1. Vul het formulier helder, duidelijk en beknopt in. Cases die helder en duidelijk zijn opgesteld, krijgen al snel meer sympathie dan cases die onduidelijke of niet-consistente informatie bevatten. Schrijven is schrappen. Een goed verhaal vertelt zich vanzelf. Vermijd omslachtige omschrijvingen en volzinnen.
  2. Maak een korte omschrijving – tekst, foto’s en/of film – van de organisatie/het initiatief. Geef aan waarom de organisatie het belangrijk vindt energie lokaal duurzaam op te wekken.
  3. Geef argumenten waarom het initiatief aan één of meer van de criteria voldoet. Presenteer bewijsvoering bij deze argumenten. Dat kunnen digitale foto’s zijn, verslagen, en/of filmpjes.
  4. Houd de logica (de opbouw) van het formulier in de gaten: geef de informatie daar waar het gevraagd wordt.
  5. Stuur geen overbodig, niet ter zake doend, materiaal in. Maak er geen puzzel van: less is more!
  6. Wees consequent in het gebruik van terminologie. Gebruik zo weinig mogelijk jargon. Cases die kernachtig het initiatief verwoorden zijn succesvoller.
  7. Ga er niet van uit dat alle juryleden de ins en outs van het segment kennen. Schep een duidelijk en helder beeld van het ‘umfeld’.
  8. Maak de jury wijzer!!
  9. Vermeld contactgegevens op alles wat je instuurt: naam, telefoon, e-mail.
  10. En last but not least: noteer de uitreiking op 16 april 2013 alvast in je agenda – wellicht ben jij een van de gelukkigen die een award in ontvangst mag nemen!