Nieuwe inzending P-NUTS Awards 2015: 10de inzending P-NUTS Awards 2015: “Loenen Energie Neutraal”
Website: http://www.loenenenergie.nl
Naam inzender: Andre Zeijseink
Categorie: Mooiste Bewonersinitiatief Award

Beschrijving:

Loenen Energie Neutraal stelt zich tot doel om het Gelderse dorp Loenen op termijn volledig energie-neutraal te maken.

Context en/of korte geschiedenis:

Loenen Energie Neutraal is ontstaan uit een wedstrijd uitgeschreven door de gemeente Apeldoorn voor de omliggende dorpen om te komen met het beste plan om het dorp te verduurzamen op het gebied van energie in de gebouwde omgeving. De winnaar van die wedstrijd kon daarmee €200.000 EU-subsidie winnen als bijdrage in de kosten voor de uitvoering van dat plan. Loenen heeft deze prijs gewonnen met een innovatief concept van een revolverend fonds (zie http://www.loenenenergie.nl), waardoor de rendementen van de eerste investeringen gebruikt kunnen worden om vervolgprojecten te kunnen financieren. De opbrengsten van de zonnepanelen betalen zo mee om ook bij de buurman de volgende panelen te financieren. In 2014/2015 is/wordt via LEN ca. €600.000 geïnvesteerd in isolatie van huizen en het plaatsen van zonnepanelen (inmiddels al mer dan 250.000 Wp) Het concept is omarmd door de bevolking en er is momenteel een wachtlijst tot 2018.

Organisatievorm:

Bij Loenen Energie neutraal is als organisatievorm gekozen voor “stichting met aangeslotenen”, dan heb je wel de slagkracht van een stichtingsbestuur, maar ook het verenigingskarakter van een vereniging.

Financiering:

De projecten worden ca. 55% door particulieren en bedrijven betaald en ca. 45 % wordt door LEN betaald (met EU subsidie) onder de voorwaarde dat een deel van het rendement van de onderhavige investering terugvloeit in het Loenens Energie Fonds, zodat van daaruit weer nieuwe initiatieven kunnen worden gefinancierd. Het geld revolveert op deze manier en de energietransitie kan doorgaan. Bij “gewone” subsidie zou het proces weer stil komen te liggen.

Professionaliteit:

Nee, er zijn (nog) geen betaalde werknemers, maar er wordt wel gestudeerd op verdienmodellen, om opschaling en professionalisering in te zetten.

Professionaliteit is aangetoond met een recente financiële audit door een first level controller, waarbij 0 opmerkingen naar boven kwamen. Het bestuur van LEN bestaat uit vijf lokale mensen (worden voorgesteld op de website), met een HBO/academische opleiding.

Er wordt geen energie geleverd, er wordt geholpen om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. In de termen van Confucius: Geef een mens een vis en hij eet één dag, leer hem vissen en hij eet altijd! Deze methodiek vergroot ook de betrokkenheid van deelnemers tov inkoop duurzame energie

Aantrekkingskracht:

De bekende wegen worden gebruikt: website, kranten, info-avonden, lokale TV (zie website: http://www.loenenenergie.nl). Af en toe lopen we mee in social media. In een dorpsgemeenschap is ook de mond-op-mond reclame niet onbelangrijk. Er zijn twee professionele filmpjes gemaakt om de boodschap laagdrempelig te kunnen zenden. Succes is af te lezen aan het feit dat er momenteel een wachtlijst van drie jaren is.

Exploitatie:

Investeringen tot nu toe ca. €500.000, daarmee zijn 30 huizen geïsoleerd en is 250 kWp geïnstalleerd, dat jaarlijks ca. 200.000 kWh gaat opleveren. Daarnaast zal in de komende 10 jaar verder worden geïsoleerd en nog eens het equivalent van 300 kWp geïnvesteerd kunnen worden via het Loenens Energiefonds. Daarnaast is/wordt een blauwdruk ontwikkeld, om deze vorm van burger-initiatief ook in andere dorpen te gaan toepassen

Regio:

Op dit moment alleen Loenen, Gelderland

Energiebron en techniek:

LEN volgt de Trias Energetica. Belangrijkste vormen op dit moment zijn spouwmuur-isolatie, vloer-isolatie, veel zonnepanelen en een klein beetje waterkracht. Zie bijgevoegde powerpoint.

Kennisdelen:

De eerder genoemde blauwdruk is expliciet bedoeld voor verspreiding van kennis en ervaringen. Er zijn statuten vastgelegd, een beleidsplan, en de benodigde juridische documenten.

Er zijn diverse presentaties over dit initiatief gehouden. Daarnaast was Loenen op 28 november 2014 gastheer van ca 70 europese bezoekers uit 4 verschillende landen, die kwamen kijken naar de Loenense aanpak.

Daarnaast zijn de basisscholen van het dorp betrokken in het project en worden de basisschool kinderen bewust gemaakt van de energie-problematiek. Tevens is sprake van een energieloket functie bij LEN.

Overtuig de jury:

Dit burger initiatief combineert veel leuke elementen. Er is gekozen voor een slimme organisatievorm, met een innovatief financieel concept, dat een structurele basis legt onder de stichting. Het kan nu al gezien worden als een geslaagd sociaal experiment, wat blijkt uit de enorme investeringsslag die in ca. 8 maanden is volbracht en waarmee nu al een CO2 emissie vergelijkbaar met 1.000.000 autokm wordt vermeden. Dit succes wordt nog eens onderstreept door de ontstane wachtlijst van drie jaar om deel te kunnen nemen.

Het hele dorp is geactiveerd, van jong tot oud. Op de website www.loenenenergie.nl staan een aantal leuke youtube filmpjes (met name de tweede zet het verhaal van Loenen het beste neer), ter illustratie. In bijgevoegde ppt wordt het europese bezoek aan Loenen nog eens geillusteerd.