Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 49ste inzending P-NUTS Awards 2015: “PEK Ecostroom”
Website: http://pek.ecostroom.nu
Naam inzender: Noortje van Kleef
Categorie: Mooiste Coöperatie Award

Beschrijving:

Wat is onze doelstelling?

De coöperatie PEK Ecostroom streeft een maatschappelijk doel na. We willen zoveel mogelijk schone energie produceren voor onze leden, voor een zo laag mogelijke prijs. De opwekking van schone energie gaat door middel van zonnepanelen op daken van bedrijven in de directe omgeving.

Nevendoelen daarbij zijn:
– CO2 reductie.
– Bijdrage aan sociale cohesie.
– Het vergroten van het milieubewustzijn van onze leden.

Context en/of korte geschiedenis:

PEK Ecostroom is ontstaan in de eerste helft van 2014. De coöperatie is ontstaan nadat eerder al succesvol een coöperatie was opgericht rond het GWL-terrein (GWL.Ecostroom)

Ir Noortje van Kleef zag dat daken van bedrijven niet gebruikt werden om zonnepanelen op te leggen en vroeg zich af waarom dat niet gebeurde. Vanaf 2012 heeft ze zoveel mogelijk bewoners rond het GWL-terrein benaderd om te kijken of er animo was voor een dergelijk idee, en dat bleek zo te zijn! Een tweede hindernis vormde de steeds veranderende wetgeving. Met veel kennis en nog meer inzet wist Van Kleef het idee richting uitvoering te krijgen. Om de opgedane kennis niet verloren te laten gaan zijn de bestuursleden van GWL.Ecostroom op zoek gegaan naar nieuwe dakruimte om nog meer groene energie aan het net te kunnen toevoegen. In de van der Pekbuurt is een nieuw dak gevonden. De nieuw op te richten coöperatie heet dan ook PEK.Ecostroom.

Organisatievorm:

PEK Ecostroom is een Coöperatieve vereniging in oprichting.

Financiering:

PEK Ecostroom is deels gefinancierd uit het Amsterdams Investeringsfonds. De rest wordt bijeengebracht door de leden van de Coöperatie.

Professionaliteit:

Bij PEK Ecostroom zijn 3 professionals betrokken, die hebben ervaring met architectuur, energieprojecten en bewonerscommunicatie. Een deel van hun kosten worden uit het project betaald.

Aantrekkingskracht:

PEK Ecostroom is lid van circulair Buiksloterham, waar op gebiedsniveau een circulaire economie wordt nagestreefd. www.buiksloterham.nl

Ook zijn er goede contact met Collectieve Zelfbouwprojecten, die daar op dit moment worden gerealiseerd. http://www.beleef-buiksloterham.nl/

Er is veel positieve energie rond dit gebied en daar dragen wij aan, wat onze aantrekkingskracht vergroot en tegelijkertijd die van het hele gebied.

Exploitatie:

Kosten van het project zijn ca. €100.000. De terugverdientijd is < 13 jaar.

Regio:

Dit project wordt uitgevoerd in Amsterdam Noord: Postcode 1031, Overhoeks/Buiksloterham.

Zie ook: www.buiksloterham.nl

Energiebron en techniek:

Het betreft hier een project van ca. 234 zonne-panelen.

Kennisdelen:

Wij maken deel uit van het kennisplatform van ‘Circulair Buiksloterham’. Dit is nationaal erkende ‘proeftuin’.

Ook zijn wij in gesprek met het Shell-Lab, STCA, om een zonne-energieproject te doen op hun dak voor bewoners van Amsterdam.

Overtuig de jury:

PEK Ecostroom is een zonne-energieproject voor bewoners ten zuiden en ten noorden van het IJ, daarmee wekken Amsterdammers grenzeloos hun eigen groene energie op. Dit project is speciaal gericht op:

1. Sociale huurders Van der Pekbuurt, omdat zij in een monument wonen.
2. Bewoners van monumenten, Wallen en Prinseneiland, die zelf geen panelen kunnen plaatsen.
3. Bewoners rond het IJ: Westerdok, Silodam: doordat aan twee zijden van het IJ bewoners kunnen deelnemen, slechten wij een natuurlijk barriere: grenzeloze energie!