit:

Er zijn geen betaalde medewerkers. Vanuit de drie coöperaties is een bouwteam samengesteld van mensen met ervaring in de bouw en/of met windmolenprojecten. Voor hun professionele activiteiten krijgen deze medewerkers hun onkosten vergoed.

Aantrekkingskracht:

Iedereen is campaigner! Des te groter de coöperatie, des te meer duurzame energie we in Limburg kunnen realiseren. Een coöperatie kan groeien doordat leden enthousiast zijn en het verhaal verder vertellen. Dat kan op vele manieren. Ieder kiest wat bij hem of haar past. Daarom een oproep aan u allen om:
– Te vertellen over Zuidenwind aan vrienden en familie
– Zuidenwind te liken en te sharen op Facebook
– Zuidenwind te volgen en te retweeten op Twitter
– Mee te doen in het campagneteam, mail naar info@zuidenwind.org
– Bekenden een whatsapp of e-mail te sturen met deze link www.zuidenwind.org om lid te worden

Exploitatie:

Van de opbrengsten uit de windturbine wordt in de eerste plaats de rente op de leningen van de leden van de coöperaties betaald. Daarnaast blijft er nog winst over die in verhouding naar de coöperaties toe gaat. De coöperatie Zuidenwind gebruikt de leningen van de leden voor haar deel van de financiëring van de BV Burgerwindmolen Neer. De coöperaties krijgen rente en winst uit de BV, waarmee ze de vergoeding op de leningen van de lenen kunnen uitkeren. Deze vergoeding wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld, in de praktijk komt dat meestal neer op een rente van 5%. De verwachte energieopbrengst bedraagt 4.485.000 kWh/jaar.

Regio:

Zuidenwind wil windenergie vóór en dóór burgers in Limburg realiseren.

Energiebron en techniek:

Windenergie met een Enercon E-92 windturbine van 2,35 MW

Kennisdelen:

De kennis, ervaring en financiële middelen van de coöperaties de Windvogel en Meerwind wordt ingezet om de Burgerwindturbine van Zuidenwind te realiseren. REScoopNL is hier ook voor opgezet: samenwerking en kennisdeling van coöperaties.

Overtuig de jury:

Een unieke samenwerking waardoor binnen zeer korte tijd (6 maanden) een nieuwe 100% burgerwindturbine wordt gerealiseerd. De definitieve beslissing werd genomen op algemene ledenvergaderingen in februari en de wieken zullen al in augustus a.s. gaan draaien!