Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 18de inzending P-NUTS Awards: “Widar in de Zon”
Website: http://www.hieropgewekt.nl/initiatieven/zuid-holland/widar-de-zon
Naam inzender: Arthur Hilgersom
Categorie: Mooiste Regionale Samenwerking Award, Mooiste Innovatie Award, Mooiste Bewonersinitiatief Award, Mooiste Coöperatie Award, Mooiste Nieuwe Nuts Award

Beschrijving:

Realisatie van een dak vol zonnepanelen voor een basisschool, waarbij ouders participeren door waardebonnen te kopen voor producten van een biologische supermarkt, een supermarkt (EkoPlaza) voor 10 jaar investeert in de aanschaf van zonnepanelen en de school na afbetaling voor de rest van de levensduur van de panelen kan beschikken over gratis energie, terwijl ondertussen ouders helpen bij de implementatie en ondersteuning van duurzaamheids- en energiebewustwordingseducatie op school en leerlingen samen een energiebesparingsadvies voor de school opstellen.

Context en/of korte geschiedenis:

Initiatiefnemer Arthur Hilgersom heeft in het kader van Delft Duurzaam Dreamteam – een samenwerking tussen Delftse kennisinstellingen, lokale bedrijven, natuurorganisaties, burgers en gemeente een projectgroep samengesteld om te zoeken naar mogelijkheid om lokale opwekking van duurzame energie te combineren met duurzaamheidseducatie op basisscholen. Naar aanleiding van het Wij Krijgen Kippen-initiatief in Amsterdam is een samenwerking gevonden met de Delftse vestiging van EkoPlaza, die vanuit MVO-betrokkenheid bereid was deel te nemen en risico te dragen. Gemeente Delft ondersteunde het initiatief door juridische en notariële ondersteuning te verzorgen.

Organisatievorm:

Door de slimme samenwerking is er geen ingewikkelde organisatievorm nodig. De school betaald gedurende 10 jaar een leasebedrag voor het ter beschikking stellen van het dak. Organisatie is alleen nodig gedurende de initiatieffase om voldoende deelnemers te werven voor de aankoop van de waardebonnen.

Financiering:

Het betrokken bedrijf (EkoPlaza) kan bij de aanschaf van de panelen gebruik maken van de EIA-regeling en kan zo besparen op de kosten. Deze besparing komt geheel ten goede van de berekening van de totaalinvestering en daarmee het inkorten van de terugverdientijd van de school.

Ouders investeren € 250,- euro in waardebonnen per paneel, maar kunnen deze inruilen voor € 300,- aan boodschappen. Zij hebben dus € 50,- aan voordeel. Per half jaar kunnen echter maximaal € 50,- aan bonnen worden ingewisseld. Hiermee is EkoPlaza gedurende 3 jaar verzekerd van een beperkte vorm van klantenbinding.

Professionaliteit:

De projectgroep bestond uit ouders die vanuit hun professie op vrijwillige basis kennis inbrachten: educatie en bewustwording, organisatie- en aanbestedingskennis, financiële dienstverlening, marketing en communicatie, fiscale en juridische deskundigheid en technische kennis.

Aantrekkingskracht:

Win-win-win: voor scholen – voor ouders – voor bedrijven en voor overheidsdoelstellingen, en uiteindelijk voor de toekomstige generatie. In overleg met de gemeente zijn we op dit moment bezig te onderzoeken of schaalvergroting en toepassing van een dergelijk model voor andere scholen mogelijk is.

Exploitatie:

Exploitatiekosten zijn nihil. Er wordt 20.000 kWh per jaar opgewekt. Het investeringsbedrag bedroeg ongeveer € 33.000,-

Regio:

Delft, Zuid-Holland, maar laten we het snel opschalen naar Nederland en de rest van de Aarde.

Energiebron en techniek:

Zonne-energie, PV-cellen.
Dergelijke investeringsconstructie kan natuurlijk ook worden gebruikt voor andere duurzame warmte- en energiebronnen. Kern is de koppeling van maatschappelijk ondernemen, gebruik van duurzame investeringsregelingen voor bedrijven toewenden voor maatschappelijke organisaties (schoolbesturen) die hier geen gebruik van kunnen maken, zodat die uiteindelijk bij kunnen dragen aan energiebewustwording van toekomstige generaties.

Kennisdelen:

Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van het project. Initiatiefnemers hebben met de gemeente Delft een zogenaamde E-deal gesloten om voor eind 2016 tien andere scholen te verduurzamen. Met diverse andere gemeenten en schoolbesturen is contact gelegd en worden kansen onderzocht voor herhaling en uitbreiding van het project.

Overtuig de jury:

Verduurzaming van de leefomgeving begint dichtbij en het liefst bij de jeugd. Door kinderen en ouders te betrekken bij het realiseren van energiebesparing, lokaal opgewekte duurzame energie en duurzaamheidseducatie op scholen bereik je ook vele huishoudens. We inspireren elkaar om kennis en ervaring te delen en vormen zo een lerende energieke samenleving.